Jak využít staré cihly?

Jak využít staré cihly?

Jak využít staré cihly na zahradě

Ze starých cihel můžete na zahradě vybudovat i zídku a tou opticky rozčlenit prostor. Nezapomeňte u ní každopádně na stabilní základy. Vhodnějším řešením je také zídku omítnout. Vybudovat dále můžete zajímavě působící opěrné sloupky k pergole.
Archiv

Jak udělat chodník ze starých cihel

V prvním kroku si vytyčte vysněnou cestičku pomocí provázků. Následně podle toho vykopte hlínu, ideální hloubka je dvacet až pětadvacet centimetrů. Nyní pásmo vysypte jemným štěrkem. Zkuste se vyvarovat písku, protože ten se při dešti může vyplavit a z chodníku udělá nevzhledné vlny.

Kam se starými cihlami

Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.
Archiv

Jak ošetřit staré cihly

Pokud bydlíte ve starém cihlovém domě a chcete cihlovou zeď přiznat, citlivě odstraňte omítku – ručně a poté vyškrábněte spáry, obvykle je zapotřebí to udělat až do hloubky 4 cm. Na zdění použijte kvalitní pytlovanou maltu, případně přípravek Multibat plus, který využijete i pro běžné zdění a nahazování.

Co postavit ze starych cihel

Starými cihlami je též vhodné například obložit místo, kde budou stát krbová kamna, stanou se pohlednou součástí krbu vnitřního i venkovního, udírny a jiné podobné stavby, postavíme z nich zídky, zdi či ploty, ale též vydláždíme dvorek či pěšinu. Ze starých cihel postavíte působivou letní venkovní kuchyni a podobně.

Jak zrenovovat cihly

Výměna cihly

Kolem této cihly odsekáme sekáčem nebo vrtačkou s vhodným nástavcem maltu a cihlu vyjmeme. Vzniklý otvor vymeteme, zvlhčíme, namícháme maltu a usadíme v ní novou cihlu. Obnovíme maltou i spáru, a nakonec povrch opatříme hydrofobním nátěrem.

Jak udělat cestu z cihel

Pokud ovšem chcete skutečně stavět nebo vytvořit trvalé cesty, terasu nebo schody, musíte mít cihly speciální. Jsou to takzvané zvonivky neboli klinkery. Vypalují se speciálním procesem za vysokých teplot a na poklep skutečně jemně zvoní.

Jakou maltu na staré cihly

Vápenné malty (písek, vápno, voda) použijeme pro běžné zdění, ale tam, kde potřebujeme větší pevnost, zvolíme malty vápenocementové nebo cementové. Při zdění plnými cihlami spotřebujeme asi 10 l malty na 25–30 cihel.

Jak rozdrtit cihly

Rozbité cihly, které neposlouží při stavbě, můžeme rozdrtit a použít podobně jako štěrk. Díky hezké oranžové barvě se hodí na povrch záhonků buď samostatně, nebo smíchané se štěrkem v poměru 1:1. Cihlová drť se rozpadává rychleji než kámen, nehodí se proto jako drenážní vrstva pro výsadbu do záhonu či do květináčů.

Jak opravit starou cihlovou zeď

Spáry vyškrábeme do hloubky asi 1,5 cm starým šroubovákem nebo vrtačkou s vhodným nástavcem. Zbytky uvolněné malty vymeteme smetáčkem nebo kartáčem a cihly i spáry důkladně zvlhčíme. Hotovou směs malty namícháme podle návodu na obalu. Naneseme ji do spár zednickou lžící a zatlačíme spárovačku.

Jakou omítku na starou cihlu

Na tento postřik se nahazuje sanační omítka. Vzhledem k nutnosti zajištění stejnoměrné konzistence a zejména pórovitosti je nejúčinnější použití kontinuální míchačky s míchací zónou pro sanační omítky. Případně při menším rozsahu použijeme míchacího nástavce na vrtačku unimixer. Vlastní sanační omítka se provádí minim.

Co udělat z cihel

Starými cihlami je též vhodné například obložit místo, kde budou stát krbová kamna, stanou se pohlednou součástí krbu vnitřního i venkovního, udírny a jiné podobné stavby, postavíme z nich zídky, zdi či ploty, ale též vydláždíme dvorek či pěšinu. Ze starých cihel postavíte působivou letní venkovní kuchyni a podobně.

