Kde je jmenovatel?

Kde je jmenovatel?

Co je jmenovatel a Citatel

Zlomkem ab rozumíme reálné číslo, které je výsledkem dělení reálného čísla a (čitatel) nenulovým reálným číslem b (jmenovatel). Zlomek je jinak zapsaná operace dělení. Hodnotu zlomku vypočteme tak, že vydělíme čitatel jmenovatelem.
Archiv

Jak najít společného jmenovatele

Hledání společného jmenovatele

Jeden způsob, jak najít společného jmenovatele pro dva (nebo více) zlomků, je napsat si všechny násobky jmenovatelů, dokud nenajdeme nejmenší násobek, který mají společný.

Který zlomek je větší

Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem je jednoduché: stačí prostě porovnat čitatele. Pokud například porovnáváme zlomky 73 a 75, je větší druhý zlomek. Oba zlomky vyjadřují sedminy z celku a je prostě víc, když máme sedmin pět.

Co to znamená čitatel

Význam: Čitatel je jedna ze dvou částí zlomku, přičemž druhou částí zlomku je jmenovatel. Čitatel se ve zlomku nachází nad zlomkovou čárou, jmenovatel pod zlomkovou čárou. Čitatel by měl být vždy celé číslo.

Kdo je jmenovatel

Jmenovatel je součástí zlomku, která se nachází v dolní části zlomku pod zlomkovou čarou. Jmenovatel podává informaci o tom, z kolika dílů celkem se celek skládá. Je nedílnou součástí zlomku, stejně jako čitatel. Prací s oběma součástmi zlomku lze provádět různé matematické úkony.

Jak se čte 1 4

číslo 1 3/4 čteme „jedna a tři čtvrtiny“, 6 2/5 čteme „šest a dvě pětiny“, atp. Číslo celé se nikdy se zlomkem nespojuje slovem plus. neboť v tomto případě bychom měli představu součtu dvou čísel i se znakem sčítání. Čtení mocnin.

Jak se dělí zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu. A nyní již máme výsledek.

Co to je NSN

Nejmenší společný násobek (NSN) dvou celých čísel je nejmenší číslo, které je beze zbytku dělitelné oběma čísly. Příklady: NSN(12, 15) = 60, NSN(6, 8) = 24, NSN(3, 15) = 15. Pojem nejmenšího společného násobku lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel. Například NSN(2, 3, 4) = 12.

Kdy je zlomek větší než 1

• Zlomek větší než 1

Je-li čitatel větší než jmenovatel, je zlomek větší než jedna.

Co to je polovina

Polovina je část celku rozděleného na dva stejné díly.

Jak se ctou Desetinna cisla

Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny. Pomocí desetinných čísel vyjadřujeme čísla, která nejsou „celá“. Například pokud rozdělíme 6 koláčů spravedlivě mezi 4 děti, dostane každé dítě „jedna a půl“ koláče, což zapisujeme jako 1,5.

Jaký je rozdíl mezi miliardou a bilionem

Bilion, též bilión (1 000 000 000 000) je přirozené číslo rovné milionu milionů, tedy tisíci miliard. Ve vědeckém zápisu čísel se značí 1012.

Jak delit a Nasobit zlomky

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu. A nyní již máme výsledek.

Co je zlomek v základním tvaru

Zlomek je v základním tvaru, pokud jsou čitatel a jmenovatel nesoudělní, tj. nemají žádného společného dělitele kromě jedničky.

Co je nejmenší násobek

Nejmenší společný násobek (NSN) dvou celých čísel je nejmenší číslo, které je beze zbytku dělitelné oběma čísly. Příklady: NSN(12, 15) = 60, NSN(6, 8) = 24, NSN(3, 15) = 15. Pojem nejmenšího společného násobku lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel. Například NSN(2, 3, 4) = 12.

Jak se dělá NSD

Největší společný dělitel (NSD) dvou celých čísel je největší číslo, které beze zbytku dělí obě čísla. Příklady: NSD(18, 24) = 6, NSD(12, 21) = 3, NSD(24, 35) = 1. Pojem největšího společného dělitele lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel. Například NSD(30, 85, 90) = 5.

Jak převést zlomek na základní tvar

Jak na toNalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel.Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem.Výsledný zlomek je v základním tvaru.

Jak se čte zlomek

Je-li čitatel nebo jmenovatel obecné číslo jednoduchého tvaru, čteme obyčejně lomeno, podle nebo stručněji dle. Na př. zlomek a/b čteme „á dle bé“ (nejčastěji) nebo „á lomeno bé“, „á podle bé“. Je-li ve jmenovateli součin čísla zvláštního a obecného, čte se číslo zvláštní v příslušném pádu.

Co to je třetina

Třetina může být: zlomek – 1/3. poměrná část celku – přibližně 33,33 % hrací doba jedné části zápasu v některých kolektivních sportech (např.

Jak se píše pulka

Zimní sport ze Skandinávie.

Jak se dělí menší číslo větším

Zatrhni tolik číslic, aby vzniklé číslo bylo větší než dělitel. Zatrhni 248>64, protože 2<64 a také 24<64. Zatržené číslo vyděl a napiš výsledek za rovnítko. (odhadnout výsledek dělení ti půjde lépe, když dělená čísla zaokrouhlíš na desítky 250 : 70 = 25 : 7 = 3).

Jak se zapisují čísla

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý.

Co je největší číslo na světě

Kasner později zavedl pojem „googolplex“, které si můžeme představit jako jedničku s googol nulami. „Googolplex“ tedy dosud platí za nejvyšší pojmenované číslo.

Co je víc trilion nebo bilion

Bilion je tedy tisíc milionů, trilion je tisíc bilionů, atd.

Jak převrátit zlomek

Chcete-li najít převrácenou hodnotu zlomku, vyměňte čitatele a jmenovatele. Jednoduše řečeno, převrácená hodnota zlomku a/b je b/a. Výsledný zlomek zjednodušíme.