Kdy nabíjet hodinky Garmin?

Kdy nabíjet hodinky Garmin?

Jak se nabíjí hodinky Garmin

Tipy ohledně nabíjení hodinekBezpečně připojte nabíječku k hodinkám pomocí kabelu USB (Nabíjení hodinek). Hodinky můžete nabít zapojením kabelu USB do napájecího síťového adaptéru schváleného společností Garmin® nebo do portu USB počítače.Když úroveň nabití dosáhne 100 %, odpojte nabíječku od hodinek.

Jak zjistit dobu regenerace Garmin

Zařízení Garmin® můžete používat v kombinaci se snímačem srdečního tepu (na zápěstí nebo hruď) a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na další náročný trénink. Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity.

Jak se nabíjí chytré hodinky

NabíjeníPřipojte nabíjecí kolébku k napájecímu adaptéru a poté připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení.Položte hodinky na nabíjecí kolébku a zarovnejte kovové kontakty na hodinkách s kontakty nabíjecí kolébky, dokud se na obrazovce hodinek nezobrazí ikona nabíjení.

Jak zapnout hodinky Garmin

Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení. Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.

Jak poznám že jsou hodinky nabité

Na obrazovce se musí zobrazit ikona dobíjení baterie. Když jsou hodinky plně nabité, tak ikona nabíjení je buďto plně zbarvená a nebo ukazuje 100%. Doporučuje se nabíjet baterii do plna, aby se nesnížila její životnost.

Jak dlouho se nabíjí chytré hodinky

Doba nabíjení: 2 hodiny. Bezpečnostní kód Originální kód je 1122, tento kód může zabránit používání hodinek ostatními bez povolení. Změňte prosím tento původní kód, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Vložení micro SD karty a SIM karty Odejměte zadní kryt hodinek.

Jak dostat hudbu do hodinek Garmin

Stahování osobního zvukového obsahuPřipojte zařízení ke svému počítači pomocí přibaleného kabelu USB.Na počítači otevřete aplikaci Garmin Express, zvolte své zařízení a vyberte možnost Hudba.V seznamu Moje hudba nebo v knihovně iTunes zvolte kategorii zvukových souborů, například skladby nebo seznamy skladeb.

Jak obnovit smazanou aktivitu na Garmin

Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost Uložit > Hotovo. Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte možnost Obnovit později. Chcete-li označit okruh, vyberte možnost Lap.

Jak restartovat Garmin hodinky

Jak resetovat hodinky GarminPodržte dlouze tlačítko LIGHT (tímto vypnete hodinky)Stiskněte a držte najednou tlačítka "DOWN", "START" a "BACK"Hodinky se zapnou, ale stále držte tlačítka.Po prvním pípnutí pusťte tlačítko "START"Po druhém pípnutí pusťte zbytek tlačítek.

Co je to Live track

Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa a trasu vašich posledních cest.

Proč nejdou nabít chytré hodinky

Při nabíjení hodinek postupně se rozsvícuje kolečko. Když to nejde problém může být ve špatném trafu, zkuste použít slabší třeba na 500-700 mA. Špatně usadit hodinky na kabel díky magnetům se nedá. Když to nejde nabít i s jiným trafo tak je možné že kabel nebo hodinky nefungují správně a je třeba reklamovat.

Jak dlouho vydrží baterie v hodinkách

Zatímco některé strojky mají odběr baterie minimální a výdrž baterie může být až deset let, běžné quartzové strojky mají výdrž baterie 2 – 3 roky. Např. hodinky, které nemají vteřinovou ručičku, povětšinou nemají klasické vteřinové impulsy, ale třicetivteřinové.

Jak propojit hodinky Garmin se Spotify

Před stahováním zvukového obsahu ze služby Spotify® se musíte připojit k síti Wi‑Fi® (Připojení k síti Wi‑Fi).Přidržením tlačítka DOWN na jakékoli obrazovce otevřete ovládání hudby.Vyberte možnost MENU.Vyberte možnost Poskytovatelé hudby > Spotify.Vyberte možnost Přidat hudbu a podcasty.

