Jak zpevnit dům?

Jak zpevnit dům?

Jak zpevnit základy domů

Trámek zapustíme do země a zapřeme proti posunutí dvěma až třemi kůly zaraženými do země. Vzpěra se s trámkem spojí tesařskými skobami. Při podepření zdi dvěma vzpěrami se jejich dolní konce opírají o zapuštěný trámek vedle sebe. Podchycovaný základ musí být přístupný alespoň z jedné strany.
Archiv

Jak Podezdít základy

Pokud jsou základy nedostatečně hluboké, musíme je podezdít, podbetonovat či zvýšit okolní terén, aby zůstala pata základů alespoň 0,8 až 1,2 metru pod terénem. Dalším řešením jsou mikropiloty. Pokud poklesly či se posunuly vrstvy pod základy, je třeba stavbu stáhnout opasky nebo železnými kleštinami.

Jak udělat věnec na starém domě

U starých domů ale věnec většinou vůbec není. Věnec je možné vytvořit i dodatečně při rekonstrukci, buď zeď ubourat a věnec v úrovni stropu vybetonovat, nebo věnec nahradit ocelovými táhly, která dům pevně sepnou.

Jak Hluboke základy na dům

V mírném podnebním pásu, kam spadá i Česká republika, je nezámrzná hloubka stanovena na 80 až 140 centimetrů. Přesnější číslo nám určí složení substrátu. Hloubka 80 cm obvykle postačí u běžných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd, v případě jílovitohlinitých půd musíme jít do hloubky zhruba jednoho metru.

Jak odkopat dům

Odkopání základu domu

Nejdříve je třeba provést výkop až na patu domu, velice často do hloubky 2,4 m – 2,5 m.To se může provést ručně, bez techniky. V tomto případě se může stát, že tvrdý jíl velice znepříjemní výkopové práce a zároveň je prodraží.

Jak vykopat sklep pod domem

“ Pokud se přece jen rozhodnete dům podsklepit, je třeba nejprve vykopat jámu. Vespod se vybetonují pasy a základová deska, na ni se pak stavějí obvodové zdi stejně jako nad zemí. Zdi pod úrovní terénu je nutné izolovat zespodu tepelně a zvenčí proti vodě.

Jak se dělají základy domu

Nejjednodušší a nejrychlejší je budování základových pásů. Musí být pod každou nosnou stěnou, nástupním stupněm schodiště, komínem a pod příčkami od 150 mm tloušťky. Jejich šířku navrhne statik na základě únosnosti podloží, obvykle vychází z tloušťky zdiva, ke které se připočte 100 – 150 mm na obě strany.

Jak daleko od sebe Trminky

Třmínky rozmístěte v celém výztužném koši do požadované vzájemné vzdálenosti 250 mm. Výztužný koš přidrátujte zatím jen bodově na několika místech vzdálených od sebe přibližně 2000 mm. Tím výztužný koš získá už požadovaný tvar a další drátování bude mnohem snadnější.

Čím Bednit věnec

Ve stavebnictví se používalo na bednění mnoho materiálů, ale nejčastěji se věnce bednily klasicky – pomocí dřeva a cihel. V současné době používáme bednicí systém VELOX.

Jaké Roxory do základů

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Jak hluboko Roxory

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak Odvlhcit zeď

Mezi nejčastější metody dodatečného odvlhčení zdiva patří odkop, provedení svislé izolace (asfaltový pás, hydroizolační stěrka) s drenáží, která odvádí srážkovou vodu. Tím se zamezí pronikání vlhkosti z boční zeminy, nikoliv však vzlínání vlhkosti od základů.

Jak izolace domu ve svahu

Odpověď: Dobrý den, pro izolaci svislé stěny, která bude vystavena hydrofyzikálnímu namáhání prosáknutou, stékající nebo tlakovou vodou je vhodná fólie Fatrafol 803. V případě, že stávající izolace je provedena v asfaltu, nedoporučuji přecházet na jiný druh izolace (PVC fólii).

