Jak vysoký sokl u domu?

Jak vysoký sokl u domu?

Jak správně zateplit sokl domu

Optimální řešení soklu domu v praxi

Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do výšky až 1,2 v případě domu bytového a 0,6 m u domu rodinného. Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt.

Co dát na sokl domu

Ideálním řešením pro obložení soklu domu je marmolit – dekorativní omítka, která působí vzhledově jako kámen a vyrábí se z přírodního mramoru. Vlastnosti marmolitu jsou ideální pro obklad soklu.
Archiv

Jak upravit sokl domu

K úpravě soklové části domu se obvykle přistupuje při opravě nebo rekonstrukci fasády, ale zejména ve chvíli, kdy sokl neplní ochrannou a izolační funkci. V první řadě je třeba provést hydroizolaci a zateplení, teprve v další fázi se na soklovou část nanáší dekorativní omítka.
Archiv

Jak hluboko zateplit základy

Základy zateplujeme předně proto, aby nevznikal tepelný most. Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy. Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru.
Archiv

Proč se zatepluje sokl

U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru. Neboť v místě soklu a první vrstvy zdicích prvků s vysokou tepelnou vodivostí může vzniknout tepelný most.

Jakou Perlinku na sokl

Dnes již většina firem ví, že minerální izolace (MW) ani klasický polystyren (EPS) vhodný na sokl z důvodu jejich vyšších nasákavostí není, a správně dávají přednost extrudovanému (XPS) či perimetrickému typu polystyrenu (EPS-P).

Čím natřít sokl domu

Odpověď: Dobrý den, pro nátěr můžete použít silikonovou (BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018) nebo akrylátovou (BARLET AKRYLÁT BARVA FASÁDNÍ V4013) fasádní barvu. Další možností ne natažení mozaikové omítky Barlet mozaiková omítka.

Čím nahodit sokl

Aby byl sokl dokonale rovný a hladký, nerovný podklad napenetrujete, nahodíte SPRAVBETON TH, poté nahodíte ještě jemnější maltu ŠTUKBETON a již můžete natřít BARVOU NA BETON obarvenou BARVIČEM do libovolného odstínu.

Jak izolace domu ve svahu

Odpověď: Dobrý den, pro izolaci svislé stěny, která bude vystavena hydrofyzikálnímu namáhání prosáknutou, stékající nebo tlakovou vodou je vhodná fólie Fatrafol 803. V případě, že stávající izolace je provedena v asfaltu, nedoporučuji přecházet na jiný druh izolace (PVC fólii).

Jak dlouho schne perlinka

Kolikrát se stane, že firmy natáhnou lepidlo s perlinkou a druhý den nanáší finální omítku. Lepidlo je tlusté pět milimetrů, mělo by schnout za dobrého počasí pět dní,“ řekl Straka.

Jakou lepenku na sokl

Materiálové možnosti. Pro zateplení soklu splňují náročné požadavky pouze polystyrenové izolanty XPS (extrudovaný polystyren), nebo EPS desky Perimetr (hodnoty tepelné izolace λD = 0,032-0,033 W/mK.)

Proč se dělá sokl

A proč je to vlastně důležité Soklové typy EPS či XPS totiž na svém povrchu mají speciální strukturu, která zvyšuje přilnavost lepidla k vlastnímu izolantu. Díky této vyšší adhezivitě může tepelná izolace lehce udržet i těžký obklad soklu, který se zde také často používá.

Jakou barvu na sokl

Odpověď: Pro omyvatelné nátěry soklů na stěnách se běžně používají syntetické emaily jako jsou S2013 Industrol univerzál, U2029 Industrol profi a pod.

Jak izolovat dům proti vlhkosti

V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak správně izolovat základy

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Jak Natahnout zeď do perlinky

TIP: Perlinka se dá řezat obyčejným odlamovacím nožem, profily s hliníkem přestříhnete nůžkami na plech. Dobře rozmíchané lepidlo naneste zednickou lžíci na hladítko a pak ho rozetřete do rohů. Postupuje se odspodu směrem nahoru. Profil s perlinkou pak zatlačte do lepidla a uhlaďte.

Jakou perlinku na sokl

Dnes již většina firem ví, že minerální izolace (MW) ani klasický polystyren (EPS) vhodný na sokl z důvodu jejich vyšších nasákavostí není, a správně dávají přednost extrudovanému (XPS) či perimetrickému typu polystyrenu (EPS-P).

Čím izolovat sokl

Dnes již většina firem ví, že minerální izolace (MW) ani klasický polystyren (EPS) vhodný na sokl z důvodu jejich vyšších nasákavostí není, a správně dávají přednost extrudovanému (XPS) či perimetrickému typu polystyrenu (EPS-P).

Jak nalepit sokl

Před lepením soklových dlaždic nalepte po ploše soklu izolační pásku. Na zadní stranu soklové dlaždice naneste lepidlo a nalepte ji na stěnu – dodržujte průběh spár jako na podlaze. Soklové dlaždice podložte dřevěnými kolíčky, opět se držte stejné šířky spáry jako u dlaždic na podlaze.

Jak vyrovnat sokl

Pokud se jedná o sokl, který je velmi nerovný a hrbolatý, bude jej třeba vyrovnat pomocí malty. Využít můžete vápenocementovou omítku (jádrová omítka). Na takto vyrovnaný podklad se tepelná izolace montuje snáze a nedochází k nedokonalostem vedoucím ke vzniku tepelných mostů.

Jak izolovat základy domu

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Jak srovnat zeď perlinkou

Stěnu natáhněte velkým hladítkem bez velkého přítlaku aby jste dosàhl dostatečné vrstvy na šířku jednoho pruhu perlinky, vložte perlinku a zahlaďte, pokud perlinka vystupuje na hladítko při zahlazování vkládejte menší množství lepidla, přebytečný materiál odstraňte, snažte se o relativně hladký povrch s minimem …

Jak vysoký sokl z dlažby

Běžná výška soklu činí např. 7 cm. Poté naneste lepidlo na dlažbu na zadní stranu soklové dlaždice a nejprve ji umístěte na podlahovou dlaždici. Poté v rozestupu podlahové spáry táhněte směrem nahoru a zasaďte dlažební klíny pro vytvoření spáry.

Kdy se používá perlinka

Perlinka je laminovaná sklo-vláknitá mřížková armovací umělá tkanina. Je určená ke zpevnění nových ale i starých omítek, stavebních lepidel nebo stěrkových hmot. Perlinkou vyztužené povrchy nepraskají a mají větší pružnost a pevnost. Je určena k vnitřnímu i vnějšímu použití.

Jak na sokl u dlažby

Pokud v balíku dlažby nejsou sokly, budeme si je muset nařezat řezačkou na míru. Vybereme si výšku soklu a nařežeme jich tolik, kolik potřebujeme. Abychom stěnu nad soklem nezašpinili, postupujeme trochu jiným způsobem než při obkladu a dlažbě. Lepidlo nanášíme přímo na sokl zubovým hladítkem.