Kdy kácet ovocné stromy?

Kdy kácet ovocné stromy?

Kdy mohu pokácet strom na svém pozemku

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).
Archiv

Kdy je možné pokácet strom který ohrožuje nemovitost

Strom může ohrožovat obyvatele či jejich majetek

Pokud prošla okolím třeba vichřice, která velký strom poškodila, může hrozit jeho zlomení, pády velkých větví a další ohrožení. V takových případech je možné je pokácet bez povolení, a navíc kdykoli v průběhu roku. Pokácení stromu je však třeba do 15 dnů nahlásit úřadu.

Kdy se smí kácet ořech

Ořešák má poměrně měkké dřevo a tak jej silnější vítr může poškodit. Pokud se stal rizikem, tak je potřeba se ho zbavit a ideálně to udělat co nejdříve. V drtivé většině případů je jako správné období pro jakékoliv kácení určeno mimo takzvané vegetační období neboli především mimo měsíce intenzivního růstu a bujení.

Kdy pokácet starou jabloň

Kdy stromy kácet Vhodné je právě období přibližně od listopadu do konce března. Stromy se nachází v období vegetačního klidu, což znamená, že se proudění mízy zpomalí a listnaté stromy ztratí svou zelenou korunu. Důležité je také to, že v této době nehnízdí ptáci a většinu času své mladé neodchovávají ani veverky.
Archiv

Jak správně kácet stromy

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Kdo vydává povolení ke kácení stromů

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí.

Jak se zbavit sousedova stromů

A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou, ve které budete žádat, aby soud určil, že je soused povinen zdržet se obtěžování stínem ze své nemovitosti dopadajícím na vaši nemovitost.

Kdy je strom nebezpečný

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Jak omladit ořech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Kdy je strom nebezpecny

Strom je váš

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Jak poznat stary strom

I když ta bývá u starých stromů jen příznakem, že životnost (život) končí. Stáří stromů má více projevů, kromě výrazně snížené plodnosti i jakosti plodů také různé nekrózy kůry a napadení dřevokaznými houbami. Jakmile se již objeví dřevokazné houby, obvykle to znamená, že strom začíná odumírat.

Jak velký strom lze kácet bez povolení

Povolení pro kácení nemusíte mít pouze v případě, že chcete pokácet strom s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. A dále pak v případě propojených prostorů dřevin, jejichž celková plocha nepřesáhne 40 metrů čtverečních.

Jak Pokacet smrk

Pokud chcete pokácet smrk nebo borovici, musíte si vzít metr a nejprve si dotyčný strom změřit. Jestliže ve výšce 130 centimetrů jeho obvod nepřesáhne 80 centimetrů, můžete bez obav a povolení kácet. Když je však strom větší, neobejdete se bez povolení ke kácení. Nepočítejte však, že by šlo o formalitu.

Jak napsat žádost o kácení stromů

V žádosti musí být uvedeno zejména :

specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Kdo může kácet stromy

Máte-li na svém pozemku strom, jehož obvod kmene překračuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm, je možné pokácení jedině tehdy, když získáte povolené orgánu ochrany přírody. V případě keřovitého porostu můžete kácet bez povolení, jestliže jeho výměra nepřesahuje 40 m2. Uvedená pravidla platí pro fyzické osoby.

Jak daleko strom od souseda

“. Zákon stanovuje jako přípustnou vzdálenost pro stromy od společné hranice pozemků 1,5 metru, v případě stromů přesahujících výšku 3 metry jsou to 3 metry. V každém jednotlivém případě je ale důležité přihlédnout k místním poměrům dané oblasti.

Jak se zbavit sousedova stromu

A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou, ve které budete žádat, aby soud určil, že je soused povinen zdržet se obtěžování stínem ze své nemovitosti dopadajícím na vaši nemovitost.

Kdy zkrátit ořech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Proč padají Nezralé ořechy

Houba Gnomonia leptostyla žije a rozmnožuje se na listech ořešáku královského. Způsobuje na nich zdánlivě suché, později stále tmavší skvrny. Postupně mohou růst, spojit se a hnědnou až černají celé listy, kroutí se a předčasně opadávají (někdy však může část z nich naopak zůstat na stromě nezvykle dlouho).

Jak omladit ovocné stromy

Pokud chceme strom oživit a podpořit ho v růstu, měli bychom řez provádět na jaře před vegetací. Řez prováděný v létě zase podpoří dřevinu v kvetení a plození v příštím roce. „Na úpravu stromu bychom měli použít kvalitní nářadí,“ zdůrazňuje na závěr pan Plundra, „u nůžek bych doporučoval, aby měly přesah čepelí.

Jak správně řezat ovocné stromy

U ovocných stromů nejdříve odstraníte křižující se a nadbytečné větve. Pak zkrátíte dlouhé větve, které chcete přinutit k plodnosti. U stromkových rybízů či angreštů stačí vždy koncem léta zkrátit o třetinu výhony směřující kolmo nahoru. Keře malin a ostružin je potřeba ořezat u země.

Kdy se může kácet smrk

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení platí od 1. listopadu, tedy od začátku vegetačního klidu stromů. Právě od listopadu do března se jejich kácení doporučuje.

Kdy začíná vegetační klid

Vegetační klid si tedy v širší souvislosti můžeme definovat jako doporučený termín, kterým se vymezuje období mezi 1.11. a 31.3. Tímto obdobím bylo před vydáním novely vyhlášky č. 189/2013 podmiňováno vydání povolení ke kácení dřevin.

Kdy se kácí stromy

V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Kdo odpovídá za spadlý strom

Odpovědnost za újmu způsobenou případným pádem části starého stromu přitom nese vlastník pozemku, protože § 2910 občanského zákoníku stanoví, že každý odpovídá za újmu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Občanský zákoník předpokládá zavinění (ve formě nevědomé nedbalosti viz § 2911 občanského zákoníku).