Jak udělat sklep ve svahu

Pozor musíme dávat na podmáčená a vlhká místa, nebo ještě hůře výskyt podzemní vody. Takovým místům je lepší se vyhnout. Stejně tak se vyhněte nejspodnější části svahu, tedy úpatí. Dešťová voda, která po svahu teče by nedělala v dlouhodobé perspektivě sklepu dobře.

Jak zasypat sklep

V praxi se to provádí tak, že okolo postižené budovy vykopeme výkop o šířce lopaty. Ideálně umístíme výkop cca 80 cm od základů, musí též být vyspádován a pokud je to třeba, také doplněn odtokem. Dno výkopu (hloubku volíme podle konkrétní situace) vyplníme většími kameny a zasypeme vrstvou štěrku.

Jak začít se stavbou domu

Abyste postavili dům legálně, budete muset projít následujícími šesti kroky.Najděte si pozemek, na němž se dá stavět.Nechte si zpracovat projektovou dokumentaci.Vyplňte formulář a sežeňte si razítka.Odneste všechny dokumenty na úřad.Čekejte na souhlas.Oznamte, že už chcete bydlet.

Jak na základy ve svahu

Základové pásy ve svahu

Nejjednodušší a finančně nejvýchodnější je jistě betonování základových pásu ve svahu v provedení se schody. Po sejmutí ornice, vytyčení rohů domu přichází na řadu nejprve bagrování základové spáry. Před tím je však nutné ještě vytyčit v kolika výškách se bude kopat, což zjistíte z projektu.

Jak ohnout Roxory

Nakrátíme roxory na potřebnou délku a v potřebném množství kusů. Vložíme ocelový prut do drážky tak, aby vyčníval alespoň cca 7 cm, a provedeme první ohnutí. V dalších krocích pak ohýbáme armaturu dle nastavených odklápěcích zarážek.

Jak dlouho zraje věnec

Zdivo a věnec

Vyzdíme obvodové zdi, nosné zdivo a zhotovíme betonový věnec, který je zpevní. Realizace zdiva trvá většinou od 2 do 4 týdnů. Věnec necháme 3 týdny vyzrát.

Jaké třmínky do věnce

Armatura je vedena ve věnci po celém obvodě stropu a nad vnitřním nosným zdivem. Skládá se ze čtyř prutů žebrové oceli o průměru zpravidla – ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Žebrová ocel na sebe vzájemně navazuje a musí být uložena podle stanovených pravidel. Třmínky slouží k držení správného tvaru výztužného koše.

Jak udělat bednění věnce

Tradiční způsob bednění věnce

Při tradičním postupu je nutné připravit bednění z dřevěných prken po obvodu celé stavby. To nemusí být snadné dostat na požadované místo, ani ho tam upevnit tak, aby udrželo váhu betonu. Do hotového bednění se pak ukládá výztuž, která se izoluje a následně zalévá betonem.

Jak ukotvit roxor do betonu

Do betonu se vyvrtá díra, do které je roxor ukotven pomocí chemické malty. Tento způsob je však pračnější a vyžaduje speciální pomůcky (chemická kotva, příslušenství pro chemické kotvy, vrtací kladivo).

Jak hluboko roxor

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak spojit kari sítě

Kari sítě musí být překryty dostatečně silnou vrstvou betonu. Armaturu nepokládáme nikdy přímo na podklad, tedy na zhutněnou zeminu či štěrk. Kari sítě musí být umístěny na podložkách. Je možné použít přímo speciální kovové či plastové podložky nebo kari sítě podložit alespoň kameny či betonem.

Jak hluboké základy

Základové pasy musí být založené do nezámrzné hloubky (alespoň 80 cm), skutečnou hloubku však určí projektant či statik. Běžně to může být i 1,2 metru. Běžná šířka základových pasů činí 40 cm.