Jaký vodič na Pospojení?

Jaký vodič na Pospojení?

Jaký kabel na uzemnění

Hliníkové vodiče se jako uzemňovací přívody nesmějí používat. Pokud se týká systému ochrany před bleskem, který je spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16mm2 pro měď (Cu) nebo 50mm2 pro železo (Fe) (viz. soubor ČSN EN 62305).
Archiv

Jaký průřez vodiče na 16a

Průřez 1,5 mm2 je určen pro proudy až 16 A, tedy příkon 3680 W.

Jaký je minimální průřez vodiče doplňujícího pospojování není li chráněn proti mechanickému poškození

2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, je-li ochranný vodič chráněn před mechanickým poškozením, 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, není-li ochranný vodič chráněn před mechanickým poškozením.
ArchivPodobné

Jakou izolaci musí splňovat ochranný vodič ve společném obložení

b) Ochranný vodič ve společném obložení musí mít stejnou izolaci jako vodiče fázové popř. krajní.

Jaký kabel na přípojku

Přívodní kabely od elektroměru do domu jsou závislé na vašem dodavateli elektřiny buď kabel CYKY-J 5×6, nebo CYKY-J 4×10. V současnosti se vyplatí myslet také na možnost přepínání sazby na nízký tarif a instalovat i kabel pro HDO CYKY-J 3×1,5.

Jaký kabel od hodin k rozvaděči

Kabel CYKY se používá jako přívodní k domům, ke světlům, zásuvkám a rozvaděčům.

Jaký jistič na 11kw

V přívodu musí být instalováno jištění max. 16 A a chránič 30 mA, no a kabel na 200 m minimálně CGTG 3×4,0 mm2.

Jaký kabel na 32A

Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A Naprosté minimum pro uvedený případ je CYKY 5Cx 6 nebo CYKY 4Bx 10. Při použítí hliníkového kabelu kabelu AYKY 4Bx 16.

Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování

Doplňující ochranné pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

Co uzemnit v koupelně

Pokud máte v koupelně vše za chráničem, není třeba pospojování. V koupelně se musí řešit doplňující pospojování bez ohledu na chrániče. Už jen proto, že je to prioritní záležitost všelijakých možných cizích vodivých částí, které pak ve většině případů stačí pospojit v jednom bodě elektroinstala ce blízkém koupelny.

Kdy je možné použít vodič PEN

Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku. Vodiče PEN, PEL nebo PEM musí mít izolaci na jmenovité napětí vodičů vedení.

Jaký kabel ke sporáku

Přívodní kabel pro sporák je proveden kabelem CYKY 5 x 2,5. Jištění obvodu je provedeno jističem 3x 16 A, charakteristika B. To je v souladu s tab. 6 ČSN 33 2130 ed.

Jaký průřez vodiče na 25A

10A odpovídá 1,5mm2, 16A je na 2,5mm2, 25A je na 4mm2, 32A je na 6mm2 atd…

Jaký průřez vodiče na 20A

Jelikož uvádíte jištění 20A, pak Vám kolega správně poradil 4mm2.

Jaký kabel na 40a jistič

Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu…

Jaký jistič na 18kW

Při příkonu kotle 18kW bude proud 26A. Nejbližší vyšší jistič má hodnotu 32A. Podle toho je třeba dimenzovat jak kabel ke kotli a také přívod včetně jističe před elektroměrem.

Jaký kabel na 400V 16A

Ono záleží na tom, jaké amperáže máte ty 400V zásuvky. Pokud tam hodláte instalovat ty nejmenší – tedy 16A, pak vám elektrikář radí správně – tedy 5-žilový měděný kabel 5Cx2,5 mm2 asi typu CYKY.

Co je hlavní pospojování

Ochranné pospojování je základním opatřením pro ochranu při poruše, umožňující ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. Cílem pracovního pospojování je omezit následky poruchy izolace, které by mohly ovlivnit funkci stroje.

Proč je nutne uzemnit vanu

Doplňujícím pospojováním kovové vany nebo sprchového koutu zvýšíte stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Jaký je rozdíl mezi TN-C a TN-s

síť TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče; síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně);

Co znamená modrý kabel

Vodítkem mohou být tmavé barvy jako černá, hnědá nebo šedá, které představují fázi, tedy fázový vodič, kterým prochází elektrický proud, a modrý – nulový.

Jak se zapojuje sporák

Stačí zapojit troubu do zásuvky na 230 voltů. Celoelektrický sporák vyžaduje speciální jistič na 380 voltů anebo takzvané přefázování na 230 voltů. Zapojení spotřebiče nepodceňujte! Plynový sporák vždy musí zapojit odborník – plynař či jiná oprávněná osoba, a následně vydat certifikát o odborném připojení.

Jaký kabel k troubě

V případě, že potřebujete udělat stavební přípravu v kuchyni pro zapojení trouby je nutné mít ze zdi vytažen kabel s označením CYKY-J 5×2,5mm2 pro stavbu zděnou a pro dřevostavbu nebo sádrokarton CYKY-J 5x4mm2. Stavební přípravu prostoru i připojení spotřebiče by vždy měl dělat kvalifikovaný elektrikář.

Jaký kabel pro 32A

Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A Naprosté minimum pro uvedený případ je CYKY 5Cx 6 nebo CYKY 4Bx 10. Při použítí hliníkového kabelu kabelu AYKY 4Bx 16.

Jaký jistič na 10 kW

Hlavní jistič – vypínací zkratová schopnost 10kA:

Zatímco pro zásuvkové nebo světelné okruhy si vystačíte s běžnými jističi se zkratovou odolností 6kA, jako hlavní jistič je nutné použít jistič se zkratovou odolností 10kA. V naší nabídce jističů Noark se jedná o řadu Ex9BH, u jističů Eaton je to řada PL7.