Kde se odehrává Antigona?

Kde se odehrává Antigona?

Kdo vypráví Antigonu

Nejznámějším Sofokleovým dramatem je „Antigoné“ (počeštěle Antigona). Vypráví zde příběh dcery thébského krále Oidipa Antigoné, která dala přednost božím zákonům před lidskými.

Jak končí Antigona

Antigona se oběsila v hrobce, Haimon se probodl dýkou nad mrtvolou své snoubenky. Kreón byl svědkem sebevraždy svého syna. Nese si ho do paláce.

Kdy byla vydána Antigona

Kompletní překlad Antigony uveřejnil František Šohaj v Praze roku 1851. V cyklu Tragoedie Sofokleovy Timotheje Hrubého vyšla kompletní Antigoné v Praze roku 1891. Dále ji přeložil Josef Král (1906), kterou po úpravě nově vydal Karel Hrdina (Praha, 1930).

Čím se Antigona provinila

Antigona je tragédie z období antiky. Věnuje se tématům posmrtného života, nepřízní osudu, úctě k bohům a zákonům. Postavy, které se provinily proti bohům bývají tvrdě trestány. Velký důraz na věštby a věštce.

Jak byla Antigona Potrestana

Antigona se nebála Kreónova hněvu a bratrovo tělo pohřbila, za což ji král nechal zazdít. Teiresias Kreóna pak varoval před hněvem bohů, a tak se král sám vydal Antigonu zprostit trestu. Avšak ona se ve svém vězení oběsila a její snoubenec Haimón, Kreónův syn, se žalem probodl.

Co vyčítá Antigona Kreontovi

Kreón Haimónovi vyčítá, že jen brání ženu, že je jejím otrokem. Proti tomu se Haimón brání a odchází rozzuřen.

Co je zásadní myšlenkou díla Král Oidipus

Hlavní postavou díla je Oidipus, jemuž bylo při narození předpovězeno, že zabije svého otce (thébského krále) a ožení se s vlastní matkou. Proto ho jeho vlastní otec dal pohodit ve skalách. Otrok, který to měl vykonat, se však slitoval nad dítětem a daroval ho pastýři krále korintského.

Kdo to je sofoklés

Sofoklés, řecky Σοφοκλης, (497/496 př. n. l., Athény – 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik. Patří k nejvýznamnějším antickým dramatikům, proslul svými tragédiemi, především Antigonou, Élektrou a Králem Oidipem.

Kdy Sofokles napsal antigonu

Sofoklés – knihy

1891 Tragoedie Sofokleovy. 1., Oidip král
1968 Antigona
1950 Oidipús vladař
2009 Antigoné / Élektrá
1975 Tragédie

Kdo to byl Kreon

Kreón, korinthský král, je znám především z mýtů o Argonautech. V některých verzích se však nevyskytuje, v jiných je jeho dcera nazývána Kreúsa nebo Kreútis. Kreontova postava je zobrazována v Eurípidově tragédii Médeia (z roku 431 př. n. l.)

Kdo je to Antigona

Antigona je dcerou Oidipa, která se mučila sama za čest bratra, když její strýc Creon odmítá pohřbít jej a odsoudí ji za pokus. Antigone je nejlépe známý ze hry Antigone od Sofoklu. Poté, co Oidipus zjistil, že se jeho věštba zabíjejí jeho otec a provdá za matku, se královna Jocasta zabil.

Kdo je autorem díla Antigona

SofoklésAntigona / Dramatik

Antigona – Sofoklés | Databáze knih.

Kde se odehrává Oidipus

Příběh se odehrává v Thébách ve starověkém Řecku Děj hry se odehrává už pouze v Thébách v časovém rozmezí zhruba čtrnácti dní (scéna se po celou dobu představení nemění).

Jak končí Král Oidipus

Po zjištění pravdy se Iokasté oběsí a Oidipús se nad jejím tělem oslepí. Žádá o odpuštění Kreonta, usmíří se s ním, rozloučí se s dcerami a opustí Théby, aby zachránil obyvatelstvo od morové pohromy.

Kdo zavedl třetího herce

Sofoklés zavedl třetího herce (tritagonistu). Předtím byli na scéně jen dva; herec sice mohl i předtím přejít do jiné role a zvýšit tak množství postav dramatu, přesto přidání třetího herce na scénu umožnilo rozšířit rozmanitost interakcí a rozsah dramatického konfliktu.

Kdy zemřel sofoklés

Starověké AthénySofoklés / Úmrtí

Kdo zavedl 3 herce na scéně

Sofoklés zavedl třetího herce (tritagonistu).

Kdo to byl a Antigona

Antigona je hlavní postava stejnojmenné antické tragédie řeckého dramatika Sofokla. Dílo pojednává o rozdílech mezi zákony lidskými a těmi "věčnými", tedy pravidly ustanovenými bohy. Hlavní hrdinka je dcerou thébského krále Oidipa a královny Iokasty, jež byla pro Oidipa manželkou a zároveň matkou.

Jak zabil Oidipus svého otce

Když se Oidipus v Delfách dověděl svou věštbu, vydal se do Théb, pryč z Korintu, aby neublížil svému domnělému otci. Cestou zabil spěchajícího starce se dvěma sluhy, protože jim nechtěl ustoupit z cesty.

Jak se jmenovala matka Oidipa

Iokasté nebo též Epikasté (řecky Iοκαστη, latinsky Iocaste) je v řecké mytologii manželkou thébského krále Láia, matkou a manželkou Oidipovou. Některá data mohou pocházet z datové položky. Když se král Láios dozvěděl, že podle věštby jednou zahyne rukou svého potomka, rozhodl se, že zůstane bezdětný.

Kdy se odehrává Oidipus

Hlavní hrdina je thébský král Oidipús. Příběh se odehrává v Thébách ve starověkém Řecku Děj hry se odehrává už pouze v Thébách v časovém rozmezí zhruba čtrnácti dní (scéna se po celou dobu představení nemění).

Koho zabil Oidipus

Dozví se, co je mu věštěno, a aby se věštbě vyhnul, opustí své domnělé rodiče a vydá se do Théb. Cestou při potyčce nešťastnou náhodou zabije svého otce Laia, aniž by samozřejmě věděl, že je to jeho otec. Poté se mu podaří nedaleko Théb rozluštit záhadu Sfingy a osvobodí tak město od této nestvůry, která je sužovala.

Jak zemřel Oidipus

To králi potvrdilo více lidí, mimo jiné i otrok, který jejího syna odnesl do lesa. Poté se Lokasté zhroutila a ve své komnatě spáchala sebevraždu. Oidipus si v zoufalství vypíchl oči a i lid se proti němu otočil zády a žádal jeho vyhnání z Théb.

Kdo hral v Antickem divadle

Nejdůležitější byli autoři dramat, dále chorégové (občané, kteří vydržovali chór a celou hru financovali), členové chóru, herci a různí pomocníci. Nejvíce bylo zpěváků dithyrambů. Základem divadelních představení byl chór (sbor recitátorů), který komentoval děj hry, a dva (později tři) herci.

Kde žil sofoklés

n. l. v Thébách a zemřel přibližně v roce 406 v Athénách. Dramatik a autor mnoha tragédií. Žil v době řecko-perských válek a byl současníkem například Sokrata. Celý život prožil v Athénách a těžiště jeho činnosti spočívalo v dramatu a dramatické tvorbě.