Jak utěsnit rám okna?

Jak utěsnit rám okna?

Jak utěsnit plastová okna na zimu

Jejich izolační vlastnosti můžete vylepšit nalepením pěnového nebo pryžového těsnění na vnitřní hranu křídla. Jsou-li okna dvojitá, těsnění se nalepuje na vnitřní křídlo. Na zdvojená okna se těsnění zase umisťuje mezi dva sešroubované rámy, aby bylo dosaženo maximálního efektu.
Archiv

Jak zateplit rámy oken

Chcete-li zateplit stará okna, je možné jako první a nejjednodušší pomoc použít nalepovací pěnové těsnění. Je možné je použít u oken jednoduchých, dvojitých i zdvojených. Těsnění se vyrábí z pěnového polyethylenu nebo silikonu a je vhodné ho nalepit na tu nejvnitřnější hranu křídel oken.
Archiv

Jak utěsnit špaletová okna

Nejjednodušší je použít nalepovací těsnění z pěnového polyethylenu nebo silikonu. Odborníci radí utěsnit vždy nejvnitřnější hranu křídla. U dvojitých oken se utěsňuje křídlo vnitřní, u zdvojených oken se sešroubovanými rámy se pak těsnění instaluje mezi rámy i v místě, kde okenní křídlo doléhá do rámu.

Jak utěsnit okna silikonem

Silikonový tmel nanesený na doléhající rám okna pak "obkreslí" povrch rámu a křídla dveří či oken. Než začnete, seřízněte špičku hrotu kartuše, abyste upravili průměr proudu tmelu. Na rám okna nebo dveří se nanese vrstva tmelu podobně jako zubní pasta z tuby. Potom se překryje separačním páskem z polyetylenu.
Archiv

Jak dotáhnout okna na zimu

Otevřete okno a najděte kování (zpravidla se nachází na hraně u kličky). Při přechodu na zimní režim je zapotřebí šroub na boční straně otočit inbusovým klíčem přesně o 90°, což se vám nemusí povést jedním tahem. Hlavní roli zde hraje ryska, která vám bude ukazovat, na kolik stupňů je ještě potřeba pootočit.

Jak přepnout plastová okna na zimní provoz

Přepínač s tečkou

Pokud na svém okně najdete přepínač s 6-hranným otvorem a tečkou, zkontrolujte nejdřív její polohu. Když je značka dole, okno je v letním režimu. Pokud je značka nalevo, okno je v zimním režimu. Pro přepnutí režimu stačí použít imbusový klič nebo kleště a čepem pootočit ve směru hodinových ručiček.

Kam se lepí těsnění na okna

Těsnění dáváme pokud možno do vnitřní drážky okenních křídel (vnitřní křídlo špaletového okna), abychom zabránili průniku vlhkého vzduchu z místnosti do chladnějších částí okna, kde by mohla vlhkost kondenzovat. Zatěsnění není příliš drahé a má tudíž celkem dobrou dobu návratnosti.

Jak zateplit špalety

Vhodným řešením je zateplení celé plochy ostění tepelným izolantem (ideálně tloušťky 4 cm). Špaleta se dá pak zevnitř obložit sádrokartonem nebo omítnout, z vnější strany se špaleta doteplí polystyrenem EPS.

Jak utěsnit stará plastová okna

Častým problémem starých oken jsou netěsnosti mezi okenním křídlem a rámem. K utěsnění několikamilimetrové mezery dobře poslouží například samolepící gumové těsnění. K dispozici jsou v různých profilech a délkách. Využít lze rovněž nalepovací pěnové těsnění z PUR pěny.

Čím mazat kování oken

Kování oken promažete nejlépe silikonovým olejem nebo olejem na šicí stroje. Kápněte jej do otvorů vyznačených pro kování oken. Olejem či vazelínou promažte i čepy, táhla a všechny další pohyblivé části kování. Nepoužívejte minerální oleje, stolní oleje a ty s přísadou kyselin či jiných látek.

Jak nastavit okna na zimní provoz

Přepínač s tečkou

Pokud na svém okně najdete přepínač s 6-hranným otvorem a tečkou, zkontrolujte nejdřív její polohu. Když je značka dole, okno je v letním režimu. Pokud je značka nalevo, okno je v zimním režimu. Pro přepnutí režimu stačí použít imbusový klič nebo kleště a čepem pootočit ve směru hodinových ručiček.

Jak upravit okna na zimu

Přepínač s tečkou

Pokud na svém okně najdete přepínač s 6-hranným otvorem a tečkou, zkontrolujte nejdřív její polohu. Když je značka dole, okno je v letním režimu. Pokud je značka nalevo, okno je v zimním režimu. Pro přepnutí režimu stačí použít imbusový klič nebo kleště a čepem pootočit ve směru hodinových ručiček.

