Kdy musí být v okně zábradlí?

Kdy musí být v okně zábradlí?

Kdy je třeba zábradlí

Povinnost zřídit zábradlí

Podle uvedených legislativních norem a podle technické normy ČSN 73 4301 musí být všechny pochůzné plochy stavby, kde hrozí nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, opatřeny ochranným zábradlím s parametry stanovenými normou ČSN 74 3305.
Archiv

Kdy musí mít okno zábradlí

268/2009 Sb. § 26 bod 5) – Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm od úrovně od podlahy nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky. Takže ani uzamčení francouzských oken není úplně v pořádku.
Archiv

Kdy musí mít schody zábradlí

Zábradelní zarážka musí být použita, je-li mezera mezi plošinou a sousední konstrukcí větší než 30 mm (čl. 7.1.3). Překračuje-li výška schodiště 0,5 m a je-li postranní mezera vedle schodnice větší než 20 cm, musí byt schodiště opatřeno ochranným zábradlím na straně, kde se tato mezera vyskytuje (čl. 7.2.2 a 7.1.3).

Jak vysoko musí být zábradlí

Aby nejen nerezové zábradlí správně plnilo svoji funkci, musí mít dostatečnou výšku. Vychází se z průměrné výšky člověka, tj. 175 cm, a ideální je, když horní část zábradlí dosahuje ke spodnímu okraji hrudního koše. Norma předepisuje zábradlí vysoké 90, 100 nebo 110 cm, podle účelu a typu budovy.
Archiv

Jak ukotvit zábradlí

Pro kotvení zábradlí je třeba zakoupit závitové kotevní tyče (pro každý sloupek dva kusy) a kloboukové matky. Vše musí být z nerezového materiálu, aby nedocházelo ke zrezivění! S kotvením nám pomůže tzv. chemická kotva určená pro venkovní použití.

Jak zabezpečit zábradlí

Bezpečnostní sítě na schodiště

Instalují se nejen na schodech, tedy na nástupních a výstupních místech. Síť ovšem lze především použít jako pojistku na zábradlí. Díky tomu se batole nepromáčkne mezi příčkami zábradlí ani nebude přes něj házet své hračky.

Co je zábradlí

Zábradlí je základním prvkem ochrany lidí před pádem do hloubky nebo před vstupem do nebezpečného či zakázaného prostoru. Zřizuje se jako trvalá součást budov, mostů, komunikací a veřejně přístupných míst, plavidel a strojů, nebo jako dočasná ochrana zejména při stavebních pracích.

Jaké zábradlí na schodiště

Zábradlí schodišť musí být v horní části zakončeno madlem umístěným ve výšce minimálně 90 cm a maximálně 120 cm. U staveb určených pro děti musí být madlo ve výšce 40 až 70 cm, zábradlí musí mít tabulovou, svisle sloupkovou nebo mřížovou výplň a mezery v zábradlí nesmí být větší než 80 cm.

Jak vysoko má být zábradlí na schodech

Pro většinu schodišť se používá základní výška zábradlí, což je 1000 mm. Pro nízké schody, kde je největší hloubka prostoru za zábradlím nižší než 3 metry, je možné použít i sníženou výšku zábradlí na schodech, a to 900 mm.

Jak ukotvit dřevěné zábradlí

Jak ukotvit zábradlí Sloupek zábradlí lze kotvit z boku na zeď a nebo shora na podlahu. Sloupek zábradlí doporučujeme kotvit pomocí závitové tyče a chemické malty – je tak dosaženo maximální pevnosti. Standardní sloupek zábradlí vyhovuje požadavkům normy.

Jaké povinné prvky musí mít zábradlí na konstrukci s výškou podlahy větší než 2 metry

Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky.

Jak vyměřit zábradlí

Normy a doporučení

Tento rozměr se měří od přední hrany stupně až po horní hranu zábradlí nebo madla. Na odpočívadlech je potřeba zábradlí vyšší, minimálně 110 cm. Pokud máte doma menší děti nebo seniory, je vhodné ještě jedno madlo ve výšce cca 50 až 60 cm.

Jak uchytit zábradlí

Pro kotvení zábradlí je třeba zakoupit závitové kotevní tyče (pro každý sloupek dva kusy) a kloboukové matky. Vše musí být z nerezového materiálu, aby nedocházelo ke zrezivění! S kotvením nám pomůže tzv. chemická kotva určená pro venkovní použití.