Jak zdít z plných cihel

Při zdění plnými cihlami spotřebujeme asi 10 l malty na 25–30 cihel. Pro přesné zdění cihlovými bloky, broušenými cihlami nebo pórobetonovými tvárnicemi je lepší použít speciální malty, které jsou k tomu určené, je s nimi lehčí práce a někteří výrobci je nabízejí současně s cihlami.

Čím spárovat staré cihly

Pro spárování používáme malty na bázi vápna (Fugenmörtel ZF), vápna s hydraulickými přísadami (Fugenmörtel TK) a jen pro velmi pevné cihly a pásky lze použít tvrdší malty na bázi románského cementu (Fugen und Ergänzungsmörtel RZ) nebo bílého portlandského cementu (Fugenmörtel).

Jak udělat cestu na zahradě

Je tedy potřeba vyhloubit cestičku (cca 20cm), položit textilii (abychom zabránili růstu plevelů) a pak nasypat vrstvu oblázků nebo štěrku. Mezi ně se pak pokládají placaté velké nášlapné kameny. Tyto cesty patří mezi částečně zpevněné.

Jak se zdi z cihel

Při vyzdívání cihelných zdí se kladou cihly vedle sebe na plochu v ležatých vrstvách. Mezery mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou široké u klasických cihel asi 10 mm (styčné spáry mají na únosnost zdiva poměrně malý vliv).

Jak zpevnit cihlovou zeď

Pokud i vy toužíte po zkrášlení interiéru cihlovou zdí, stačí v případě starší zástavby seškrábat omítku. Zeď z odhalených cihel je pak zapotřebí zpevnit impregnací nebo voskem.

Jak vyhladit starou omítku

Pokud se chystáte opravit omítky ve vašem domě, máte na výběr ze dvou možností. Buď starou omítku kompletně osekáte a na zdivo nahodíte omítkou novou, nebo omítku nanesete přímo na původní omítku. Způsob opravy „nová omítka na starou omítku“ totiž není nic výjimečného.

Jak udělat vyvýšený záhon z cihel

Stavba z cihel je velmi podobné stavbě z kamene, ale je jednoduší a rychlejší. Cihly opět klademe přímo do hlíny a další vrstvu klademe na vazbu. Aby nám celý obvod dobře navazoval, je vhodné rozměr záhonu přizpůsobit násobku délky cihly. Po založení první vrstvy, jsou děti schopni sami dokončit zbytek záhonu.

Jak se kladou cihly při zdění stěny

Při vyzdívání cihelných zdí se kladou cihly vedle sebe na plochu v ležatých vrstvách. Mezery mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou široké u klasických cihel asi 10 mm (styčné spáry mají na únosnost zdiva poměrně malý vliv).

Jak zpevnit cihly

Mimo to lze prostředkem IFEST OH zpevnit i další materiály jako jsou cihly, terracotta a pod. IFEST OH je vhodný pro všechny minerální a savé stavební materiály, kterým vrátí jejich původní pevnost při současném zachování pórovitosti a prodyšnosti.

Jak položit nášlapné kameny

Je to velice jednoduché. Kamenné nášlapy pokládáme tak, že zakoupený kus položíme na trávu a vyřežeme kolem něj do trávy obrys. Trávu odstraníme a půdu mírně prohrabeme. Velice důležité je zasypat vzniklý tvar štěrkem nebo kamennou drtí, protože pouze tak bude odtékat přebytečná voda.

Jak na štěrkový chodník

Při tvorbě štěrkové cesty postupujeme tak, že nejprve upravíme profil lože cesty tak, aby šířka a hloubka byla všude stejná. Dno můžeme zhutnit deskovým vibrátorem nebo vibrační plošinou. Poté položíme 30 cm suti / ostrohranný tvrdý kámen o rozměrech 3–7 cm.

Jak nejlépe odstranit starou malbu

Starou malbu pořádně namočíme vodou, namáčení provádíme malířskou štětkou. Nevětráme, máme zavřené okna i dveře aby se stěny zapotily a šly dobře škrábat. Namočíme jen tak velký úsek, který stihneme oškrábat, než nám stěna zaschne. Malbu škrábeme malířskou škrabkou, patentkou.

Jak překrýt starou malbu

Škrábání staré malby usnadní teplá voda

Dobré je napustit celou starou malbu teplou vodou, uzavřít okna i dveře, aby stará barva dostatečně navlhla. Vodu pak nechte zhruba půl hodiny působit. V druhé fázi znovu vodou potřeme už jen menší plochu, kterou můžeme ihned špachtlí oškrabat.