Jak zabránit kácení stromu?

Jak zabránit kácení stromu?

Jak postupovat při kácení stromů

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Kdo vydává povolení ke kácení stromů

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí.
Archiv

Jak zachránit stromy

Ve většině případů musí ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě obecní (městský) úřad (jinak je tomu ve vojenských újezdech, národních parcích a některých chráněných krajinných oblastech).

Jak velký strom lze kácet bez povolení

“ Bez povolení můžeme kácet pouze stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod menší jak 80 cm. Bez povolení lze také kácet keře, jestliže celková výměra porostu nepřesahuje 40 m2. Pozor však, tato pravidla platí pouze pro fyzické osoby, nikoli pro osoby právnické.

Kdy se mohou kácet ovocné stromy

V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Kdo může kácet stromy

Máte-li na svém pozemku strom, jehož obvod kmene překračuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm, je možné pokácení jedině tehdy, když získáte povolené orgánu ochrany přírody. V případě keřovitého porostu můžete kácet bez povolení, jestliže jeho výměra nepřesahuje 40 m2. Uvedená pravidla platí pro fyzické osoby.

Jak napsat žádost o kácení stromů

V žádosti musí být uvedeno zejména :

specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Kdy je nutné žádat o povolení ke kácení

Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti. Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.

Jak zachránit strom bez kůry

Okousaná místa stromků natřeme fermežovou, neředěnou latexovou nebo vodou ředitelnou akrylátovou barvou. Dobře se hodí stromový balzám. Ošetření ran štěpařským voskem by bylo nejlepší, ale v tomto období se vosk velice špatně roztírá a na chladný povrch dřeva spolehlivě nepřilne.

Jak zachranit Ovocny strom

Jakékoli mechanické poškození kmene ovocných stromů se dobře hojí. Nemusíte tedy v podstatě dělat vůbec nic. Nanejvýš lze odstranit nožem a nebo škrabkou zbytky poškozené kůry, která brání zarůstání místa poškození kalusem (hojivým pletivem, pomocí kterého strom sám regeneruje).

Kdy se může porazit ořech

Ořešák má poměrně měkké dřevo a tak jej silnější vítr může poškodit. Pokud se stal rizikem, tak je potřeba se ho zbavit a ideálně to udělat co nejdříve. V drtivé většině případů je jako správné období pro jakékoliv kácení určeno mimo takzvané vegetační období neboli především mimo měsíce intenzivního růstu a bujení.

Kdy je strom nebezpecny

Strom je váš

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Kdy se smí kácet túje

„Pro kácení je směrodatné i období vegetačního klidu, tedy od 1. listopadu do 31. března. Ovšem je to jen hypotetický termín, aby byla dodržena doba, kdy ještě ptáci nehnízdí,“ vysvětluje Jana Růžičková z pardubického IV.

Kdy porazit jabloň

Kdy stromy kácet Vhodné je právě období přibližně od listopadu do konce března. Stromy se nachází v období vegetačního klidu, což znamená, že se proudění mízy zpomalí a listnaté stromy ztratí svou zelenou korunu. Důležité je také to, že v této době nehnízdí ptáci a většinu času své mladé neodchovávají ani veverky.

Kdo odpovídá za spadlý strom

Odpovědnost za újmu způsobenou případným pádem části starého stromu přitom nese vlastník pozemku, protože § 2910 občanského zákoníku stanoví, že každý odpovídá za újmu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Občanský zákoník předpokládá zavinění (ve formě nevědomé nedbalosti viz § 2911 občanského zákoníku).

Jaká je pokuta za pokácení stromů

Při nedodržení pravidel při kácení stromů, hrozí fyzické osobě pokuta až ve výši 20 tisíc korun. Pokud se však jedná o skupinu dřevin, hrozí osobě, která dané stromy pokácela, pokuta až ve výši 100 tisíc korun. Pokácí-li právnická osoba neoprávněně dřevinu, pak pokuta může dosáhnout až výše 1 milionu.

Kdy žádat o povolení ke kácení

Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti. Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.

Kdy lze kácet ovocné stromy

V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Jak omladit starý strom

Pokud chceme strom oživit a podpořit ho v růstu, měli bychom řez provádět na jaře před vegetací. Řez prováděný v létě zase podpoří dřevinu v kvetení a plození v příštím roce. „Na úpravu stromu bychom měli použít kvalitní nářadí,“ zdůrazňuje na závěr pan Plundra, „u nůžek bych doporučoval, aby měly přesah čepelí.

Jak zachránit usychající smrk

Pak proudovou vodou řádně prolít korunu stromu.

A pak se modlit, aby strom přežil. Velmi uvážlivě a omezeně po poradě s orgány životního prostředí lze použít postřik Pirimorem (provádějí specializované firm) a jiným přípravkem proti mšicím, ale je to rizikové pro člověka, včely, vodní zdroje apod.

Jak omladit meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Jak pečovat o ovocné stromy

Ovocné stromy se obvykle hnojí jednou až dvakrát ročně. Pokud stojíte o bohatou a kvalitní úrodu, doporučujeme přihnojit po opadnutí části nasazených plodů. Pokud máte na zahradě vlastní kompostér, využijte vlastní kompost. Pozdější hnojení už nedoporučujeme, aby se strom mohl připravit na přezimování.

Jaké stromy lze kácet

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm.

Jak donutit souseda porazit strom

V případě, že stromy souseda jsou napadeny chorobou a soused je nečinný, můžete se o pomoc obrátit na orgán ochrany přírody a krajiny. V tomto případě nepůjde o obecní úřad, kam se obracíme s žádostí o kácení dřevin na svém pozemku. Obecní úřad nemá působnost nařídit odstranění dřevin z cizího pozemku.

Jaké stromy můžu kácet

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm.