Jak vypadá PEG?

Jak vypadá PEG?

Jak vypada PEG

PEG je zkratka pro perkutánní endoskopickou gastrostomii, což je tenká sonda, jejíž jeden otvor ústí na kůži břicha a druhý v žaludku. Tato sonda, dlouhá 2-3 cm (záleží na tloušťce podkožního tuku) slouží k podávání výživy a zabraňuje úniku stravy mimo žaludek.
Archiv

Jak dlouho může být PEG

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)

Dle autora je PEG zaváděn v případě, že pacient nebude schopen přijímat stravu per os po dobu delší než 4-6 týdnů.

Jak se starat o PEG

Jak ošetřovat PEG V prvních dvou týdnech se PEG ošetřuje každý den a je třeba si všímat všech změn (zarudnutí, hnis, vytékání výživy apod.). Pod přítlačnou destičku lze v prvních dnech po zavedení nebo při řešení komplikací vkládat sterilní čtverec (případně i s dezinfekcí).

Kdo podává stravu do PEGu

K zavedení PEGu se přistupuje především v případech, kdy se předpokládá dlouhodobější podávání enterální výživy (déle než 6–8 týdnů) jako je tomu například u neurologických onemocnění s poruchou polykání či nádorů horního gastrointestinálního traktu.

Proč se dává sonda do žaludku

Zákrok provádíme tehdy, když v žaludku dochází k hromadění potravy a žaludečních šťáv. Příčinou může být zhoršená pohyblivost žaludku, žaludeční a střevní neprůchodnost (uzávěr trávicího traktu kdekoliv pod žaludkem). Odtokem žaludečních šťáv sondou se nemocnému uleví a přestává zvracet.

Co je sonda na vyzivu

Výživová sonda je zdravotnický prostředek, který slouží k zajištění výživy pro pacienty, kteří nemohou přijímat potravu ústy, nejsou schopni bezpečně polykat nebo potřebují doplnit některé živiny. Výživová sonda může být umístěna dočasně (pro léčbu akutních stavů) nebo trvale (v případě chronického postižení).

Proč se zavádí PEG

Je vhodným řešením pro ty, kteří přijímají stravu ústy omezeně nebo ji nemohou přijímat vůbec, zejména dlouhodobě. Slouží na dobu delší jak 6 týdnů, pro pacienty hospitalizované i pro domácí péči. Pokud není možné přijímat žádnou stravu ústy ani pít, zajišťuje PEG optimální přísun živin a tekutin pohodlnou cestou.

Co je PEG v kosmetice

PEG-90 je polymer ethylenoxidu. V kosmetice se používá jako stabilizátor emulze pro zvýšení viskozity produktu. Přidává se hlavně do výrobků osobní hygieny a pleťové péče. Může být přítomný v deodorantech, mycích prostředcích, šamponech či make-upech.

Kdy se zavadi sonda

Zákrok provádíme tehdy, když v žaludku dochází k hromadění potravy a žaludečních šťáv. Příčinou může být zhoršená pohyblivost žaludku, žaludeční a střevní neprůchodnost (uzávěr trávicího traktu kdekoliv pod žaludkem).

Co je to pej

Perkutánní endoskopická jejunostomie (PEJ) je sonda zavedená do tenkého střeva (jejuna). Tyto sondy se používají k výživě nebo k podání léku u pacienta, který není schopen přijímat potravu ústy. PEJ se užívá v případech, kdy není možné podávat výživu do žaludku.

Jak dlouho muze být zavedena Nasogastricka sonda

Obvykle se uvádí, že nasogastrická sonda nesmí být celkově zavedena déle než 8 týdnů (nemám na mysli jednu konkrétní sondu, ale nástroj jako takový). Tento údaj není zcela pravdivý a neměl by být směrodatný. Více by se mělo hledět na celkový stav dítěte, toleranci sondy, zároveň předpoklad ukončení užívání sondy (např.

Jak dlouho muze být Nasogastricka sonda

Je třeba říci, že výživa nasogastrickou sondou je pouze dočasné řešení. Sonda by neměla být zavedena déle než čtyři týdny, jinak hrozí komplikace v důsledku otlaků v průběhu sondy.

Co je to PEG 40

PEG-40 Hydrogenated castor oil je polyethylenglykolový derivát hydrogenovaného ricinového oleje. Používá se především jako emulgátor. Snižuje povrchové napětí a zlepšuje schopnost tvoření emulzí.

Co je PEG 100

PEG-100 Hydrogenated castor oil je polyethylenglykolový derivát hydrogenovaného ricinového oleje. Číslo v názvu znamená molekulovou hmotnost. Tato povrchově aktivní látka má podobu lehce viskózní kapaliny bílé až světle žluté barvy. V kosmetice se používá jako emulgátor.

Proč se zavádí sonda do žaludku

Zákrok provádíme tehdy, když v žaludku dochází k hromadění potravy a žaludečních šťáv. Příčinou může být zhoršená pohyblivost žaludku, žaludeční a střevní neprůchodnost (uzávěr trávicího traktu kdekoliv pod žaludkem). Odtokem žaludečních šťáv sondou se nemocnému uleví a přestává zvracet.

Co to je sonda

Sonda (měření) — část měřicího přístroje nebo aparatury, která se umisťuje do zkoumaného prostoru nebo měřené látky, např. Sonda (chemie) — chemická látka interagující (neinvazivně) s okolním prostředím, která změnou svých fyzikálně-chemických vlastnosti podává informaci o dějích v okolí, např. Restaurátorská sonda.

Co to je enterální výživa

Jako enterální (střevní) výživu označujeme umělou výživu podávanou do trávicího traktu (tedy jinou formou, než je běžná dieta). Dnes je v oblasti umělé výživy dávána přednost všem formám enterální výživy před parenterální (infuzní).

Co je to PEG 32

PEG-32 je rozpouštědlo a solubilizátor pro účinné látky a těžko rozpustné látky. Výrazně zvyšuje rozpustnost látky v rozpouštěcím médiu. Vzhledem k chemickému složení své molekuly obsahuje značný počet skupin, jako je –H + nebo –OH– . Snadno se vážou k jiným skupinám rozpuštěných sloučenin.

Co je PEG 6

PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides je syntetická látka odvozená od rostlinných olejů, nejčastěji kokosového. Má hydrofilní vlastnosti, váže na sebe vodu. Funguje jako emulgátor a povrchově aktivní látka. Napomáhá smíchat olej a vodu, zlepšuje tak mycí schopnosti produkt.

Jak se zavadi sonda

Při zavádění ústy stáčíme lopatkou kořen jazyka. Špičku sondy následně opřeme o kořen jazyka, instruujeme pacienta k nádechu, polknutí a výdechu. Nejčastějšími komplikacemi při zavádění a používání žaludeční sondy je stlačení sondy v hrdle, její neprůchodnost nebo ucpání žaludečním obsahem.

Jak se podává enterální výživa

Výživu lze podávat v dávkách (bolusech) podobně jako jídlo, nebo kontinuálně (jako infuze) – pak obvykle řídíme podání pumpou. Sipping (usrkávání) je výhodnější a přirozená varianta umělé výživy, pokud není pacient schopen jíst dostatečné množství normální výživy.

Co je to Sipping

Sipping – popíjení (z angl. sip – doušek, lok) je forma enterální výživy u pacientů s rizikem malnutrice, onkologicky nemocných, starších osob. Příznivě ovlivňuje hojení ran a celkovou rekonvalescenci u dlouhodobě nemocných.

Co je jak se užívá nutridrink

Nutridrink je určen k bezprostřednímu použití jako nápoj, nejlépe chutná vychlazený, vhodné popíjet po malých doušcích. Před použitím protřepat. Lze i ohřát nebo použít k přípravě denních jídel a koktejlů. Je možné zmrazovat.

Co je to nutridrink

Nutridrink "obyčejný" – Nutridrink je kompletní tekutá výživa pro pacienty trpící nedostatečným příjmem energie a živin, nebo nechutenstvím z různých příčin. Nutridrink Compact – Kompletní tekutá výživa zejména pro pacienty, kteří trpí nechutenstvím a mohou přijímat pouze malé porce.

Jak dlouho užívat nutridrink

Předpis je na dobu maximálně 3 měsíců, podle stupně podvýživy, schopnosti polykat se stanovuje na kolik nutridrinků má pacient nárok. Jeden nutridrink nahrazuje 1 hlavní jídlo.