Jakou značku gola sady?

Jakou značku gola sady?

Jakou góla sadu vybrat

Typy gol

Vlastnosti Čtyřhran
Malá gola. Pro snadné domácí práce. Využijete při údržbě kola. 1/4"
Něco mezi malou a běžnou golou. Univerzální použití. 3/8"
Nejvíce používaná v automobilovém průmyslu, domácí dílně i profi dílně. 1/2"
Používaná pro větší stroje (nákladní auta, zemědělské stroje, vlaky, atd. 3/4"

Archiv

Co je to gola sada

Co to je Pojmem gola sada označujeme sadu hlavic neboli ořechů, ráčny a dalších nástavců, které jsou uložené v plastovém boxu nebo kovovém kufříku. Základním kouskem nářadí v gole je ráčna (ovladač), na kterou se výměnné nástavce nasazují a s jejichž pomocí je dále možné povolit nebo dotáhnout šroubový spoj.
Archiv

Jak poznat velikost ráčny

Označení 1/4", 3/8", 1/2" atd. znamená normalizovanou velikost výstupního (ráčny,páky,utahováky) nebo vstupního (ořechy,nástavce) čtyřhranu v palcových rozměrech. Tyto rozměry lze jednoduše převést do metrického označení v mm nebo cm.
Archiv

Jak se nazývá šroubovací hlavice na Ráčnu

Hlavice, zvaná také nástrčný klíč nebo nástrčná hlavice, nebo slangově ořech, je v kombinaci s ráčnou ruční nářadí, které většinou nahrazuje klasické klíče zejména tam, kde je při práci omezený prostor.

Jak funguje góla

Na unašeči se hlavice zajistí kuličkovou západkou, díky níž nemůže z ráčny spadnout. Západku uvolníte teprve stisknutím knoflíku na hlavě ráčny. Uvnitř hlavy se skrývá ráčnový mechanismus – ozubený systém, který výrazně usnadňuje práci.

Co je to Racna

Ráčna je část nástroje, např klíče k povolování/utahování matic. Jejím znakem je, že zabírá vždy na jednu stranu (na druhou "přeskakuje zuby"). Má čep, na který je možno nasazovat různě velké nástavce.

Jak se používá ráčna

Jak s ráčnou pracovat Ráčnu připevněte za textilní popruh ke kotvícímu bodu. Odkloňte ráčnu tak, aby byl otvor pro popruh snadno dostupný. Popruh si před vložením ráčny srovnáme tak, aby se neprotáčel, a protáhneme otvorem v ráčně do napnutí.

Co je to ráčna

Ráčna je část nástroje, např klíče k povolování/utahování matic. Jejím znakem je, že zabírá vždy na jednu stranu (na druhou "přeskakuje zuby"). Má čep, na který je možno nasazovat různě velké nástavce.

Jakou gólů

Goly se označují podle velikosti čtyřhranu, který se udává v palcích. Základními velikostmi jsou: 1/4“, 3/8“, 1/2", 3/4" a 1“. Malá 1/4" gola má nástavce (ořechy) v rozsahu 4-14 mm a hodí se pro malé šroubové spoje na kolech, motorkách, při montáži nábytku. 3/8“ gola má nástavce v rozsahu 6-24 mm.

Co je to kurtna

Setkáte se s označeními, jako jsou kurtny, račny, či „správně“ upínací popruhy a pásy. Jedná se o sortiment, jehož úkolem je přivázat nebo ukotvit materiál tak, aby držel kde má – zde je hned první pravidlo tohoto sortimentu – nikdy nesmí být použit pro zvedání – není k tomu dimenzován.

Jak funguje Racna

Podle slovníku cizích slov je ráčna část nástroje, například klíče k povolování a utahování matic. Vyznačuje se tím, že zabírá vždy na jednu stranu a na druhou „přeskakuje“ zuby. Má čep, na který je možné nasazovat různě velké nástavce. Směr záběru se dá měnit a matici buď povolovat, nebo utahovat.

Jak upevnit popruhy

Odkloňte ráčnu tak, aby byl otvor pro popruh snadno dostupný. Popruh si před vložením ráčny srovnáme tak, aby se neprotáčel, a protáhneme otvorem v ráčně do napnutí. Poté pumpováním ráčny postupně utahujeme popruh do maximálního napnutí. Přitlačíme ráčnu k popruhu a zajistíme západkou.

Jak používat Racnu

Ráčnu připevněte za textilní popruh ke kotvícímu bodu. Odkloňte ráčnu tak, aby byl otvor pro popruh snadno dostupný. Popruh si před vložením ráčny srovnáme tak, aby se neprotáčel, a protáhneme otvorem v ráčně do napnutí. Poté pumpováním ráčny postupně utahujeme popruh do maximálního napnutí.

Jak upevnit náklad

Náklad můžeme zajistit tvarově a také přenášením síly (tzv. kotvením). Pro tvarové zajištění nákladu je vhodné použít přehrazovače, stojánky, opěry, závory, klíny apod. Kotvení provádíme upínacími prostředky, jako jsou především upínací pásy.

Kdo je zodpovědný za náklad

Jak správně upevnit náklad se dozvíte v platném znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., část třetí § 15 odstavec 11. Za upevnění nákladu vozidla stanovuje česká legislativa odpovědného řidiče.

Jak Utahnout popruh

Popruh si před vložením ráčny srovnáme tak, aby se neprotáčel, a protáhneme otvorem v ráčně do napnutí. Poté pumpováním ráčny postupně utahujeme popruh do maximálního napnutí. Přitlačíme ráčnu k popruhu a zajistíme západkou. Ráčna, která je nyní zavřená a zajištěná, se neotevře ani při silném natřásání během jízdy.

Jak zajistit náklad

Abychom zamezili nárazům a samovolnému přesunu zboží, skládáme ho do nákladního prostoru s mezerami. Mezery můžeme vyplnit třeba obyčejnými paletami nastojato nebo nafukovacími vaky. Podle druhu zboží, jeho hmotnosti a způsobu uložení můžeme náklad zajistit taky dřevem a klíny nebo uvázáním pomocí vázacích prostředků.

Jak zabezpecit náklad

Špičaté klíny s úhlem 15° mají omezenou schopnost zabezpečit náklad a jejich hlavní funkce tkví v tom, že udržují kulaté předměty na místě během nakládky a vykládky. Výhodou malého úhlu je to, že klín se obvykle jistí sám proti sklouznutí: pod tíhou válce neklouže ve vodorovném směru.

Jak upnout Ráčnu

Ráčnu připevněte za textilní popruh ke kotvícímu bodu. Odkloňte ráčnu tak, aby byl otvor pro popruh snadno dostupný. Popruh si před vložením ráčny srovnáme tak, aby se neprotáčel, a protáhneme otvorem v ráčně do napnutí. Poté pumpováním ráčny postupně utahujeme popruh do maximálního napnutí.

Jak funguje ráčna

Podle slovníku cizích slov je ráčna část nástroje, například klíče k povolování a utahování matic. Vyznačuje se tím, že zabírá vždy na jednu stranu a na druhou „přeskakuje“ zuby. Má čep, na který je možné nasazovat různě velké nástavce. Směr záběru se dá měnit a matici buď povolovat, nebo utahovat.