Jak vypada Obalec Jablecny?

Jak vypada Obalec Jablecny?

Jak vypadá obaleč jablečný

Vajíčko je cca 1 mm velké, mléčné stříbřitě se lesknoucí,téměř okrouhlé, ploché ve tvaru ploché šupinky, přilepené celou plochou na plod nebo na list. Housenky jsou zpočátku bělavé, později růžové, s hnědou hlavou. Dosahují délky 2 cm. Kukla je 9 – 10 mm dlouhá, tmavá, s čokoládovým odstínem.
Archiv

Kdy Postrik Obalec

Proti obalečům se používají insekticidní postřiky Mospilan nebo Karate se Zeon technologií. Tyto postřiky likvidují housenky i dospělé obaleče. Postřik se aplikuje dvakrát: nejdříve na začátku června a poté se opakuje za 10 až 14 dní.
Archiv

Jak se dostane červ do jablka

Jedna samice klade zhruba 80 – 120 vajíček. Housenky se líhnou po 8 – 15 dnech (při extrémně nízkých teplotách až 20 dnech). Po krátkém povrchovém žíru se housenky zavrtávají do plodů. Zatímco mladé plody napadené první generací obaleče opadávají, druhá generace způsobuje typickou červivost jablek.

Jaký škůdce způsobuje červivost jablek

A právě červivost jablek je způsobena dvěma škůdci – u mladých plodů pilatkou jablečnou (napadá i hrušně) a u větších a zrajících plodů obalečem jablečným. V případě pilatky jablečné škodí její larvy, které vyžírají mladé plody.

Co na strupovitost jabloní

Pro ošetření proti strupovitosti jabloně je účinná souprava Proti padlí a strupovitosti (Zdravé jabko plus). Dále lze použít Discus, Talent nebo Proti strupovitosti a padlí (Sercadis). Uvedené přípravky jsou účinné také i na padlí jabloní.

Čím se živí obaleč jabloňový

Životní cyklus

Přezimují mladé housenky v pavučinových zápředech ve starých pupenových šupinách na jednoletých letorostech, poblíž květních pupenů. Na jaře vyžírají pupeny. Ve spředených rozvíjejících se květenstvích ožírají květy a listy. Později spřádají a ožírají mladé listy na vrcholcích letorostů.

Jaký postřik na jabloně

Ideální je kombinace olej a insekticid (například Biool a Mospilan 20 SP plus přípravek proti strupovitosti jabloní). Měl by proběhnout ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška. Stejný postřik podruhé proveďte ve fázi zeleného nebo růžového poupěte.

Kdy aplikovat postřik na obaleče jablečného

První ošetření proti první generaci obaleče se doporučuje od začátku do poloviny června a druhé ošetření za 10 až 14 dnů poté. Proti druhé generaci se doporučuje začít s ošetřením na začátku srpna s obdobným opakováním. K ochraně je možné použít přípravky Karate se ZEON technologií 5SC, Mospilan 20 SP.

Proč padají jablka

Padání jablek a švestek je v určité míře normální, poškozené plody odpadnou a na stromě zůstanou ty zdravé. Nadměrné opadávání může být způsobeno chorobami (např. šarka u švestek), červivostí, velký vliv na úrodu má také počasí (větší sucho, kroupy apod.), stanoviště (větrné místo) nebo to, zda jsou stromy prořezávány.

Jak zabránit červivosti jablek

K ochraně je možné použít přípravky Karate se ZEON technologií 5SC, Mospilan 20 SP. Pokud dbáte na ošetření přírodní cestou, lze doporučit na jabloně přípravek Spintor nebo produkt pojmenovaný přímo – Proti červivosti jalboní.

Kdy postřik jabloní proti strupovitosti

Strupovitost se šíří nejvíce během deštivých dnů, při teplotách 16–24 °C. Z hlediska ochrany proti této chorobě je potřeba chemicky zasáhnout teď, v období fáze růžového poupěte (tzn. v době před samotným květem) a postřik provádět až do doby dva týdny po odkvětu (druhá polovina dubna až konec května).

Co způsobuje strupovitost jablek

Nejvážnější chorobou jabloní, která každoročně nadělá ovocnářům nejvíce starostí je strupovitost jabloně – původcem je houba Venturia inaeqalis, konidiové stadium Spilocaea pomi (obr. 1).

