Kdy provádět postřik ovocných stromů?

Kdy provádět postřik ovocných stromů?

Kdy postřik na stromy

Nejvhodnější dobou pro jarní postřik je konec vegetačního klidu, když začíná rašení. Dále je pak postřik vhodný až do stádia zeleného či růžového poupěte. Počkejte, až bude teplota vyšší než 7 až 10 °C a nebudou hrozit mrazy. Postřik (zejména olejovými přípravky) by mohl způsobit poškození.
Archiv

Kdy aplikovat postřik

Měl by se aplikovat až po vyrašení stromů, ale nejpozději těsně před kvetením ošetřovaných ovocných dřevin. Teplota při předjarním postřiku by se měla pohybovat nad 15 °C. Další dávka postřiku by měla následovat o 3 týdny později.
Archiv

Kdy provést postřik proti mšicím

A právě nejúčinnější jsou postřiky nyní! Ještě před rozpučením dřevin a nebo rozkvětem – v předjaří či na začátku jara. Zasáhnout můžeme samozřejmě i později, ale o to více nás to bude stát úsilí i financí a navíc riskujeme zamoření plodů použitými přípravky, pokud se nerozhodneme pro šetrnou cestu biologickou!

Kdy provést postřik proti přezimujícím škůdcům

Já doporučuji jít stříkat v období, když 3 dny po sobě dosahovala odpolední teplota alespoň 15 °C. Aplikace by se měla provádět v odpoledních hodinách, kdy je právě takováto teplota. Ne ráno ani navečer, protože to je škůdce schovaný. Nejlepší ošetření je pomocí postřiku Sulka.
Archiv

Jak dlouho po aplikaci postřiku nesmí pršet

Postřik musí na stromě vydržet alespoň 2 hodiny a po tuto dobu jej nesmí spláchnout déšť, stejně tak ale postřik nesmí na stromě zmrznout.

Čím ošetřit ovocné stromy

Lze doporučit např. postřik Mospilan 20 SP nebo Sulka (při vyšších teplotách 20-25°C může pálit). Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.

Jak dlouho nesmí pršet po postřiku

Jak dlouho po provedení postřiku nesmí pršet To je u každého přípravku dost individuální. Ale pokud v návodu není uvedeno jinak, tak ideální je 12 hodin.

Jaký postřik proti Pilatce švestkové

Ze skupiny insekticidů se proti pilatkám úspěšně používá přípravek Calypso. Jeho účinnou látkou je thiacloprid, který se řadí do skupiny neonikotinoidů. Působí na pilatky dotykově i požerově a má vynikající účinek.

Jak často používat postřik na mšice

Postřik je třeba opakovat, jakmile se škůdci znovu objeví. Toto se týká zejména mšic, které rostliny nejvíce napadají, škodí během celé vegetace, mívají i několik generací. Rostliny napadené mšicemi se snadno poznají podle zkroucených listů a vrcholů rostlin. Používejte přípravky proti škůdcům bezpečným způsobem.

Kdy postřik na broskve

Postřiky je nutné aplikovat nejen na větve, ale i kmen postižené broskvoně. S první fází ochrany se začíná už na podzim, a to v době, kdy je strom už téměř bez listí. Musí se však provádět ještě před příchodem mrazů a po dvou týdnech je nutné zásah opakovat. Vhodným přípravkem je například Sulka nebo Kuprikol 50.

Kdy se stříkají švestky

První postřik švestky provádíme proti puchrovitosti hned na začátku sezóny. Doporučit můžeme fungicid Kuprikol 50, který aplikujeme ve chvíli, kdy se na stromě objeví pupeny, tedy na začátku rašení. Připravíme si 10g přípravku a promícháme jej ve 2 litrech vody (optimální množství pro 1 švestku).

Kdy postřik Sulkou

Velmi důležitá je také teplota při aplikaci. Sulku použijte až tehdy, kdy venkovní teplota po tři dny za sebou překročí 15 C. Jinak přezimující škůdci zůstanou zalezeni po kůrou a v zemi.

