Jak zapnout jistič?

Jak zapnout jistič?

Jak poznat zapnutý jistič

V případě nebezpečí musíte zmáčknout ovládač, který musí být označený červeně. Proto je zapnutá poloha označená červeně. Naopak signalizace nebezpečí (poruchy), musí být signalizována červenou barvou. Chránič chrání – jistič jistí.

Proč nejde nahodit jistič

Jistič nejde „nahodit“

Pokud ani pak nepůjde jistič „nahodit“, tak nejspíše budete potřebovat nový. Pokud jste však dříve zasahovali do elektroinstalace, může být závada jinde. Jistič totiž možná nechce sepnout, jelikož jste narušili kabel a způsobili zkrat. Sám přístroj pak může být v pořádku.

Jak funguje jistič

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické přístroje a v poslední řadě osoby či zvířata.

Jak funguje elektrický jistič

Protéká-li jím nadměrný elektrický proud, automaticky odpojí chráněný elektrický obvod, čímž chrání před průnikem nebezpečného dotykového napětí, nadproudem (zkratem, přetížením), poškozením elektrické instalace nebo přístrojů, případně požárem. Po odstranění závady je možné jistič uvést znovu do výchozího stavu (tzv.

Co dělat když nejdou zásuvky

Určitě si zavolejte elektrikáře. Jestli je instalace provedena jako rozvaděč, pak bude mít asi dost práce. Může jít opravdu o absenci jedné fáze, může být i špatně napojený hřeben pod jističem, může toho být opravdu více.

Proč padá jistič

Jak už jsme uvedli, tak jsou 3 základní důvody proč vypadnou pojistky: přetížení, zkrat a problém s jističem. Nejprve se podíváme na zkrat. K tomu může dojít v případě, kdy je jeden ze spotřebičů zapojených do sítě vadný a dochází v něm ke zkratu.

Co dělat když nejde elektřina

Zavolejte na infolinku poskytovatele připojení elektrické energie (ČEZ: 840 840 840). Sousedé svítí a jistič je vypnutý – zkuste tento zapnout, pokud opět vypadne patrně se jedná o poruchu elektroinstalace.

Jak otevřít hlavní jistič

Někdy se stane, že vypadne hlavní bytový jistič (třífázový), který se nachází v rozvodní skříni u bytového elektroměru. V tomto případě je celý byt bez elektriky. Rozvodná skříň na chodbě se nechá otevřít velkým šroubovákem, nebo i normálním klíčem ke dveřím.

Jak změřit jistič

Měří se proti nule. Tedy pokud máte přívod do jističe ze shora, tak dáte červený vodič multimetru na horní šroub jističe a černý vodič multimetru na šroub středního (modrého) vodiče. Pokud ukáže, pak pokračujte dál.

Co dělat když nejde jedna fáze

Pokud vypadla jen jedna fáze, tak pozor na motory ( vodárnu, čerpadlo atd. ). Někdy se stane, že vypadne jen jedna fáze. To poznáte tak, že vám v domě nejdou jen některé zásuvky nebo světla, přestože daný okruh jističů je v pořádku. Ihned odpojte všechny třífázové elektromotory ( vodárnu, čerpadlo atd. ).

Kam volat když nejde elektřina

V případě, že se jedná o poruchu (např. spadlý strom, nepřepíná na nízký tarif apod.), pak tuto skutečnost prosím oznamte prostřednictvím mobilního webu www.bezstavy.cz nebo na Kontaktní lince ČEZ Distribuce 800 850 860.

Jak se měří proud

Elektrické napětí se měří voltmetrem připojeným paralelně ke spotřebiči nebo k bodům, mezi nimiž se má měřit potenciální rozdíl. Proud se měří ampérmetrem připojeným ke spotřebiči sériově.

Proč padá hlavní jistič

Jak už jsme uvedli, tak jsou 3 základní důvody proč vypadnou pojistky: přetížení, zkrat a problém s jističem.

Čím svítit Když nejde proud

Svícení – nespoléhejte se jen na svíčky. Dobře fungují led diodová světla a svítilny. Nespotřebovávají tolik energie. A pokud máte doma ještě klasickou baterku, určitě se bude hodit.

Jak zjistit proč nejde elektřina

Použití webového rozhraníwww.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele elektřiny se nabízí jako první a nejdostupnější volba jak dostat v případě výpadku elektřiny potřebnou informaci.

Jak dlouho trva vypadek proudu

Výpadky elektřiny trvají několik hodin, maximálně několik dnů. Buďto jde o kratší plánované odstávky, nebo o delší neočekávané poruchy. Distributoři předem oznamují, kdy a kde přeruší elektrický proud, aby vyměnili staré transformátory, sloupy, vodiče nebo izolátory.

Jak zjistit jestli je kabel pod proudem

Pro měření napětí (ale i odporu, frekvence, prozvánění vodičů) se červený vodič (+) zapojuje do svorky označené V (Ω, Hz). Svorka je obvykle na pravé straně. Pro měření proudu se červený vodič (+) zapojuje do svorky mA (pro malé proudy, svorka jištěna obvykle pojistkou) nebo do svorky A (pro velké proudy).

Kde nejde proud ČEZ

Zjistěte termín plánovaných odstávek, či nahlaste poruchu.

Informace o plánovaných odstávkách v distribuční síti ČEZ se dozvíte i na webových stránkách www.cezdistribuce.cz nebo na Kontaktní lince ČEZ Distribuce 800 850 860.

Co když vypadne proud

Zavolejte na infolinku poskytovatele připojení elektrické energie (ČEZ: 840 840 840). Sousedé svítí a jistič je vypnutý – zkuste tento zapnout, pokud opět vypadne patrně se jedná o poruchu elektroinstalace.

Jak zjistit kde nejde proud

Použití webového rozhraníwww.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele elektřiny se nabízí jako první a nejdostupnější volba jak dostat v případě výpadku elektřiny potřebnou informaci.

Kam volat když nejde proud

Přetrvávající poruchu můžete nahlásit on-line na www.bezstavy.cz, nebo telefonicky na 800 850 860.

Jak zjistit kudy vede kabel

Pomocí tzv. „semaforu“ – v případě nálezu elektrického vedení či kovu vás upozorní pomocí červeného světla. Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelené světlo. Ideální pro všechny domácí kutily.

Jak zjistit výpadek proudu

Informace o plánovaných odstávkách v distribuční síti ČEZ se dozvíte i na webových stránkách www.cezdistribuce.cz nebo na Kontaktní lince ČEZ Distribuce 800 850 860.

Jak hluboko ve zdi jsou kabely

Důvod je prostý, budou velice dobře vidět trasy kabelů – popraskaná omítka a tmavé čáry. /podle zatížení kabelů – občas dost hřejí/ Ideální hloubka uložení kabelů je minimálně 1-2cm a více v omítce, nebo zdivu.

Jak zjistit kudy vedou draty ve zdi

Detektor kabelů se používá před provedením stavebních úprav nebo demolicí. Pokud si před vrtáním či jinou prací nejste jistí, zda se za omítkou neskrývají kabely či potrubí, pak přichází na řadu detektor kabelů ve zdi.