Jak dát Spotify do hodinek

Přidejte si hudbu

Spotify se bude chtít nejprve přihlásit, což musíte udělat na mobilním telefonu v aplikaci Connect. Po odsouhlasení podmínek se na hodinkách načte aplikace Spotify a můžete s ní hned začít pracovat. Zvolte položku Přidat hudbu a podcasty.

Jak propojit Garmin hodinky s telefonem

Na smartphonu spusťte aplikaci Garmin Connect, vyberte ikonu. nebo. a výběrem možnosti Zařízení Garmin > Přidat zařízení přejděte do režimu párování. Hold the touchscreen, and select Nastavení > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem.

Jak synchronizovat Garmin hodinky

Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin ConnectPřibližte hodinky k telefonu.Otevřete aplikaci Garmin Connect. TIP: Aplikace může být otevřená nebo spuštěná na pozadí.Stisknutím ikony. zobrazíte menu.Vyberte možnost >Vyčkejte na dokončení synchronizace.Prohlédněte si aktuální data v aplikaci Garmin Connect.

Proč se mi odpojují hodinky od telefonu

Důvodem ukončení spojení mezi aplikací/mobilním telefonem a hodinkami je tedy příslušná verze Androidu běžící v mobilním telefonu, která řídí chování a spotřebu běžících aplikací na pozadí mobilního telefonu nikoliv hodinky nebo aplikace.

Jak funguje Live track Garmin

Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa a trasu vašich posledních cest.

Jak se zapínají chytré hodinky

aktivujte Bluetooth na svém telefonu a spusťte aplikaci Galaxy Wearable, v aplikaci klikněte na možnost „Připojit Gear“, vyberte vaše hodinky a spusťte párování, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak dlouho vydrží Garmin hodinky

Výdrž baterie Garmin Fenix 7

Fenix 7S Fenix 7X
Chytré hodinky 11 dní / 14 dní 28 dní / 37 dní
Režim hodinek s úsporou baterie 38 dní / 87 dní 90 dní /1+ rok
Pouze GPS 37 hodin / 46 hodin 89 hodin / 122 hodin
Všechny satelitní systémy 26 hodin / 30 hodin 63 hodin / 77 hodin

Jak dostat hudbu do hodinek

Přidání hudby do hodinek

Přejděte do nabídky Hudba > Spravovat hudbu > Přidat skladby a vyberte hudbu, kterou chcete přidat. Klepněte na symbol √ v pravém horním rohu obrazovky. Při přidávání hudby můžete také vytvořit seznam skladeb klepnutím na možnost Nový seznam skladeb.

Jak propojit Garmin a Spotify

Stahování zvukového obsahu ze služby SpotifyPřidržením tlačítka DOWN na jakékoli obrazovce otevřete ovládání hudby.Vyberte možnost MENU.Vyberte možnost Poskytovatelé hudby > Spotify.Vyberte možnost Přidat hudbu a podcasty.Zvolte seznam skladeb nebo jinou položku ke stažení do zařízení.

Jak propojit hodinky Garmin s telefonem

Na smartphonu spusťte aplikaci Garmin Connect, vyberte ikonu. nebo. a výběrem možnosti Zařízení Garmin > Přidat zařízení přejděte do režimu párování. Hold the touchscreen, and select Nastavení > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem.

Jak restartovat Garmin

Restartování zařízeníPodržte tlačítko po dobu 15 sekund. Zařízení se vypne.Podržením tlačítko na jednu sekundu zařízení zapněte.

Jak získat odznaky Garmin

Pro každý typ aktivity jsou vlastní odznáčky, takže pokud současně běháte, plavete či jezdíte na kole, získáte odznáčků více, než když provozujete aktivitu jenom jednu. Odznaky dostáváte také za splnění výzev, do kterých se přihlásíte. Pokud výzvu splníte, získáte patřičný odznak.