Kdy dělit trvalky?

Kdy dělit trvalky?

Kdy vysadit trvalkový záhon

Ideální dobou pro založení trvalkového záhonu a výsadbu je podzim. Nejlepší je osázet záhon v září a říjnu. Alternativně jsou vhodnou dobou pro výsadbu měsíce březen a duben.

Kdy se vysazují trvalky

Optimální doba pro sázení trvalek je jaro nebo časné léto. Rostliny sázené v tuto dobu dobře zakoření a lépe přečkávají zimu než trvalky sázené na podzim. Záleží samozřejmě i na tom, zda máme rostliny napěstované v kontejnerech nebo je získáme prostokořenné.

Kdy se stříhají trvalky

Obecně stříháme trvalky 3x ročně. Na jaře (tedy po zimě), průběžně během léta a na podzim.
Archiv

Jak daleko od sebe sázet trvalky

Pokud se vám nepodaří zjistit šířku dané trvalky, můžete se řídit obecným pravidlem výsadby trvalek, které říká, že větší trvalky se sází ve vzdálenosti 80 až 120 cm, středně velké trvalky na vzdálenost 40 až 60 cm a trvalky menší na vzdálenost 20 až 40 cm.

Kdy delat záhon

Ideální je začít s přípravou nových záhonů již na podzim, ale ani na jaře není pozdě. Kromě zimy jej vlastně můžeme připravit kdykoli. Jarní přípravu nových záhonů pak co nejvíce uspíšíme, abychom mohli včas vysévat a vysazovat. Nejlepší je začít s přípravou záhonu již ve chvíli, kdy země není zmrzlá.

Jakou zeminu na trvalky

humusovitá půda, hluboká a bohatá na živiny.povrch zeminy udržujte rytím a mulčováním v provzdušněném stavu.kombinace hlavních a doplňkových trvalek ve skupinkách.slunné místo.

Kdy hnojit trvalky

Dbejte také na dodržení správné doby aplikace hnojiva – první hnojení dopřejte trvalkám nejdříve v březnu, poslední pak nejpozději v září. Platí také zásada, že méně je v případě trvalek více – nejsou tak náročné jako zelenina, stačí jim opravdu málo.

Kdy stříhat Bohyšku

Listy bohyšek se stříhají během pozdního podzimu. Zpravidla po prvních mrazech listy bohyšek odumírají a vadnou, a to je přesně ten správný čas, kdy listy ostříhat a připravit tak rostlinu na přezimování. Zabráníte tak škůdcům, jako jsou např. slimáci, aby v odumřelých listech bohyšek přezimovali.

Kdy ostříhat odkvetlé trvalky

Hlavní řez trvalek tedy přichází až v předjaří a na jaře. Nejvhodnější dobou pro jarní řez trvalek je tedy brzké jaro. Pokud již nehrozí silnější mrazy, v teplejších oblastech můžete s řezem některých trvalek začít již v druhé polovině února.

Jak rozmělnit hlínu

Nejprve je nutné zeminu rýčem otočit, motykou pak rozkopat vzniklé hroudy a následně drobné hrudky rozmělnit a uhrabat nejlépe kovovými hráběmi. Pokud chcete do půdy navíc zapracovat rovnoměrně hnojivo nebo kompost, práce je o poznání namáhavější. Dlouhé hodiny práce si můžeme ušetřit vhodným kultivátorem.

Jak často zalévat trvalky

Vychovejte si své trvalky

Nejdřív každý druhý den, pak třetí, pak každých pět dní. Chápete princip. Rostlinám dáte čas zvyknout si a pošťouchnete je, aby zapustily kořeny hlouběji, kde se drží voda. Interval zálivky samozřejmě nejde paušalizovat.

Kdy odstranit Chvoji že Zahonu

Jakmile se trochu oteplí, sundejte ze záhonů větve a listí, chránicí trvalky a choulostivé keře před zimou. Výhony nebo i poupata cibulovin krytem nesmějí prorůst, pak byste je snadno mohli vytrhnout.

Jak daleko od sebe sázet hosty

Zahradní bohyšky potřebují kruhový prostor o průměru jednoho metru, některé však i větší. Někteří zahradníci vysazují do blízkosti trsů bohyšek tulipány, aby nebyl záhon holý, než se listy rozvinou. Menší odrůdy lze pěstovat v nádobách. Jen je třeba zatažené trsy ochránit před mrazem.

