Jak vysokou základovou desku?

Jak vysokou základovou desku?

Jak vyrovnat základovou desku

Vyrovnání základové desky provedete pomocí nivelačního přístroje a poté budete dlouhou latí přebytečný beton odstraňovat pryč neboli takzvaně „strhávat“. Pro usnadnění si na každé dva metry zatlučte roxory, které si za pomoci nivelačního přístroje srovnáte do roviny. Cílem je dosáhnout rovného a hladkého povrchu.

Jaká frakce štěrku pod základovou desku

Separaci betonu od zeminy zajistí podsyp těženým kamenivem (štěrk), ideálně frakce (tj. hrubosti) 16/32. Jeho zhutněním připravíme základovou půdu na zatížení konstrukcí domu.

Jaký typ betonu na základovou desku

Betonové základové desky se vylévají z betonu pevnostní třídy C 20/25. V závislosti na velikosti a komplikovanosti projektu je třeba mít pro příjezd autodomíchávače z betonárny po ruce dostatečný počet pomocníků a popřípadě i objednanou čerpací techniku pro ukládání betonu do konstrukce.

Jak hluboko dělat základy

V mírném podnebním pásu, kam spadá i Česká republika, je nezámrzná hloubka stanovena na 80 až 140 centimetrů. Přesnější číslo nám určí složení substrátu. Hloubka 80 cm obvykle postačí u běžných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd, v případě jílovitohlinitých půd musíme jít do hloubky zhruba jednoho metru.

Jak správně vylít základovou desku

Jak postupovat při vylévání základové deskyNasměrujte domíchávač co nejblíže k základům, aby betonová směs při vylévání vytekla co nejdále v jednotlivém poli základůPoužívejte také prodloužení výsypového žlabu.Pohybujte výsypovým žlabem do stran podle potřeby.

Jak stáhnout beton

Zhutněný beton je poté možné „strhnout“ pomocí srovnávací hliníkové latě vedené po ocelových trubkách. Tam, kde beton chybí, se betonová směs dohodí lopatou, nebo zednickou lžící a povrch se znovu strhne. Na závěr se povrch betonové podlahy zahladí ocelovým hladítkem, aby byl dokonale rovný.

Proč se dává štěrk pod beton

Milej zlatej ten štěrk se tam ke nedává kvůli pevnosti proboha…i pod zámkovou dlažbu se dává štěrk a víte proč, Je to stejné jako u té základové desky, když se dostane voda i vlhkost, tak zejména v zimě ta voda mění skupenství a tak nějak se rozpíná a tomu právě zabraňuje štěrk, neboť vodu propouští, je dostatečně …

Jak zhutnit štěrk

Pro zhutnění zeminy a štěrků při stavbě silnic, chodníků nebo základů domu potřebujete kvalitní vibrační desky, případně i pěchy a válce. Tyto stroje slouží ke zvýšení únosnosti podloží, zamezují sesedání půdy, omezují propustnost vody, brání poškození mrazem a celkově zvyšují stabilitu podloží.

Jak namíchat beton na základovou desku

Jak namíchat beton do základů a nosný beton Na základový beton se využívá (na 25 kg cementu): štěrkopísek – 35 až 40 kg, štěrk 70 až 80 kg a 9 až 12 litrů vody. Na nosný beton se využívá (na 25 kg cementu): štěrkopísek 30 až 35 kg, štěrk 65 až 75 kg a 9 až 12 litrů vody.

Jaký cement do základů

Pro stavby, které budou odolávat vysoké vzdušné vlhkosti se hodí portlandský cement s přídavkem pucolánu. Pro namíchání betonu ve většině případů postačí cement CEM II / B – S 32,5 R. Směsný cement CEM V využijete při jednoduchých konstrukcích, nebo pro podlahy, které musejí snést větší zátěž (například v garážích).

