Kdo muze chovat sovu?

Kdo muze chovat sovu?

Co je potřeba k chovu sovy

Chov sov v zajetí podléhá povinné legislativě, proto je nezbytné pořídit si sovu s potřebnými doklady a označenou pevným kroužkem. Při koupi sovy pro chov je nezbytná registrace na daném krajském úřadě.
Archiv

Co jedí sovy

Živí se hlavně malými savci, hmyzem a jinými druhy ptáků, některé, např. ketupy, jsou specializovány na lov ryb a druhotně mohou požírat i kraby. Kořist uchvacují na zemi do ostrých drápů a často ji polykají vcelku, nestravitelné části (srst, peří, kosti a jiné) pak vyvrhují ve formě vývržků.

Čím slyší sovy

Sovy mají velké ušní otvory skryté v peří po stranách hlavy. Ty jsou vůči sobě nepatrně výškově posunuty, každé ucho je jinak vysoko. Díky tomu je sova schopná prostorově slyšet šustění myši či hraboše v podrostu. Kořist slyší ve všech směrech a její tichý útok je pak naprosto přesný.

Kdy hnízdí sovy

Hnízdí od dubna do srpna. Samička snáší obvykle 4 až 7 bílých vajec a zahřívá je sama; podobně jako u dalších sov jí však samec přináší potravu. Mláďata krmí oba rodiče. Většina našich ptáků zůstává po celý rok věrna místu hnízdění, jen někteří se vydávají na různě dlouhé potulky.

Jak doma chovat sovu

V zajetí jim stačí dřevěná budka, kterou nechejte v prostorné voliéře na stinném místě. Jakmile se již sova ochočí a zvykne si na svůj domov, je možné ji nechat i na zahradě, kde jí vytvoříte dřevěnou hnízdní budku. Budka vysoká 60 cm by měla mít základnu 30×30 cm a kulatý vletový otvor o průměru 14 cm.

Jak krmit mlade sovy

„Nejprve se krmí ručně syrovým masem, po dvou až třech hodinách ve dne v noci. Jakmile mláďata trochu povyrostou, už se musí naučit žrát sama, nejprve samozřejmě dostávají mrtvá kuřata a myši,“ vysvětluje Zítek.

Kdy houká sova

Bývá na různých místech – v lese, v polních remízcích, ve vsi, tam, kde najde opuštěné hnízdo vran nebo podobných ptáků. Houká i koncem zimy, ale víc se ozývá až vypukne pravé jaro. Lze ho slyšet od března až do května; na nahrávky bude reagovat spíš na jaře.

Která sova loví ve dne

Výr velký je naší největší, a proto asi i nejznámější sovou, spatřit však tohoto vzácného, až 80 cm velkého výra na vlastní oči se poštěstí málokomu. Sýčka obecného lze pozorovat za denního světla, obvykle sedí na větvi stromu, sloupu nebo na skále. Je výjimečný tím, že často loví ve dne.

Která sova Houka

Sova pálená, puštík, kalous, kulíšek, výr, sýček a sýc. Neslyšně létají nocí, z jejich hlasu nám mnohdy naskočí husí kůže. Některé jsou u nás stále hojné, jiné mizí.

Co dělat když najdu sovu

Na mláďata ptáků (na rozdíl od mláďat savců) se nemusíte bát sáhnout. Mláďata na sebe v noci upozorní hlasitým žadoněním a rodiče je nakrmí. V ostatních případech kontaktujte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic (tel. 774 155 155), kde vám poradí, jak postupovat.

Co dělá sova přes den

Sova pálená (Tyto alba)

Přes den obvykle pospávala nebo si pročesávala pírka drápem na jednom z prstů, který připomíná hřebínek. V noci pomáhala lidem lovem myší.

Kde žije sova pálená

Obývá otevřenou zemědělskou krajinu nižších poloh, kde osidluje zejména lidská sídla. Hnízdí v dutinách budov, zejména na farmách, ve stodolách, na půdách domů, dříve i ve věžích kostelů. Vzácný a ubývající druh.

