Kde bydlí špaček?

Kde bydlí špaček?

Kde hnízdí Špaček

Hnízda si staví v dutinách stromů, s oblibou užívá budky a s postupující synantropizací stále častěji i dutiny na budovách. Mláďata opouštějící hnízdo se postupně houfují do stále větších hejn, ve kterých se zdržují až do odletu. Za potravou zaletuje daleko na travnaté plochy, později do sadů a vinic.

Kde žije Špaček

Prostředí Špaček obecný se dobře zabydlel v kulturní krajině. Žije především v městské zeleni, v zahradách, sadech, ale i v polních lesících daleko od lidí. Jakmile špačkové přiletí na hnízdiště, shromažďují se každého večera na tradičních místech, kde spí a jimž jsou stále věrní, i když jsou rušeni.
Archiv

Kam odlétá Špaček

Špaček obecný je na našem území tažným druhem. Většina našich špačků zimuje v mediteránu od Itálie po Portugalsko a v severní Africe. Jejich zimoviště tedy neleží příliš daleko. Část středoevropské populace ovšem může zimovat na hnízdištích.

Kde zimují špačci

Naši špačci zimují v západním Středomoří (jen výjimečně přezimují menší hejnka i u nás), kam odlétají v září až listopadu a vracejí se koncem února a v březnu.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi Kosem a Špačkem

Špaček je o něco málo menší než kos, je také tmavý ale až s nádechem do tmavě zelené, kovově lesklé barvy. Je většinou tažný, zpět se však vrací již na přelomu února a března. Špaček jen přesně druh, na kterém můžeme ukázat, že v přírodě není nic černobílého.

Kdy se líhnou špačci

Zřídka kdy se u špačka objevuje mezi druhový parazitismus. Samice povětšinou dokáže rozpoznat cizí vejce a z hnízda je vyloučí. Mláďata se líhnou po 13 dnech. Potomstvo krmí rodiče podobu 24 dnů, kdy mláďata opouštějí hnízdo.

Jak dlouho žije špaček

2 – 3 rokyŠpaček obecný / Délka života

Co dělá špaček na jaře

Často napodobuje zpěv i jiných druhů ptáků, vrzání vrat i mňoukání kočky. Občas plete i ornitology, když na jaře zpívá jako žluva hajní, která k nám přilétá až v květnu. Špaček živí mláďata převážně hmyzem a bobulemi.

Jak se zbavit špačka

Plechovky/konzervy – Stejně jako CD jsou lesklé, navíc však vydávají zvuk! A ten plaší vždy nejlépe. Pověste pár plechovek či prázdných konzerv vedle sebe a vítr už udělá práci za vás. Podobně fungují i skleněné lahve nebo jiné „zvučné“ nádoby.

Co jí Špaček

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

rostliny i živočichové (Je vysloveně všežravý – živí se semeny, bobulemi i dalšími plody a bezobratlými, od hmyzu po žížaly.) Samice snáší 4−6 vajíček, inkubace trvá 12−14 dní.

Co dělá Špaček na jaře

Často napodobuje zpěv i jiných druhů ptáků, vrzání vrat i mňoukání kočky. Občas plete i ornitology, když na jaře zpívá jako žluva hajní, která k nám přilétá až v květnu. Špaček živí mláďata převážně hmyzem a bobulemi.

Jak dlouho žije Špaček

2 – 3 rokyŠpaček obecný / Délka života

Kdy přiletí špačci

Prvním ptákem, který se na jaře vrací do říčanských zahrad, bývá špaček. Přilétá už během února a začátkem března. Když na trávníku zahlédneme černého ptáka, můžeme uvažovat, jestli jde o kosa, nebo o špačka.

Jak poznat Špačka

Pro špačka je typické černé, bíle tečkované opeření, které má v prostém šatě. Jak se odírají konce per, bílé tečkování postupně bledne. Ve svatebním šatě je černý, s kovovým leskem. Asie, Evropa (Původní areál zahrnuje celou Evropu a Asii dál na východ až po jezero Bajkal.

