Kdy se mohou kácet ovocné stromy?

Kdy se mohou kácet ovocné stromy?

Kdy se kácejí stromy

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).
Archiv

Kdy je možné pokácet strom který ohrožuje nemovitost

Strom může ohrožovat obyvatele či jejich majetek

Pokud prošla okolím třeba vichřice, která velký strom poškodila, může hrozit jeho zlomení, pády velkých větví a další ohrožení. V takových případech je možné je pokácet bez povolení, a navíc kdykoli v průběhu roku. Pokácení stromu je však třeba do 15 dnů nahlásit úřadu.

Kdy se smí kácet túje

„Pro kácení je směrodatné i období vegetačního klidu, tedy od 1. listopadu do 31. března. Ovšem je to jen hypotetický termín, aby byla dodržena doba, kdy ještě ptáci nehnízdí,“ vysvětluje Jana Růžičková z pardubického IV.
Archiv

Kdy pokácet starou jabloň

Kdy stromy kácet Vhodné je právě období přibližně od listopadu do konce března. Stromy se nachází v období vegetačního klidu, což znamená, že se proudění mízy zpomalí a listnaté stromy ztratí svou zelenou korunu. Důležité je také to, že v této době nehnízdí ptáci a většinu času své mladé neodchovávají ani veverky.
Archiv

Jak správně kácet stromy

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Kdy začíná vegetační klid

Vegetační klid si tedy v širší souvislosti můžeme definovat jako doporučený termín, kterým se vymezuje období mezi 1.11. a 31.3. Tímto obdobím bylo před vydáním novely vyhlášky č. 189/2013 podmiňováno vydání povolení ke kácení dřevin.

Kdy je strom nebezpečný

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Kdy je strom nebezpecny

Strom je váš

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Jak poznat stary strom

I když ta bývá u starých stromů jen příznakem, že životnost (život) končí. Stáří stromů má více projevů, kromě výrazně snížené plodnosti i jakosti plodů také různé nekrózy kůry a napadení dřevokaznými houbami. Jakmile se již objeví dřevokazné houby, obvykle to znamená, že strom začíná odumírat.

Jak Pokacet smrk

Pokud chcete pokácet smrk nebo borovici, musíte si vzít metr a nejprve si dotyčný strom změřit. Jestliže ve výšce 130 centimetrů jeho obvod nepřesáhne 80 centimetrů, můžete bez obav a povolení kácet. Když je však strom větší, neobejdete se bez povolení ke kácení. Nepočítejte však, že by šlo o formalitu.

Kdy je období vegetačního klidu

189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března.

Kdy končí období vegetačního klidu

189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března.

Jaké stromy lze kácet

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm.

Jak velký strom lze kácet bez povolení

Povolení pro kácení nemusíte mít pouze v případě, že chcete pokácet strom s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. A dále pak v případě propojených prostorů dřevin, jejichž celková plocha nepřesáhne 40 metrů čtverečních.

Jak řezat staré ovocné stromy

Vždy řežeme na větevní kroužek, který najdete v místě větvení větve nižšího a vyššího řádu. Poznáte ho podle mírně zvrásněné kůry. Právě v tomto místě se rána hojí rychle, což je nutné hlavně v případě, že jsme ran při řezu vytvořili více.

Jak zachránit starý ovocný strom

Pokud chceme strom oživit a podpořit ho v růstu, měli bychom řez provádět na jaře před vegetací. Řez prováděný v létě zase podpoří dřevinu v kvetení a plození v příštím roce. „Na úpravu stromu bychom měli použít kvalitní nářadí,“ zdůrazňuje na závěr pan Plundra, „u nůžek bych doporučoval, aby měly přesah čepelí.

Jak dlouho trvá vegetační doba

Mírné podnebí — vegetační doba trvá 9 měsíců, listnaté stromy 7 měsíců. Subpolární podnebí — vegetační doba trvá 6–8 měsíců, listnaté stromy 5–6 měsíců. Polární podnebí — vegetační doba trvá 1–3 měsíce, porosty zakrslých stromů, keřů a nízkých keřů, bylinná vegetace.

Proč se ořezávají stromy

Zimní ořez dřevin je důležité provádět proto, aby stromy a keře prospívaly, omládly a plodily. Prořez navíc umožňuje odstranit odumřelé, staré a nemocné větve, které tak uvolní místo novým. Řezání se provádí i tehdy, když větve stromu zasahují do elektrického vedení, oken, sousedního pozemku, altánů, pergol i chodníků.

Jaké stromy můžu kácet

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm.

Kdy končí vegetační klid

Vegetační klid si tedy v širší souvislosti můžeme definovat jako doporučený termín, kterým se vymezuje období mezi 1.11. a 31.3. Tímto obdobím bylo před vydáním novely vyhlášky č. 189/2013 podmiňováno vydání povolení ke kácení dřevin.

Jak omladit starou meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Jak stříhat vlky na jabloni

Vlky odřízneme v tzv. větevním kroužku. Použijeme řez na patku, což je přibližně 8 až 12 milimetrů dlouhá část se spícími pupeny. Ty pak u jabloní s pravděpodobností 20 až 40 % prorostou a posléze vytvoří plodonosný obrost.

Kdy začíná vegetační doba

Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března.

Kdy se mohou prořezávat stromy

Podzimní a jarní dny jsou ideálním obdobím pro prořez ovocných stromů a keřů. Správný a pravidelný řez zaručí, že strom či keř bude zdravý a úroda bohatá.

Kdy stříhat ovocné keře

Kdy prořezávat ovocné stromy a keře

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.