Jak často můžu použít Mospilan

Jak často Mospilan aplikovat

Na rajčata, papriky, okurky a okrasné rostliny se Mospilan aplikuje maximálně 2x, na ostatní plodiny 1x.

Jak dlouho muze být Namichany Postrik

U většiny přípravků je doba skladovatelnosti 2 roky.

Kdy postřik na švestky

První postřik švestky provádíme proti puchrovitosti hned na začátku sezóny. Doporučit můžeme fungicid Kuprikol 50, který aplikujeme ve chvíli, kdy se na stromě objeví pupeny, tedy na začátku rašení. Připravíme si 10g přípravku a promícháme jej ve 2 litrech vody (optimální množství pro 1 švestku).

Kdy postřik na slivoně

Nakdy načasovat postřik

Proti pilatce je nejvhodnější termín, jakmile opadá cca 75 % květních plátků. Proti druhé generaci obaleče švestkového (první je neškodná) se stříká v první polovině července. V teplejších oblastech to je cca 5., na horách přibližně 10. července.

Na co nejdou mšice

Prevence je základ. Chcete-li mšicím svou zahradu znechutit, vysaďte na ni lichořeřišnici, heřmánek, povijnici, saturejku nebo pažitku. Přirozenými nepřáteli mšic jsou slunéčko sedmitečné a vosička. Neškodně vypadající beruška zvládne za měsíc zahubit i celou tisícovku mšic.

Co na mšice na ovocných stromech

Jednoduchý a velmi levný prostředek je také postřik z mléka, kdy vodu a mléko mícháme v poměru 1:1 a postříkáme napadenou vegetaci. Zajímavým tipem je rajčatový nálev, který vyrábíme smáčením jejich listů ve studené vodě přes noc, následně přecedíme a použijeme. Alkaloidy obsažené v listech rajčat mšice účinně hubí.

Kdy hnojit broskve

Broskve potřebují přihnojování, aby dobře rostly a hojně plodily. Na jaře přihnojíme hnojivem s obsahem dusíku, abychom podpořili růst zelených částí. V létě přihnojujeme zejména hnojivy s obsahem fosforu a draslíku, protože tyto prvky pomáhají s růstem plodů. K obojímu se hodí Hnojík.

Jak se zbavit kadeřavosti

Proti kadeřavosti nejlépe zabírají chemické fungicidy. Mezi jejich nevýhody ale patří vedlejší negativní účinky, jako například hromadění mědi v půdě nebo toxické dopady na půdní život, a dále třeba zdravotní rizika spojená s aplikací.

Kdy postřik proti Pilatce

Abychom zabránili jakýmkoliv škodám na ovocných plodech, je důležitý včasný postřik vhodným insekticidním přípravkem. K tomuto postřiku můžeme použít např. přípravek Calypso 480 SC. Postřik se provádí obvykle na konci kvetení (v době počátku opadu korunních plátků).

Co způsobuje Červivost švestek

Obaleč švestkový je nejvýznamnější škůdce švestek ve střední Evropě. Housenky způsobují takzvanou červivost švestek. Housenka se „vžírá“ do plodů a na místě, kde proniká do plodu, se vytváří kapička čirého klejotoku.

Jak dlouho nesmí pršet po postriku

Postřik musí na stromě vydržet alespoň 2 hodiny a po tuto dobu jej nesmí spláchnout déšť, stejně tak ale postřik nesmí na stromě zmrznout.

Kdy můžeme sázet po postřiku Roundupem

Za odpovědi předem děkuji. Roundup je totální herbicid, takže zlikviduje vše, u čeho zasáhne zelenou plochu (nejlépe je přijímán listy). Odbourání trvá přibližně dva týdny, takže pokud chcete zlividovat veškerý plevel, aplikujte a po dvou týdnech můžete sít.

Jak se zbavit mšic na ovocných stromech

Jednoduchý a velmi levný prostředek je také postřik z mléka, kdy vodu a mléko mícháme v poměru 1:1 a postříkáme napadenou vegetaci. Zajímavým tipem je rajčatový nálev, který vyrábíme smáčením jejich listů ve studené vodě přes noc, následně přecedíme a použijeme. Alkaloidy obsažené v listech rajčat mšice účinně hubí.