Jak seřídit plastová okna na zimu a léto

Při změně ročních období je dobré myslet i na změnu nastavení okna na letní či zimní režim ventilace. Tento režim můžete změnit ručně nebo pomocí imbusového klíče. Mění se tak přítlak okna a okno se tolik neopotřebovává. Jednou až dvakrát ročně dotáhněte uvolněné kličky a úchyty.

Jak vybrat správně těsnění do oken

Profil těsnění vyberte podle velikosti mezery. Doporučujeme tento test provést na více místech, mezera totiž nemusí být po celém obvodu okna stejná. Gumové těsnění s profilem D je určeno pro větší mezery od 3-7 mm, P-profil utěsní mezery od 2-5 mm a E-profil použijte pro mezery od 1-3,5 mm.

Co delat kdyz Profukuji okna

Když profukuje mezi rámem a zdí

Pokud však nejsou na omítce vidět praskliny nebo škvíry, pak by mělo být utěsnění kolem okna v pořádku. Pokud tam praskliny jsou, pak je potřeba proškrábnout omítku třeba šroubovákem, dát tam kousek polystyrenu a zatmelit akryl tmelem.

Jak na špalety kolem oken

Na hranu okenního rámu nalepíme APU lištu. Kolmé špalety docílíme tak, že nejdříve nalepíme APU lištu na okno a podle ní potom osadíme rohovou lištu (doporučujeme pozinkovaný rohový profil). Chceme-li špaletu otevřenou, nejdříve osadíme rohovou lištu proti okennímu rámu.

Jak na fasádu kolem oken

Zateplení okolo oken se neobejde bez perlinky

perlinku. Perlinku je nutné v místě rohů oken umístit jednak podélně hrany otvoru, ale také diagonálně v místě rohu otvoru. Perlinka, která se pokládá do lepidla naneseného na zateplení, je druh skleněné síťoviny.

Čím utěsnit plastová okna

Kvalitní těsnění do oken

K utěsnění několikamilimetrové mezery dobře poslouží například samolepící gumové těsnění. K dispozici jsou v různých profilech a délkách. Využít lze rovněž nalepovací pěnové těsnění z PUR pěny. Tato těsnění můžete využít také k utěsnění balkonových či vchodových dveří.

Jak vyčistit rámy oken

Obecně se dá říci, že lze použít běžný čistící prostředek, ale pozor, nesmí mít v sobě abrazivní kousky, ty by mohly povrch rámu poškrábat. Rovněž se vyhněte používání benzinu. Velmi dobré zkušenosti mají naši zákazníci s prostředkem Clean PVC, který je součástí profesionální sady na údržbu plastových oken a dveří.

Jak často seřizovat okna

Seřizování oken je běžná údržba

Okna by se měla zkontrolovat a seřizovat cca jednou ročně. Samozřejmě záleží na tom, jak často se okna otevírají, v jakém prostředí jsou a jak jsou zatěžována. Na okna logicky působí velké teplotní změny a seřizování je tak bráno jako součást běžné údržby.

Jak správně seřídit okna

Seřízení vyvěšeného okna

Přiblížit nebo oddálit dolní roh okenního křídla od dolního pantu o 2 mm lze pootočením imbusu na spodní hraně okenního křídla v blízkosti pantu. Přiblížit nebo oddálit horní roh okenního křídla od horního pantu v rozmezí -1,5 až +2,5 mm lze pootočením imbusu na nůžkách okenního křídla.

Kdy seřídit plastová okna

Kdy seřizovat plastová okna Štelování se provádí zejména tehdy, pokud křídla v některých místech výrazně dosedají na rám – "drhnou" nebo v případech, kdy okno v některém místě netěsní jak by mělo – "prověšení křídla".

Jak se těsní okna

K utěsnění několikamilimetrové mezery dobře poslouží například samolepící gumové těsnění. K dispozici jsou v různých profilech a délkách. Využít lze rovněž nalepovací pěnové těsnění z PUR pěny. Tato těsnění můžete využít také k utěsnění balkonových či vchodových dveří.

Jak zjistit odkud profukuje

Velmi jednoduše. Zapalte čajovou svíčku a položte ji na parapet. Pokud se bude plamínek mihotat, oknem profukuje. Můžete postupně přikládat svíčku kolem celého rámu a najít tak přesně místo, kde plastové / dřevěné nebo hliníkové okno netěsní.

Jakou omítku kolem oken

Snadné a rychlé zapravení ostění oken a dveří dosáhnete například pomocí sádrové omítky Rimano UNI, popř. sádrovou stěrkou Rimano PRIMA. Většinou je okno menší než stavební otvor a na úpravu okolních stěn a špalet se používá rozdílná tloušťka materiálu, např. 1 cm na stěnu a 3 cm omítky okolo okna.