Jak získat státní příspěvek na lázeňský pobyt?

Jak získat státní příspěvek na lázeňský pobyt?

Jak získat státní příspěvek na lázně

K získání příspěvku na lázeňský pobyt je třeba nejprve navštívit web kudyznudy.cz a získat zde voucher. Na webu "Kudy z nudy" se nacházejí i další podrobnosti k možnosti využít dotaci na lázně od státu.
Archiv

Jak získat příspěvek na lázně 2023

Zdravotní pojišťovna 211 v roce 2023 přispěje až 20 000 Kč dětem do 18 let s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními na lázeňský pobyt v trvání alespoň 15 dní (14 nocí), který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pobyt dítěte je hrazen přímo lázním.
Archiv

Co je to Příspěvková lázeňská péče

částečně hrazená zdravotní pojišťovnou. Poskytuje se v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro KLP, především u chronických onemocnění, a to zpravidla jednou za dva roky.

Jak získat poukaz do lázní

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).

Jak postupovat při žádosti o lázně

Navštivte svého praktického lékaře nebo ambulantního specialistu, který zpracuje návrh na vaši lázeňskou péči (komplexní nebo příspěvkovou). Požádejte ho, aby v návrhu uvedl Léčebné lázně Bohdaneč. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, jejíž revizní lékař podaný návrh schválí či zamítne.

Kdo píše lázně

Lázeňskou léčbu doporučuje podle zdravotního stavu pacienta jeho ošetřující lékař(specialista). Na základě tohoto doporučení vystavuje návrh praktický lékař dotyčného pacienta, nebo jeho ošetřující lékař během hospitalizace. Lékař také navrhne formu (komplexní nebo příspěvková) a u komplexní péče i lázeňské místo.

Jak dlouho trvá schválení lázní pojišťovnou

Doba platnosti návrhu na komplexní lázeňskou péči pro děti je 6 měsíců od data schválení zdravotní pojišťovnou. Během této doby musí dětský pacient nastoupit do lázní.

Jaký je rozdíl mezi rehabilitační a lázeňskou péči

Na pobyt v lázních mají lidé s DMO garantovaný nárok ze zákona. Zákonem je rovněž stanovena jeho délka. Pobyty mají rehabilitační a zároveň relaxační charakter. Odborné léčebny – rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí.

Co hradí pojišťovna v lázních

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B).

Kdo vyplňuje žádost o lázně

Od 1. 1. 2013 má vypisující lékař podle nové metodiky VZP (ke stažení zde) povinnost vyplnit předtištěný obdélník, do něhož se v návrhu vepisuje kód příslušné indikace, číslo označující délku pobytu. Např.

Jak dlouho trvá schválení návrhu na lázně

Nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu jsou předvoláni k nástupu pacienti v prvním pořadí naléhavosti, do tří měsíců pacienti v druhém pořadí naléhavosti a do šesti měsíců děti a dorost. První stupeň naléhavosti zahrnuje například poúrazové a pooperační případy.

Jak vypsat návrh na lázně

Návrh na lázeňskou péči, který dosud musel vystavovat jedině praktický lékař, může nově vystavit také lékař specialista. Nově máte na výběr: Buď vám odborný lékař vystaví doporučení, na základě nějž vám praktický lékař vystaví návrh na lázně, nebo vám návrh na lázně vystaví přímo váš odborný lékař.

Jak se dozvím o schválení lázní

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče zpravidla zasílá příslušná pobočka VZP ČR schválený návrh přímo pacientovi a ten si vybere lázeňské zařízení podle informací poskytnutých jednak u VZP ČR, jednak z inzerce a reklamy, kterou si lázně provádějí samy.

Kdo sepisuje návrh na lázně

Od 1. 1. 2013 má vypisující lékař podle nové metodiky VZP (ke stažení zde) povinnost vyplnit předtištěný obdélník, do něhož se v návrhu vepisuje kód příslušné indikace, číslo označující délku pobytu.

Co znamená křížkové lázně

Takzvaně křížkové lázně, tedy odborně řečeno komplexní lázeňská péče, je pro pacienty výhodná z toho důvodu, že je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Proto je pojišťovnou zaplacena jak samotná léčba, tak i pobyt pacienta v některém z lázeňských domů, a to včetně stravování.

Jak dlouho se čeká na schválení lázní

Nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu jsou předvoláni k nástupu pacienti v prvním pořadí naléhavosti, do tří měsíců pacienti v druhém pořadí naléhavosti a do šesti měsíců děti a dorost.