Jak využít starý septik?

Jak využít starý septik?

Jak zlikvidovat starý septik

Dobrý den. Pokud je již odpojený, a je v nem pouze voda, ne usazené výkaly, tak stačí jen kalovým čerpadlem přečerpat do nového odpadu. V opačném případě je nutné zavolat specializovanou firmu s vozem na "fekální odpad" a nechat jímku promixovat a vyčerpat.

Kam se vyváží septik

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.

Jak využít starou jímku

Stará jímka lze využít praktičtěji

Buď ji můžete úplně “odstranit” zasypáním nebo využít žumpu pro akumulaci dešťové vody, tedy jako retenční nádrž či do ní v ojedinělých případech osadit čistírnu či septik.

Jak vyčistit starou jímku

Starou jímku je samozřejmě nutné řádně vyčistit. Stěny otryskáme tlakovou vodou a dezinfikujeme Savem. Práci si usnadníme, když předtím na několik měsíců napustíme jímku vodou.
ArchivPodobné

Kdo kontroluje septik

Kontrola žumpy a jímky

Každý majitel žumpy má povinnost odpadní vody vyvážet a uchovávat doklady o vývozu až 2 roky zpětně. Kontrolu tohoto procesu provádí vodoprávním úřad a odbor životního prostředí. Za nedodržení podmínek hrozí majiteli žumpy pokuta, kterou lze uložit opakovaně.

Čím rozpustit septik

Žumpex je určen pro žumpy, septiky, jímky, čistírny odpadních vod i suchá WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé krusty i mnohaleté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií.

Jak poznat plný septik

Jak poznat, že je septik plnýZápach – když není cítit jen septik, ale také okolí, je septik přeplněný.Krusty nečistot – v nádrži se hromadí kusy kalu, které způsobují šířící se zápach.Pomalý odtok vody – v domě pomalu odtéká voda nebo se ozývají bublavé zvuky.

Jak se čistí septik

Jak septik správně udržovat

Pro urychlení a podporu přírodního procesu rozkladu v septiku a zabránění nepříjemnému zápachu, doporučujeme používat tekuté či sypké enzymatické a bakteriální přípravky. Aplikujte je alespoň jednou týdně přes toaletu jako klasický čistící přípravek.

Jak udělat Trativod ze septiku

Realizace trativodu pro septik

Vykopejte samotný vsak i místo na potrubí vedené z filtru septiku. Po výkopu se ukládá potrubí, které vede přečištěné odpadní vody do vsaku. Nezapomeňte na revizní šachtu, která musí být mezi filtrem a samotným vsakem, tak aby bylo možné kontrolovat kvalitu čištění septiku.

Jak opravit septik

Při rekonstrukci septiku, jímky, staré nádrže:

Celoplošně beton napenetrujete STAVLEPEM (naředěným 1:5). Poté nerovnosti, výtluky, vystěrkujete SPRAVBETONEM TH. Nalepíte TĚSNICÍ PÁS PROFI a VNITŘNÍ ROHY PROFI do rohů (pomocí menšího množství rozmíchané hydroizolace) a hned je ještě hydroizolací přetřete.

Co se Starou jímkou

Při přeměně nepoužívané žumpy nebo septiku na jímku je nezbytné prvotní vystříkání vysokotlakým vodním paprskem a následné použití chemické dezinfekce, kterých je dnes na trhu spousta. Poté je nutné vnitřní betonovou stěnu dále ošetřit, aby po působení fekálií dále nedegradovala.

Jaké bakterie do septiku

Septikšok bakterie do žump a septiků 200 ml

SEPTIKŠOK je unikátní silně koncentrovaný přípravek je určený do silně zanedbaných SEPTIKŮ, ŽUMP, SUCHÝCH ZÁCHODŮ a JÍMEK. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný…

Co nepatří do septiku

Do septiku nepatří ani žádné hygienické potřeby kromě toaletního papíru. Podobně jako tuk působí na bakterie i zahradní a úklidové chemikálie a lepidla, ale také agresivní WC a koupelnové čističe. Bakterie do septiku vám také pročistí vodu. Tu pak můžete bez obav použít například na zalévání zahrady.