Jaké Roxory do základů

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Jak hluboko Roxory

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak dlouho nechat vyzrát základovou desku

Po vylití základové desky je potřeba nechat beton zrát 28 dní. Měla by to být dostatečná doba pro vyschnutí betonu. Záleží také ale na ročním období, ve kterém desku vyléváte. V letních měsících desku kropte vodou, aby velká vedra naopak neuspěchala vyschnutí, které by mohlo zapříčinit praskliny v betonu.

Jak dlouho se stavi základová deska

Samonosná základová deska je ideální pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů. A jak dlouho trvá výstavba desky o ploše cca 100 m2 Neuvěřitelných 6 dní! Udělejte si jasnější představu o tom, jak stavba základové desky probíhá.

Jak stáhnout základovou desku

Vylévání základové desky je fyzicky a především technicky náročná práce a proto se neobejdete minimálně bez dvou pomocníků. Bude potřeba dvou lidí při stahování betonové směsi latí a jednoho pro zajišťování veškerých ostatních prací – stahování betonu lopatou nebo hráběmi a držení úžlabí domíchávače.

Jak často kropit beton

Mlžení se provádí 2-3x denně, aby byl povrch betonu trvale vlhký a tím se eliminovalo riziko vzniku trhlin v betonu. PRO ZVÍDAVÉ: Délku nutného ošetřování udává „specifikace provádění“ (odstavec 4.2.1 ČSN EN 13670) prostřednictvím stanovení ošetřovací třídy (článek 8.5 a příloha F 8.5 ČSN EN 13670).

Čím vyplnit základovou desku

V rámci jemnozrnných zemin obsahujících jíly a hlíny střední a vysoké plasticity, které po celou dobu zůstávají mezi základovými pasy, jsou vždy nasyceny vodou a je nutné provést štěrkový podsyp.

Jak zhutnit mokrou zeminu

Pro zhutnění zeminy a štěrků při stavbě silnic, chodníků nebo základů domu potřebujete kvalitní vibrační desky, případně i pěchy a válce. Tyto stroje slouží ke zvýšení únosnosti podloží, zamezují sesedání půdy, omezují propustnost vody, brání poškození mrazem a celkově zvyšují stabilitu podloží.

Co dát pod základovou desku

Základovou desku spojující základové pasy zpravidla podsypáváme štěrkopískem, štěrkem či takzvaným kačírkem. Ovšem nejprve nás čeká založení řady ze skořepinových (dutých) tvárnic, které se vylijí betonem stejné kvality jako byl použit pro vylití základových spár.

Jaký štěrk do betonu

Do betonu se však používá štěrk s frakcí 4-16 mm, někdy je doporučován jemnější štěrk s frakcí 4-8 mm. Tyto vlastnosti jsou závislé především na tom, pro jaké účely má být beton použit. Nejideálnější volbou štěrku do betonu je pak obecně štěrk s frakcí 8/16.

Jak ukotvit roxor do betonu

Do betonu se vyvrtá díra, do které je roxor ukotven pomocí chemické malty. Tento způsob je však pračnější a vyžaduje speciální pomůcky (chemická kotva, příslušenství pro chemické kotvy, vrtací kladivo).

Jak hluboko roxor

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak ohnout Roxory

Nakrátíme roxory na potřebnou délku a v potřebném množství kusů. Vložíme ocelový prut do drážky tak, aby vyčníval alespoň cca 7 cm, a provedeme první ohnutí. V dalších krocích pak ohýbáme armaturu dle nastavených odklápěcích zarážek.

Kdy penetrovat základovou desku

Penetraci včetně asfaltových pásů není vhodné v první fázi aplikovat na celou základovou desku, neboť při následných pracích by mohlo dojít k poškození. Vhodnějším řešením je nanesení penetrace a navaření asfaltových pásů pouze pod nosné zdivo s přesahem alespoň 15 cm.

Jak dlouho tvrdne beton Zakladova deska

Po vylití základové desky tvrdne beton zhruba deset dní. Rychlejší je proces vysychání za teplého, slunného počasí. V zimních měsících se doba vyschnutí desky může protáhnout až na tři týdny. Základovou desku je nutné pravidelně kropit vodou, zejména v létě.