Jak vyřešit hádanku?

Jak vyřešit hádanku?

Jak vytvořit hádanku

Jak tvořit hádankyNěkdy se hádanka narodí jedna dvě, někdy se s ní autor musí docela natrápit, aby k něčemu byla.Jak jsem tvořil jednu z hádanek v JLAU tvorby hádanek na určité téma vycházíme z výrazů, které se k danému tématu pojí a ty se snažíme zapracovat do námětu hádanky.

Co to je hádanka

Hádanka je „drobný slovesný projev v podobě hříčky, která v náznaku předkládá určitý problém, k jehož řešení lze dospět důvtipem“ nebo logickou úvahou.

Kdo má v hlavě tisíc hlaviček

Karel Havlíček Borovský
Karel Havlíček Borovský od Jana Vilímka
Rodné jméno Karel Havlíček
Narození 31. října 1821 Borová, Rakouské císařství
Úmrtí 29. července 1856 (ve věku 34 let) Praha, Rakouské císařství

Co je na světě zdarma hádanky

čo je na světě zadarmo (Nadávka.)

Co pije kráva

Pak se ho zeptejte : Co pije kráva Běžná odpověd je mléko, ale ona pije vodu.

Co chodí po hlavách

Má to šest nohou a stejně to chodí nejraději po hlavě. Správná odpověď: Veš.

Kdo to dělá nechce to

Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí, nepotřebuje to, kdo to potřebuje, neví o tom. Správná odpověď: Rakev.

Jaký klíč neodemkne žádné dveře

Odpověď: Cesta! Hádanka: Jaký klíč neodemkne žádné dveře Hádanka: Kde najdete řeky bez vody, lesy bez stromů, města bez budov

Čím víc tím míň

Pokud platí, že „čím více … tím méně“, jedná se o nepřímou úměru. Příklad: Čím více stránek knihy přečteme, tím méně nám jich zbývá do konce.

Na co kouká kominík když leze do komína

Nač kouká kominík, když leze do komína (Na maso.)

Jak pije kráva

Pak se ho zeptejte : Co pije kráva Běžná odpověd je mléko, ale ona pije vodu.

Jakou barvu má lednice

Jakou barvu má lednice Bílá (i když máme černou).. tohle 6x.. Co pije kráva vodu..

Kdo nosí největší klobouk

Kdo na světě má největší klobouk Správná odpověď: Ten, který má největší hlavu.

Co má dvě oči a nevidí

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.

Co padá víc než malé děti

Co padá víc než malé dítě Správná odpověď: Windows.

Jak poznat přímou úměrnost

Přímá úměrnost je závislost veličiny y na druhé veličině x, kdy se při zvýšení veličiny x zvýší poměrně i hodnota veličiny y. Přímou úměrnost tedy můžeme popsat vztahem y = k ⋅ x y=k\cdot x y=k⋅x, kde k je konstanta úměrnosti.

Kdy se bere Trojčlenka

Trojčlenka se používá při jednoduchých výpočtech přímé a nepřímé úměry. Většinou známe tři na sobě závislé údaje a máme vypočítat čtvrtý. V trojčlence musíme přímou a nepřímou úměru pečlivě rozlišit, má totiž rozdílné výpočty.

Co se stane když chytnou saze v komíně

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Co obnáší práce kominíka

Kominictví je řemeslo, jehož náplní je čištění, kontrola a oprava komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík (moravsky kominář). Živnost se zpravidla vykonává ve vyšších výškách (na střechách budov).

Co pije kráva hádanka

Pak se ho zeptejte : Co pije kráva Běžná odpověd je mléko, ale ona pije vodu.

Čím natřít lednici

Odpověď: Pro nátěr chladničky můžete použít lesklý a velmi kvalitní, odolný dvousložkový polyuretnový email Telpur T300, který Vám v našich prodejnách mohou namíchat na různé odstíny podle ČSN i RAL. Email lze aplikovat i válěčkem.

Proč se nosí klobouky

Klobouk je pokrývka hlavy, která se po dlouhá staletí nosila nejen jako ochrana před nepříznivým počasím či sluncem, ale také jako odznak společenského postavení, náboženské víry či vojenské nebo jiné funkce a hodnosti, a různé klobouky se nosily k různým příležitostem a oděvům.

Kdy se nosil cylindr

Cylindr je pánský vysoký klobouk válcovitého tvaru s plochým vrškem a širokou krempou. Rozšířil se v 19. a na počátku 20. století, v současnosti se nosí pouze při slavnostních příležitostech jako doplněk k fraku.

Jak vidí člověk s jedním okem

Barvy na postiženém oku nejsou tak syté jako na druhém oku, lámou se, mají jinou intenzitu a odstín. Někdy se předměty při pohledu jedním okem jeví zdvojené až ztrojené. U některých lidí se může zlepšit vidění do blízka a člověk je překvapen, že nemusí nosit brýle.

Kde včerejšek následuje po dnešku

Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku – Ve slovníku. Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí, nepotřebuje to, kdo to potřebuje, neví o tom. Co to je