Jak vyčistit septik

Septik vyčistěte tlakovou vodou a ošetřete dezinfekcí (například savem). Stěny nádrže a poté i dno je nutné natřít první vrstvou hydroizolačního nátěru, kterou je třeba nechat zasychat po dobu minimálně 24 hodin. Během této doby musí nádrž zůstat odvětrávaná.

Jak vyčerpat septik

Pro neustálý rozklad organické hmoty je vhodné enzymatický a bakteriální přípravek aplikovat opakovaně, a to zhruba jednou měsíčně. Díky tomu tak docílíte neustálé obnovy a zachování optimálního množství bakterií, enzymů v žumpě a septiku a můžete si užívat pobyt kolem svého domu bez zápachu.

Jak často čistit septik

Z hlediska správného a legálního používání je nutné septik zhruba jednou až dvakrát ročně nechat vyvézt a vyčistit. Záleží především na jeho velikosti a vytíženosti zařízení, ze kterého odpadní vodu odvádí.

Jak má vypadat Trativod

Trativod má obvykle podobu jámy, která je vyplněná pískem a štěrkem. Právě tato výplň zajišťuje vsakování a tedy ztrácení nechtěné vody. Vrstva štěrku s pískem pokrytá geotextilií je pak zasypaná finální vrstvou hlíny.

Jak aktivovat septik

Poměr je vždy uveden na obalu přípravku, obecně ale lze říct, že na jednu plnou odměrku potřebujete 2 litry vody. Produkt ve vodě promícháte a necháte několik minut (30 až 45 minut) aktivovat. Až po uplynutí stanovené doby můžete aktivátor septiků nalít do WC či jiného odpadu.

Jak pečovat o septik

Jak septik správně udržovat

Pro urychlení a podporu přírodního procesu rozkladu v septiku a zabránění nepříjemnému zápachu, doporučujeme používat tekuté či sypké enzymatické a bakteriální přípravky. Aplikujte je alespoň jednou týdně přes toaletu jako klasický čistící přípravek.

Jak řešit septik

Zdánlivě nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke stavbě jímky, která bude vyvážena do čistírny odpadních vod, potřebujete povolení stavebního úřadu. Nemusíte ovšem žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.

Co je Aktivator septiku

Wc net Aktivátor septiků je biologický přípravek, který díky koncentrovanému složení zvyšuje účinnost enzymů, které lépe rozpouští tuhé složky odpadu, čímž zabraňuje tvorbě usazenin a vniknutí zápachu do domu.

Co se dává do septiku

SEPTIKŠOK 200ml. Tento unikátní, silně koncentrovaný přípravek je určený do silně zanedbaných SEPTIKŮ, ŽUMP, SUCHÝCH ZÁCHODŮ a JÍMEK. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný organický odpad. Jedná se o čistě přírodní mikrobiologické čištění.

Kam s odpadní vodou

Potrubí, kterým odpadní voda odtéká, se nazývá kanalizace nebo stoková síť. Tou odpadní voda putuje až na čistírnu odpadních vod, kde projde procesem čištění, aby se do řeky vrátila opět čistá. Než ale doteče až na čistírnu odpadních vod, musí urazit dlouhou cestu.

Co nasypat do septiků

Bioseptik je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů do žump, septiků a čistíren odpadních vod (ČOV), které ekologicky rozkládají organické látky (kaly).

Kde vypustit šedou vodu

šedou vodu je možné vylít do kanálu, chemické WC např. do WC na benzince. Pozor, vylévat vodu mimo kanalizaci či jiné svody odpadních vod (např. na kompost) je možné pouze pokud používate mycí prostředky (šampony, jary apod.)