Co způsobuje Červivost jabloní

Kdo stojí za červivostí jablek Pravděpodobně to bude obaleč jablečný nebo pilatka jablečná. Housenky těchto škůdců jsou nejčastějšími původci červivosti jablek. V případě obaleče jablečného, tak může poškozovat také i hrušky, meruňky a vlašské ořechy.

Kdy ošetřit ovocné stromy

Postřiky se nejčastěji provádí v měsíci březnu. Postřik musí na stromě vydržet min. 2 hodiny, jestliže ho v tomto čase smyje déšť, pak je nutné postřik provést znovu. Postřik nesmí na stromě zmrznout.

Kdy provádět řez jabloní

Hrušně a jabloně – ostříhejte v srpnu, pokud se chcete zbavit hnědých „pih“ na ovoci, kvůli kterým je slupka ovoce nahořklá. Třešně, višně, slivoně, meruňky a broskvoně – po úrodě do začátku září.

Proč hnijí jablka už na stromě

Původce moniliniové hniloby, Monilia laxa, škodí nejen v době dozrávání plodů na stromech, ale i po sklizni. Tvorba konidií, kterými se monilióza šíří, probíhá již při nízkých teplotách. Jejich masivní produkce nastává při teplotách nad 10 °C a šíření je velmi rychlé.

Proč opadávají plody

Pokud naše ovocné stromy trápí nedostatek dusíku, jeho listy budou zespoda žlutozelené, plody budou značně menší a ve velké míře začne opadávat dříve, než stihne dozrát. Pokud bude naše stromy trápit nedostatek fosforu, listy budou zvláštně bledé, ovoce malé a také velmi rychle opadá.

Co napadá jabloně

Jabloň – choroby a škůdciStrupovitost jabloně (Venturia inaequalis)Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)Moniliniová hniloba jablek (Monilinia fructigena)Sazovitost jablek (Gloeodes pomigena)Svilušky.Mšice na jabloni.Vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum)Obaleč jablečný (Cydia pomonella)

Jak stříhat vlky na jabloní

Vlky odřízneme v tzv. větevním kroužku. Použijeme řez na patku, což je přibližně 8 až 12 milimetrů dlouhá část se spícími pupeny. Ty pak u jabloní s pravděpodobností 20 až 40 % prorostou a posléze vytvoří plodonosný obrost.

Jak správně řezat ovocné stromy

U ovocných stromů nejdříve odstraníte křižující se a nadbytečné větve. Pak zkrátíte dlouhé větve, které chcete přinutit k plodnosti. U stromkových rybízů či angreštů stačí vždy koncem léta zkrátit o třetinu výhony směřující kolmo nahoru. Keře malin a ostružin je potřeba ořezat u země.

Proč jablka černají

Tím že ovoce nebo brambory černají, po nákrajení nebo oloupání, značí že vitamín c oxiduje se vzduchem a vitamín C se ztrácí. Může si zachovat jiné vitamíny, které neoxidují na vzduchu, jiné se zase ničí s teplotou, na světle apod.

Co se spadanými jablky

Pokud jde jen o nahnilá jablka, je možné je kompostovat, nejlépe uprostřed hromady dobře založeného kompostu. Výlisky z moštu jsou také vynikajícím materiálem do kompostu, ale je nutné je promíchat se sušším materiálem, např, listím nebo kartony.

Proč padají jablka ze stromů

Padání jablek a švestek je v určité míře normální, poškozené plody odpadnou a na stromě zůstanou ty zdravé. Nadměrné opadávání může být způsobeno chorobami (např. šarka u švestek), červivostí, velký vliv na úrodu má také počasí (větší sucho, kroupy apod.), stanoviště (větrné místo) nebo to, zda jsou stromy prořezávány.

Proč padají hrušky

Pokud naše ovocné stromy trápí nedostatek dusíku, jeho listy budou zespoda žlutozelené, plody budou značně menší a ve velké míře začne opadávat dříve, než stihne dozrát. Pokud bude naše stromy trápit nedostatek fosforu, listy budou zvláštně bledé, ovoce malé a také velmi rychle opadá.

Proč usychá jabloň

Vstupní bránou pro infekci jsou místa po mechanickém poranění či poškození mrazem. První příznaky onemocnění můžeme pozorovat v jarních a raných letních měsících. Další možnou příčinou strádání mladé jabloně může být krčková hniloba ovocných dřevin často též nazývaná límcová choroba ovocných dřevin.