Kde najdu výrobní číslo pračky Whirlpool?

Kde najdu výrobní číslo pračky Whirlpool?

Kde najdu výrobní číslo pračky

Číslo modelu nebo Produktové číslo (PNC) najdete na produktovém štítku, kterým je váš spotřebič opatřen.
Archiv

Jak zjistím rok výroby pračky Whirlpool

Díky servisnímu štítku nemusíte hledat účtenky – přesný typ, rok výroby a další potřebné údaje zjistíme přímo ze servisního čísla.
Archiv

Kde najdu kód prodejce Whirlpool

Obě tato čísla jsou k dispozici na servisním štítku, který nejsnáze najde- te přímo na samotném spotřebiči, níže naleznete přehled toho, kde se štítky v jednotlivých kategoriích spotřebičů obvykle nachází.
Archiv

Jak zjistit typ pračky

Servisní štítky jsou nálepky na spotřebiči, které jednoznačně identifikují konkrétní model vaší pračky, myčky, sušičky, ledničky nebo jiného domácího pomocníka. Klíčovou informací na štítku je tzv. servisní kód.
Archiv

Kde najdu sériové číslo

IMEI, sériové číslo a číslo modelu jsou vytištěny na zadní straně zařízení. Poznámka: Většina moderních zařízení nemá vyjímatelnou baterii.

Jak zjistit výrobní číslo telefonu

způsob: Když je zařízení zapnuté, vytočte *#06#.způsob: Když je zařízení zapnuté, přejděte do Nastavení -> O telefonu ->Aktuální stav.způsob: Sériové číslo zařízení zjistíte na štítku na zadní straně, když sundáte kryt baterie.způsob: Sériové číslo zařízení zjistíte na balení produktu.

Jak se zapíná pračka Whirlpool

Zapnutí pračky: stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a rozsvítí se tlačítko „Spustit/ Pauza“ . Pro vypnutí pračky během pracího cyklu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu přibližně 3 sekund . Stisknete-li tlačítko pouze krátce nebo nechtěně, pračka se nevypne .

Jak otevřít zablokovaná dvířka pračky Whirlpool

Problém s UBL zámkem dvířek pračky

Pokud se zámek neotevře, zkuste pračku nejdříve odpojit od elektrické sítě, což by mělo vést k odemčení dvířek. Jestliže tento pokus selže, můžete zámek odemknout ručně pomocí speciálního kabelu, který se nachází u vypouštěcího filtru. Je většinou oranžový, takže jej snadno najdete.

Jak se resetuje pračka Whirlpool

k resetování Vašeho spotřebiče zmáčkněte dlouze tlačítko (resetovací tlačítko), které se nachází nad tlačítkem start. V případě jakéhokoliv dalšího dotazu, nás prosím kontaktujte na níže uvedeném kontaktu, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Byla pro vás tato odpověď užitečná

Jak poznam vyrobni číslo

Umístění štítku s výrobním a sériovým číslem

Číslo modelu nebo výrobní číslo (PNC) najdete na produktovém štítku, kterým je váš spotřebič opatřen.

Jak zjistit výrobní číslo

Do vyhledávacího pole systému Windows v levém dolním rohu obrazovky zadejte výraz cmd a v seznamu výsledků vyberte položku Příkazový řádek.V okně příkazového řádku zadejte wmic bios get serialnumber a stiskněte klávesu Enter.Zobrazí se výrobní číslo (sériové číslo), jak je znázorněno na obrázku níže.

Jak je označeno výrobní číslo

Výrobní číslo (sn, serial number) je unikátní číslo, kterým výrobci označují své výrobky.

Jak poznat sériové číslo

Sériové číslo je obvykle umístěno na telefonní budce, pod baterií a najdete jej v nabídce telefonu. Sériové číslo se někdy po přihlášení k vašemu účtu uloží také na prodejním dokladu nebo na webových stránkách dopravce.

Co to je sériové číslo

Sériové číslo je jedinečné číslo přidělené výrobcem (např. Samsung), které pomáhá identifikovat jednotlivé zařízení, jako je telefon, tablet, TV atd. Například sériové číslo vašeho telefonu se bude lišit od všech ostatních telefonů Samsung. Sériová čísla usnadňují výrobcům organizaci a sledování jejich produktů.

Jak vyčistit pračku Whirlpool

Čištění filtru u praček WhirlpoolPomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, až se držadlo dostane do svislé polohy.Počkejte, než vyteče všechna voda.Teprve teď filtr vyšroubujte úplně a vytáhněte ven.Vyčistěte a zasuňte zpět na místo.Zašroubujte otáčením ve směru hodinových ručiček.

Co dělat když nejdou otevřít dvířka pračky

U některých spotřebičů lze dveře otevřít v nouzi zatažením za táhlo pomocí šroubováku nebo podobného nástroje. Pokud je spotřebič vybaven funkcí nouzového uvolňovače, je tato součást umístěna vedle filtru textilních vláken. Viz také úplný popis v uživatelské příručce.

Co dělat když nejdou otevřít dvířka od pračky

V případě, že nebudete úspěšní, zaveďte do mezery mezi dvířky a pračkou pevnou nit, uchopte ji do obou rukou a zatáhněte směrem k sobě tak, aby se háček zámku uvolnil. Tah nití proveďte směrem k závěsu dvířek. Po uvolnění uslyšíte charakteristické cvaknutí.

Co znamená mřížka na pračce Whirlpool

Dobrý den, tato závada může značit vyčištění filtru nebo čerpadla a nebo se týkat ucpaného odpadu.

Jak se značí sériové číslo

Sériové číslo tvoří jedinečná posloupnost čísel a/nebo písmen, která slouží k identifikaci zařízení. Sériové číslo vašeho produktu najdete v následujících místech: Na zadní straně zařízení Na pravé nebo levé straně

Co je to sériové číslo

Sériové číslo je jedinečné číslo přidělené výrobcem (např. Samsung), které pomáhá identifikovat jednotlivé zařízení, jako je telefon, tablet, TV atd. Například sériové číslo vašeho telefonu se bude lišit od všech ostatních telefonů Samsung. Sériová čísla usnadňují výrobcům organizaci a sledování jejich produktů.

Jak vypadá výrobní číslo

Sériové číslo tvoří jedinečná posloupnost čísel a/nebo písmen, která slouží k identifikaci zařízení. Sériové číslo vašeho produktu najdete v následujících místech: Na zadní straně zařízení Na pravé nebo levé straně

Co je sériové číslo

Sériové číslo je jedinečné číslo přidělené výrobcem (např. Samsung), které pomáhá identifikovat jednotlivé zařízení, jako je telefon, tablet, TV atd. Například sériové číslo vašeho telefonu se bude lišit od všech ostatních telefonů Samsung. Sériová čísla usnadňují výrobcům organizaci a sledování jejich produktů.

Co je to PNC

"PNC číslo" nebo "Číslo produktu: je jedinečný identifikační kód, který je vytištěn na všech spotřebičích zn Electrolux. To nám umožňuje přesně identifikovat váš spotřebič. Modelová označení mohou být totožná pro více variant spotřebiče, kde se mohou lišit i jednotlivé komponenty.

Jak se označuje výrobní číslo

Výrobní číslo (sn, serial number) je unikátní číslo, kterým výrobci označují své výrobky.

Kde je filtr u pračky Whirlpool

Většina praček Whirlpool má šikovnou barevnou vložku v násypce. Tu vyjměte a použijte k otevření spodního filtru – většinou vpravo dole.