Jak zjistit ID své datové schránky?

Jak zjistit ID své datové schránky?

Jak zjistím přihlašovací jméno do datové schránky

Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného.
Archiv

Jak získat přihlašovací údaje do datové schránky

Jak obdržím přihlašovací údaje Nové přístupové údaje jsou zasílány podle přání žadatele buď na kontaktní adresu, uvedenou žadatelem ve formuláři žádosti, nebo jsou předány žadateli formou tzv. virtuální obálky zaslané na emailovou adresu žadatele. Nezapomeňte, že prvotní heslo je třeba při prvním přihlášení změnit.
ArchivPodobné

Co je ID schránky

Datová schránka je elektronická obdoba vaší normální poštovní schránky. Je to místo, kam vám je doručována korespondence, ale na rozdíl od normální schránky je elektronická.

Jak se přihlásit do datové schránky z mobilu

Spusťte webový prohlížeč a přihlašte se do Klientského portálu Datových schránek. Zvolte Menu – Nastavení – Možnosti přihlášení – Přihlášení Mobilním klíčem.

Co dělat když nemám přihlašovací údaje do datové schránky

Zkuste zavolat na infolinku 954 200 200. Operátoři mají hodně zkušeností s podobnými případy a mohou pomoci. Ale neočekávejte, že Vám řeknou zapomenuté heslo (to nevědí) nebo vystaví nové přístupové údaje (nemají jak).

Jak se poprvé přihlásit do datové schránky

První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Proč se nejde přihlásit do datové schránky

Problém může nastat tehdy, pokud používáte k přihlášení jinou externí aplikaci, která netestuje platnost Vašeho hesla a neupozorní Vás. Pak je řešením přihlášení na portál a změna hesla. Pro podobné externí přístupy je vhodnější povolit neomezenou platnost hesla v menu Nastavení > Možnosti přihlášení > Platnost hesla.

Jak se přihlásit do datové schránky bez dopisu

První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Jak se přihlásit do datové schránky

První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Co to je ID virtuální obálky

virtuální obálky místo standardního zaslání dopisu s přístupovými údaji do vlastních rukou adresáta. Tato funkcionalita se týká elektronického doručování přístupových údajů.

Co to je identifikátor datové schránky

Slouží k identifikaci datové schránky, není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláško [..]

Kdo zřizuje datovou schránku

Datovou schránku jim zřizuje Ministerstvo vnitra České republiky automaticky a bezplatně . Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra ČR do vlastních rukou statutárnímu orgánu právnické osoby nebo členovi statutárního orgánu právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena.

Co se stane když Nevyzvednu datovou schránku

Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. I v tomto případě se uplatní fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště.

Kde zneplatnit datovou schránku

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen mimisterstvo)na žádost osoby zneplatní přístupové údaje do datové schránky a vydá nové, a to neprodleně. Žádost se podává osobně (popř. zmocněncem) na kontaktním místě Czech POINT, kde dojde k vyplnění formuláře žádosti o zřízení datové schránky.

Jak zjistit zda má někdo datovou schránku

Seznam datových schránek a jejich držitelů najdete na adrese seznam.gov.cz. V seznamu datových schránek můžete vyhledat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby (živnostníky), právnické osoby, úřady a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Kde získám přístup do datové schránky

Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Jak se dovolat na datovou schránku

Pracovníci infolinky poradí nejen s obecnými dotazy k datovým schránkám, ale dokáží řešit i technické problémy a zjistit konkrétní stav schránky i nastavení uživatelského účtu. Infolinka slouží též k nahlášení bezpečnostních incidentů či podezdření na zneužití datové schránky. Telefonní číslo Infolinky je 954 200 200.

Co když mám dvě datové schránky

Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby. Pokud však fyzická osoba zároveň podniká, může jí být další datová schránka zřízena jako podnikající fyzické osobě.

Jak zjistím ID virtualni obalky

virtuální obálky je vám na zadaný email zaslán link, kde se vám po zadání ID datové schránky a ID virtuální obálky (oboje dostanete na přepážce Czech POINT) objeví přístupové údaje do datové schránky. Poud nechcete využít virtuální obálky, budou vám přístupové údaje zaslané poštou do vlastních rukou.

Jak zpřístupnit datovou schránku účetní

O zrušení datové schránky není možné žádat, v některých případech je však možné požádat Ministerstvo vnitra o její znepřístupnění (ve své podstatě o deaktivaci). Na základě žádosti lze datovou schránku znepřístupnit jde-li o datovou schránku zřizovanou na žádost (nikoli „automaticky“ ze zákona).

Kde zjistím číslo datové schránky

Ve sloupci Informace o schránce najdete základní informace o schránce, ke které přistupujete (ID, typ schránky a název). V okně zobrazené informace závisí na typu schránky. Pole Stav schránky ukazuje aktuální stav – schránka je zpřístupněná nebo ne.

Jak ověřit datovou schránku

Prostřednictvím portálu www.mojedatovaschranka.cz si bude moci každý uživatel i po několika letech jednoduše ověřit, zda je datová zpráva, kterou měl uloženou na pevném disku nebo kterou mu někdo přeposlal, pravá, či zda se jedná o podvrh.

Co dělat když si Nevyzvednu datovou schránku

Uživatel datové schránky si může požádat o vydání nových přístupových údajů (ztráta, podezření na zneužití nebo nevyzvednutí zásilky s původními přístupovými údaji). Způsoby podání žádosti jsou popsány v článku Přístupové údaje.

Kdy bude zřízena datová schránka

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje.

Jak dlouho zůstane zpráva v datové schránce

Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce zdarma. Nemusíte nic dělat, zprávy budou uloženy automaticky.