Jak vlozit graf?

Jak vlozit graf?

Jak vložit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.
Archiv

Jak vložit kontingenční graf

Vyberte buňku v kontingenční tabulka. Na kartě Vložení vyberte rozevírací nabídkuVložit graf a potom klikněte na libovolnou možnost grafu. Graf se teď zobrazí v listu. Když kliknete kamkoli do grafu, zobrazí se na pásu karet karta Graf .

Jak napsat text do grafu

Vložení textového pole do grafu

Klikněte na graf, do kterého chcete přidat textové pole. V grafu klikněte na místo, kde chcete začít s rohem textového pole, a potom táhněte myší, dokud textové pole nebude mít velikost, kterou chcete. Do textového pole zadejte text, který chcete. Text se zalomí do textového pole.

Jak vložit data do grafu v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Jak seřadit data v grafu

V části Nástroje grafu klikněte na kartě Návrh ve skupině Data na Vybrat data. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klikněte v poli Položky legendy (řady) na datovou řadu, u které chcete změnit pořadí. Kliknutím na šipku Nahoru nebo Přesunout dolů přesuňte datová řada na požadovanou pozici.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Jak vytvořit graf online

Potřebujete rychle vytvořit graf z několika čísel a nechce se vám spouštět tabulkový editor Existují i webové aplikace, pomocí kterých to lze provést velmi jednoduše. Prostě zadáte čísla a popisky, vyberete typ grafu a je hotovo. Jedním z takových nástrojů je třeba https://www.onlinecharttool.com/graph.

Jak vložit kontingenční tabulku

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak přidat popisky dát do grafu

Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Klikněte na Přidat prvek grafu , vyberte Popisky dat a pak vyberte umístění pro možnost popisku dat. Poznámka: Možnosti se budou lišit v závislosti na typu grafu. Pokud chcete popisek dat zobrazit uvnitř bublinového obrazce s textem, klikněte na Popisek dat.

Jak vložit do Wordu graf

Pokud chcete vytvořit jednoduchý graf přímo ve Wordu, klikněte na Vložení > Graf a vyberte požadovaný graf.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Jak zobrazit graf v Excelu

Zobrazení nebo skrytí tabulky datVyberte graf a pak vpravo nahoře vyberte znaménko plus.Pokud chcete zobrazit tabulku dat, přejděte na Tabulku dat , vyberte šipku vedle ní a vyberte možnost zobrazení.Pokud chcete tabulku dat skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Tabulka dat.

Co je to datová ráda

Datová řada je sada souvisejících hodnot v grafu, jako jsou například všechny pruhy stejné barvy v pruhovém grafu nebo jedna spojnice ve spojnicovém grafu. Trendy v grafu můžete zdůraznit změnou vzhledu, umístění nebo rozestupů pro jednu a více datových řad.

Kdy pouzit Kolacovy graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Jak komentovat Grafy

Musíte napsat, sami vymyslet nějaký titulek – vhodný název, potom interpretovat výsledky ankety z grafu, který je uveden níže, a sami přidat vaše návrhy dalších možných sportovních aktivit a obecně se zamyslet nad tím, jak lidé ve městech tráví volný čas. Měli byste napsat minimálně 150 slov.

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot. Svislá i vodorovná osa se tedy chová naprosto stejně, obě jsou to totiž osy hodnot. Bodový graf slouží k porovnání závislosti dvou sad údajů.

Co to je graf

Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Skládá se z vrcholů a hran. Vrcholy často reprezentují reálné objekty a obvykle je kreslíme jako tečky nebo kolečka. Hrany představují vztahy mezi vrcholy, na obrázku obvykle vypadají jako čáry mezi vrcholy.

Jak se dělá graf v Powerpointu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf. V dialogovém okně Vložit graf kliknutím na šipky procházejte typy grafů. Vyberte požadovaný typ grafu a potom klikněte na OK.

Kdy použít kontingenční tabulku

Kontingenční tabulka se nejčastěji využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji (ve statistice označováno jako znak). Kontingenční tabulka Vám tyto vzájemné vztahy přehledně zobrazí. Takže řádky odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému.

Kde najdu kontingenční tabulku

Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky. Přejděte na Vložení > Kontingenční tabulka.

Jak správně popsat graf

Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod. > popisky dat. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

Jak udělat graf v tabulce

Vytvoření grafuV počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.Klikněte na Vložit. Graf.

Jak vložit graf z Excelu do Wordu

V Excel vyberte graf a stiskněte Ctrl+C nebo přejděte na Domů > Kopírovat. V Word klikněte nebo klepněte na místo, kde se má graf zobrazit, a stiskněte Ctrl+V nebo přejděte na Domů > Vložit. Poznámka: Graf je propojený s původní Excel tabulkou. Pokud se data v tabulce změní, graf se aktualizuje automaticky.

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

Proč nepoužívat koláčový graf

Hlavním problémem koláčových grafů je velmi často nemožnost na první pohled porovnat velikosti jednotlivých částí. Což je u grafu, který má především mít přidanou hodnotu v grafickém zobrazení podstatná chyba. Posuďte sami — poznáte který část je větší

Co ukazuje graf

Grafy a tabulky jsou velmi užitečným nástrojem pro přehledné a jasné zobrazení získaných dat. Umožňují nám rychlou orientaci v datech a také nám můžou napovědět, jak s daty dále naložit (např. jaký způsob testování by byl vhodný). Na výběr máme z mnoha různých grafů, ale ne každý se nám bude hodit pro naše data.