Co s Odkvetlými trvalkami

Odstřihujeme odkvetlé květy trvalek mimo těch, z nichž potřebujeme semena a těch, které ještě i po odkvětu dlouho do zimy zdobí záhony. Od konce srpna je možné všechny odkvetlé trvalky dělit a přesazovat. Do podzimu je dostatek času na řádné zakořenění, aby dobře přečkaly zimu.

Kdy stříhat Čechravu

Nejen trávy, jejichž suchá stébla a květenství zahradu zdobí přes zimu, se stříhají až na jaře. Platí to také pro trvalky, které kvetou na podzim a stonky tak chrání citlivé srdéčko. K takovým druhům patří například rozchodníky, podzimní sasanky, chryzantémy, ale také třapatky, sápy a čechravy.

Jak správně rýt

Za jednoduché rytí se považuje činnost, kdy obrátíme půdu na výšku rýče, půdu zkypříme, pohřbíme plevel nebo odpad, a smísíme ji s hnojem, hnojivem nebo vápnem. Vyryjeme brázdu přes záhon, vyrytou zem složíme vně na konci záhonu. Další brázdu vyryjeme hned za první a půdu z nové brázdy obracíme do brázdy přední.

Kdy Poryt záhon

Ideální je zrýt záhony na podzim, můžeme to ale udělat i na jaře – a čím dříve, tím lépe. Při rytí je do půdy vhodné vpravit kompost, zkompostovaný hnůj či písek na vylehčení. Záleží i na budoucím osevním plánu.

Jak pripravit půdu pro trvalky

Aby Vám trvalky rychle vyrostly, měli byste půdu obohatit humusem. Nejsnadněji pomocí kompostu, který současně dodá rostlinám i živiny. Praktická rada: Zelený kompost z vlastní zahrady či výhodně z Vašeho OBI marketu − ten už ani nemusíte prosívat. Na jeden čtvereční metr plochy záhonku postačí 20 až 30 litrů.

Co přikrýt Chvojim

Choulostivé trvalky, keře a růže je dobré přihrnout zeminou a přikrýt chvojím. Podzim je rovněž vhodný na čištění a uskladnění zahradního náčiní, radí Anita Blahušová, autorka knih Zahrádka v květináči a Zahrada žije. Jak správně zazimovat zahrádku

Kdy vysadit Bohyšku

Nejlepším časem pro sadbu bohyšek je období po 15. květnu, kdy už nehrozí chlad a mráz od "ledových mužů". Pro sadbu si připravte vhodné stinné stanoviště. Mělo by být veliké úměrně k očekávané velikosti bohyšky.

Jak dlouho vydrží trvalky

dlouhověkost. Hranice mezi trvalostí jednotlivých trvalek se stanovuje těžko. Obecně se ale za krátkověké považují takové druhy, které zvládnou na záhonu 3 až 4 roky.

Jak se starat o trvalky

Po výsadbě jim proto dopřejte zálivku jednou až dvakrát týdně, vždy je lepší méně často, ale větší dávkou vody – nejlépe 10-20 litrů na metr čtvereční. Voda se při tomto způsobu zalévání dostane hlouběji a rostliny, které se za ní vydají, vytvoří hlubší kořeny a budou obecně odolnější.

Jak sázet Šuškardu

Pro výsadbu šuškardy je vhodným obdobím podzim nebo jaro. Sázíme do hloubky 8-10 cm a od sebe v dostatečné vzdálenosti a to kolem 40 cm. Šuškardy jsou velmi oblíbené u škůdců a to zejména u hrabošů. Doporučujeme proto, v místech s vyšším výskytem těchto škůdců, sázet hlízy v ochranných košících.

Kdy kypřit půdu

I tak kypříme hned zjara, před sázením a na podzim. Tím udržíme půdu ve vynikající kondici po celý rok.

Jak zazimovat keře

Korunu je možné zasypat listím, přikrýt chvojím, obalit rohoží nebo zelenou stínovkou. Koruna je pak chráněna, jak před mrazem tak i před prudkým sluncem, které by mohlo rostlinu přes den ohřívat, popřípadě spálit. Je však třeba dát si pozor, na to jaké listí použijeme.