Jak spí mládě sovy

Málo se ví, že mladé sovy spí podobně jako lidé – na břiše a s hlavou otočenou na stranu. Důvodem je, že stejně jako mnoho jiných zvířat se sovičky nevyvíjejí úměrně. Mají velmi dlouhé nohy a velkou těžkou hlavu, což jim při spánku znemožňuje udržet se na větvi (byť s tím v bdělém stavu nemají potíž).

Jak se jmenuje mládě sovy

Tabulka výsledků

Otázka Odpověď Status
mládě největší sovy výře (schváleno)
mládě největší evropské sovy výře (schváleno)
mládě velké sovy z čeledi puštíkovitých výře (schváleno)
dravě se živící noční pták sova (schváleno)

Jak spí sova

Noční ptáci, sovy, lelci a sluky lesní usínají za svítání a spí po celý den. Malí ptáci za tahu prakticky nespí vůbec. V noci letí a ve dne hledají potravu.

Jak poznat naše dravce

Mají 4 společné znaky: výjimečně ostrý zrak, zahnutý zobák, silné nohy a prsty s ostrými zahnutými drápy. U dravců, kteří loví drobné hlodavce, je rozdíl ve velikosti obou pohlaví nepatrný nebo téměř žádný, opačně je tomu u lovců ptáků.

Kde hledat sovy

Jeho oblíbená místa jsou paseky ve smrkovém lese, nízké smrčky, na které rád sedá, nebo poletuje po stromech okolo paseky. Hnízdí v dutinách po strakapoudech, ale protože jsou teď lesy hodně vykácené, bude možná prostě tam, kde najde vhodnou dutinu.

Kdy spí sova

Noční ptáci, sovy, lelci a sluky lesní usínají za svítání a spí po celý den. Malí ptáci za tahu prakticky nespí vůbec. V noci letí a ve dne hledají potravu. Jinak většina ptáků má tvrdý spánek a nedá se z něj snadno vyrušit.

Kdy houká puštík

Skutečný tok začíná někdy koncem listopadu. Samci začnou postupně houkáním vyznačovat své teritorium (tvarem zhruba kruh o průměru 2-4 km), samice jim někdy odpovídá vysokým skřekem. Výrazněji se ozývají zhruba od konce prosince do konce března a to hlavně při oteplení a bezvětří.

Která sova houká

Sova pálená, puštík, kalous, kulíšek, výr, sýček a sýc. Neslyšně létají nocí, z jejich hlasu nám mnohdy naskočí husí kůže. Některé jsou u nás stále hojné, jiné mizí.

Jak dlouho spí sova

Malí zpěvní ptáci jsou od svítání do soumraku v pohybu a ani za krátkého poledního odpočinku nespí. Noční ptáci, sovy, lelci a sluky lesní usínají za svítání a spí po celý den. Malí ptáci za tahu prakticky nespí vůbec.

Co dělá sova

Snad každé malé dítě ví, že sova dělá „hú". Do velké soví rodiny ale patří také sýci, puštíci, výři, kulíšci a další a další členové a jejich hlasové projevy se přece jen od sebe trošku liší. „Hlas kulíška zní jako ú, ú, sýc, to jsou monotónně znějící slabiky stejné hlasitosti pu, pu, pu.

Která sova píská

Kalous ušatý (Asio otus) je středně velký druh sovy z čeledi puštíkovitých hnědého a černého zbarvení s charakteristickým prodlouženým opeřením připomínajícím ušní boltce, díky kterému získal svůj název v mnoha světových jazycích.

Která Sova loví ve dne

Výr velký je naší největší, a proto asi i nejznámější sovou, spatřit však tohoto vzácného, až 80 cm velkého výra na vlastní oči se poštěstí málokomu. Sýčka obecného lze pozorovat za denního světla, obvykle sedí na větvi stromu, sloupu nebo na skále. Je výjimečný tím, že často loví ve dne.

Proč spát v noci

Během noci se totiž v těle tvoří hormon melatonin, který ovlivňuje nejen spánkové cykly, ale také krevní oběh, metabolismus živin, produkci pohlavních hormonů, imunitní reakce, psychiku či dokonce stárnutí.