Kde se našla Venuše?

Kde se našla Venuše?

Kdo nasel Vestonickou venusi

Dodnes neví, k čemu sloužila. Dnes je tomu přesně 90 let, co tým archeologů pod vedením Karla Absolona objevil Věstonickou venuši. Drobná soška dodnes vyvolává řadu otázek: Stále se neví, kdo ji vyrobil a co přesně měla představovat.
Archiv

Kdo objevil Vestonickou Venuši

Sošku nalezli dělník Josef Seidl a technický vedoucí výzkumů Emanuel Dania. Ve zbytcích pravěkého ohniště o průměru asi 10 m ležela soška společně s kamennými nástroji a zvířecími kostmi.

Odkud je Venuše

Vznik. Venuše vznikla podobně jako ostatní planety sluneční soustavy přibližně před 4,6 či 4,5 miliardy let akrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn.

Kdy byla vytvořena Věstonická Venuše

Věstonická venuše je patrně nejznámější český archeologický nález. Představuje jeden z prvních dokladů pravěké práce s pálenou hlínou. Je stará 25.000 až 29.000 let.
Archiv

Kde byla objevena soška Venuše

Soška byla nalezena v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Nalezl ji Emil Dania, preparátor a technický vedoucí výzkumů Karla Absolona v Dolních Věstonicích, dne 13. 7. 1925.

Jakou cenu má Věstonická Venuše

V Olomouci opravdu bude k vidění originál sošky Věstonické venuše, jejíž cenu američtí starožitníci odhadli na 40 milionů dolarů. „Spousta lidí až teď začíná chápat, že skutečně sem přijede ta pravá venuše.

Kde je k vidění Věstonická Venuše

Věstonická venuše je nejstarším (asi 29 tisíc let) a současně velmi hodnotným uměleckým předmětem z keramiky na světě. Patří mezi nejvýznamnější umělecká díla lovců starší doby kamenné – paleolitu. Je uložena je ve sbírkách Moravského zemského muzea, v Ústavu Anthropos.

Co je nejteplejší planeta

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Jak dlouho trvá jeden den na Venuši

243 d 0 h 0 minVenuše / Délka dne

Jakou cenu má Věstonická venuše

V Olomouci opravdu bude k vidění originál sošky Věstonické venuše, jejíž cenu američtí starožitníci odhadli na 40 milionů dolarů. „Spousta lidí až teď začíná chápat, že skutečně sem přijede ta pravá venuše.

Kdo je Venuše

Venuše (latinsky Venus) je římská bohyně smyslnosti, krásy a lásky. Později byla ztotožňována s řeckou bohyní Afroditou. V římské mytologii představovala Venuše zrozená z pěny matku Aenea, bájného zakladatele římského národa.

Jak se píše Věstonická Venuše

„Pokud mluvíme o venuši jako sošce, výtvarném artefaktu, pak ji píšeme s malým písmenem,“ říká Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Hra s velkými písmeny začíná teprve tehdy, pokud soška nese další, doplňující označení, obvykle název místa, kde ji archeologové našli.

Která planeta je nejžhavější

Planeta KELT-9b je v současnosti nejvíce žhavou planetou, kterou ve vesmíru známe. Tento pekelný svět se nachází v souhvězdí Labutě, ve vzdálenosti asi 650 světelných let. Obíhá kolem velké a žhavé modré hvězdy spektrální třídy B, která se nachází na sklonku své životní dráhy.

Jaká je nejmenší planeta

Merkur je v současnosti považován za nejmenší planetu solárního systému, protože Pluto už není oficiálně řazen k planetám. V poloměru Merkur měří necelých 5000 kilometrů. Messenger je prvním pozemským návštěvníkem Merkurova prostoru po více než 30 letech.

Na jaké planetě je nejkratší den

Merkur (planeta)

Merkur
Perioda rotace 58,6462 d
Rychlost rotace 10,892 km/h (na rovníku)
Sklon rotační osy ~0,01°
Rektascenze severního pólu 281,01° (18 h 44 min 2 s)

Jak daleko je Venuše

Během svého pohybu kolem Slunce se Venuše přibližuje každých 584 dní nejblíže k Zemi ze všech planet soustavy, a to na vzdálenost menší než 41 milionů km.

Proč svítí Venuše

Jelikož oběžná dráha Venuše leží mezi Zemí a Sluncem, můžeme při pohledu z naší planety sledovat její fáze, stejně jako u Měsíce. Venuše může být po Slunci a Měsíci nejjasnějším objektem na nebi, za což vděčíme třem skutečnostem.

Jak velká je Venuše

460 200 000 km²Venuše / Povrch

Která planeta je Nejchladnejsi

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Kdo pojmenoval všechny planety

Herschel novou planetu pojmenoval Georgium Sidus (Planeta Jiřího) na památku svého patrona, anglického krále Jiřího III. Laplace navrhl říkat planetě Herschel. Pojmenování Uran jako první navrhl Bode ve shodě s dalšími jmény planet pocházejícími z klasické mytologie.

Jak dlouho trvá rok na uranu

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost

Jak dlouho trvá rok na Zemi

Běžný kalendářní rok má 365 dní, což je délka v celých dnech nejbližší délce tropického roku (365,242 19 dne), tedy době oběhu Země kolem Slunce. Přestupný rok je rok trvající 366 dní, tedy oproti běžnému kalendářnímu roku je delší o jeden, přestupný den.

Jak dlouho trvá rok na Uran

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost

Jak dlouho trva jeden den na Venuši

243 d 0 h 0 minVenuše / Délka dne

Která planeta je chladná

Teplota atmosféry je pouze 53 K (−220 °C). Nižší teplota byla změřena pouze v tropopauze (49 K). Tyto teploty zařazují Uran na pozici nejchladnější planety sluneční soustavy.