Jak plašit špačky

Plechovky/konzervy – Stejně jako CD jsou lesklé, navíc však vydávají zvuk! A ten plaší vždy nejlépe. Pověste pár plechovek či prázdných konzerv vedle sebe a vítr už udělá práci za vás. Podobně fungují i skleněné lahve nebo jiné „zvučné“ nádoby.

Jak se zbavit kosu na zahradě

Aby kosi a špačci nesklidili úrodu třešní, jahod, borůvek nebo třeba rybízu za vás, můžeme kolem nepříliš vysokých ohrožených rostlin natáhnout sítě, postavit strašáky anebo na stromy rozvěsit fáborky ze šustícího alobalu. Dobře fungují i stará CD.

Jak ochránit třešně před špačky

Vyřežte z překližky nebo jiné vhodné desky obrys dravce a zavěste jej na provazu na kůlu nad strom tak, aby se mohl ve větru pohybovat. Nezapomeňte však na to, že ptáci do zahrady patří a plašiče nezahánějí jen špačky. Na zahradě by tedy plašiče měly být pouze po nezbytně nutnou dobu, kdy potřebujete úrodu ochránit.

Co proti kosům

Aby kosi a špačci nesklidili úrodu třešní, jahod, borůvek nebo třeba rybízu za vás, můžeme kolem nepříliš vysokých ohrožených rostlin natáhnout sítě, postavit strašáky anebo na stromy rozvěsit fáborky ze šustícího alobalu. Dobře fungují i stará CD.

Co platí na špačky

Klasické CD, DVD nebo třpytivé pásky

Tuto metodu je možné použít i na menších zahradách, terasách, balkónech, a to proti jakémukoliv ptactvu. Je však účinná i na větší plochy, na ovocné stromy a vinice. Odlesky ptáky ruší a zároveň na ně působí jako oči dravců, kteří je loví pro potravu.

Jak se zbavit Špačka

Plechovky/konzervy – Stejně jako CD jsou lesklé, navíc však vydávají zvuk! A ten plaší vždy nejlépe. Pověste pár plechovek či prázdných konzerv vedle sebe a vítr už udělá práci za vás. Podobně fungují i skleněné lahve nebo jiné „zvučné“ nádoby.

Jak ochranit Tresne

Osvědčila se i stará CD, která na provázcích zavěsíte na větve. Jak s nimi vítr otáčí, vytvářejí odlesky, které ptáky mohou odradit od plundrování úrody. Osvědčeným je i strašák ve tvaru lidské postavy.

Jak hnízdí špačci

Špačci hnízdí v dutinách stromů. Vejce zde samec a samička střídavě zahřívají přes dva týdny. V noci vajíčka zahřívá pouze samička, která má v této době na bříšku hnízdní nažinu, holé místo se silně prokrvenou kůží, díky které jsou vajíčka stále v teple. Téměř měsíc se pak rodiče vzorně starají o vylíhlou drobotinu.

Co proti červům v třešních

Jako vhodný chemický přípravek můžeme použít Calypso 480 SC, Decis Mega, Reldan 22, Mospilan 20 SP, případně Perfekthion. Vhodná doba postřiku je obvykle, když začne vykvétat bez černý. Výborně však funguje i prevence.

Kdy se stříkají třešně

Od začátku května do konce června létají dospělé mušky kolem ovocných stromů a do žlutých dozrávajících plodů třešní ostrým kladélkem vpichují pod slupku vajíčka. Místo vpichu lze na plodu poznat tak, že v třešni je miniaturní dírka v sotva znatelné malé prohlubni. Z vajíčka se za týden až dva vylíhne larva.

Jak se Odčervují třešně

Třešně namočte na 1-2 hodiny do vody se solí nebo s octem. Červíci z třešní vyplavou a po důkladném vypláchnutí třešní neucítíte ani ocet ani sůl. Pokud kromě červů vyplave na povrch i nějaká třešeň, tak ji rovnou vyhoďte, protože nebude dobrá.