Jak usadit rohovou vanu?

Jak usadit rohovou vanu?

Jak zazdít rohovou vanu

K obezdění zabudované vany doporučujeme použít příčkovky Ytong o rozměru 60×25×5 cm. Při zazdívání na výšku je nebudete muset příliš zkracovat či zapravovat, a tak vám vznikne minimum odpadu. Před nalepením tvárnic (příčkovek) je důležité upravit je na takovou výšku, aby přesně přiléhaly mezi podlahu a hranu vany.
Archiv

Jak se usazuje vana

Vana nikdy nesmí držet na obezdívce. Buď se připevňuje ke stěně pomocí profilů, nebo se nasouvá do předem připraveného lože z tvárnic, které podpírají i dno vany v nejnižších bodech. Lože pro usazení může být i maltové. Spára mezi vanou a obkladem může být vyplněna vanovou lištou, případně silikonovým tmelem.
Archiv

Jak obložit rohovou vanu

Podle toho, jak je vana v koupelně umístěna, zda stojí v nice, v rohu, u jedné stěny nebo volně v prostoru, obložíme jednu, dvě, tři nebo všechny čtyři její strany. Na obklad se hodí dřevo, keramické obkládačky, přírodní kámen, cihla, další možností je štukovaná zeď nebo hotové panely z akrylátu.

Jak vysoko umístit vanu

Ohledně výšky usazení vany se vede řada diskusí, většinou však záleží na osobních preferencích každého člověka. Za klasickou výšku je považována horní hrana vany ve výšce 60 cm. Takové výšky dosáhnete jednoduše buďto výškou obezdívky nebo nastavením nožiček.
Archiv

Proč je nutne uzemnit vanu

Doplňujícím pospojováním kovové vany nebo sprchového koutu zvýšíte stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Jak zapustit vanu

„Vanu lze zapustit přímo do podlahy, v tom případě je nutné zpřístupnit místnost pod vanou, například sklep, aby bylo možné umístit revizní dvířka pod podlahu,“ vysvětluje Ing. Pavel Huťka ze společnosti Teiko spol. s r. o. Zapuštěnou vanu je nutné klasicky podezdít a ustavit pomocí výškově nastavitelných nožiček.

Co dát kolem vany

Vany jsou zpravidla umístěny u stěny. Aby za vanu nezatékalo, použije se sanitární silikonový tmel, kterým se spára mezi vanou a stěnou zatmelí. Silikonový tmel je odolný vodě, plísním i UV záření, je také trvale pružný ale za nějaký čas může místy popraskat a neplní již zcela svoji funkci.

Co uzemnit v koupelně

Pokud máte v koupelně vše za chráničem, není třeba pospojování. V koupelně se musí řešit doplňující pospojování bez ohledu na chrániče. Už jen proto, že je to prioritní záležitost všelijakých možných cizích vodivých částí, které pak ve většině případů stačí pospojit v jednom bodě elektroinstala ce blízkém koupelny.

Jak uzemnit

Typ a hloubka uložení zemničů musí být takové, aby se při vysychání půdy, ani jejím promrzání nezvyšoval odpor uzemnění nad požadovanou hodnotu. Hodnota odporu musí být pokud možno taková, aby v případě výboje např. blesku, byl odpor zemnícího vodiče a s ním spojených zařízení ze všech přilehlých předmětů nejnižší.

Jak umístit vanu

Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň vany. Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění. Spáru 3-4mm, mezi vanou a obložením vyplňte sanitárním silikonovým tmelem, nebo vanovou lištou.

Čím podložit vanu

Pro podložení vany lze použít polystyrenové nosiče,které se přilepí nízkoexpanzní pěnou. Jednak rozloží váhu plné vany,jednak udrží déle teplo. docs.google.com/… Zadělával jsem několik van a vždycky jsem pod ně doprostřed strčil dvě tři cihly a trochu betonu nebo kus ytongu a lepidlo.

Čím přilepit vanu

Nanášíme silikon – napřed na okraj vany. Silikon naneseme i na okraj lišty, ale jen na plochý, ten co bude nalepen ke zdi. Lišty položíme na místo a zatlačíme na ně tak, aby silikon vytekl po okrajích lišt. Nachystáme si mydlinkovou vodu a sáček.

Co je ochranné pospojování

Ochranné pospojování je elektrické propojení provedené takovým způsobem, aby zabránilo výskytu nebezpečných dotykových napětí mezi částmi současně přístupnými dotyku.

Jak hluboko musí být hromosvod

Zemnič by měl být uložen v hloubce minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenosti asi 1 m od vnější zdi objektu. V revizní zprávě je nutné uvést, jaký typ uzemňovací soustavy byl pro revidovaný objekt použit.

Co je to Zemnič

Části uzemnění Každé uzemnění se skládá ze dvou částí – zemnicí elektrody (zemniče) a zemního svodu. Zemnič zajišťuje dobrý elektrický kontakt s půdou a zemní svod propojuje zemnič se zemněným zařízením.

Jak daleko od sebe zemnicí tyče

Instalujte v zemi minimálně 2 nebo 3 zemnící tyče 1 metr dlouhé ve vzdálenosti přibližně 2 a 3 metry od sebe.

Kdy nemusí být hromosvod

Hromosvod není povinný

U rodinných domů je nutný pouze u objektů, stojících v krajině osamoceně či na kopci, jinak závisí rozhodnutí o instalaci pouze na majiteli nemovitosti či u novostaveb na podmínkách, stanovených v rámci stavebního řízení.

Jak hluboko zemnicí pásek

Obvykle postačí uložit jeden páskový nebo drátový zemnič do hloubky 30 až 40cm ve vzdálenosti 1m od vodivé uzemněné konstrukce. Pro vyšší napětí se klade více páskových zemničů kolem uzemněné části, a to tak, že čím je pásek dále, tím je také uložen hlouběji.

Co to je uzemnění

hlavní ochrannou přípojnici (MET) vodiči ochranného pospojování. Přitom hlavní uzemňovací svorka představuje hlavní spoj s uzemňovací soustavou budovy.

Jak hluboko zemnící deska

Ideální je uložit desku na výšku a min 50 cm pod rovinu terénu, což vyžaduje výkop hluboký cca 2 m. Pokud však není výkop dostatečně hluboký, stačí desku uložit na šířku na hranu. Chránič chrání – jistič jistí.

Jak hluboko zemnící pásek

Obvykle postačí uložit jeden páskový nebo drátový zemnič do hloubky 30 až 40cm ve vzdálenosti 1m od vodivé uzemněné konstrukce. Pro vyšší napětí se klade více páskových zemničů kolem uzemněné části, a to tak, že čím je pásek dále, tím je také uložen hlouběji.

Co se stane když udeří blesk do domu bez hromosvodu

Elektrický výboj za silné bouřky vyvolává napětí několika set milionů voltů, vzniká elektrický proud až sto tisíc ampérů. Smrt může způsobit již pouhých 0,1 A, o požáru nemluvě. Proto se bez hromosvodu neobejdeme. Určitě stojí za to dům chránit a silný výboj svést bezpečně do země.

Jakou zemnicí tyč

Zemnicí tyče musí být mechanicky robustní, aby zaručovaly správnou instalaci. Musí být volen dostatečně tvárný materiál, aby se zaručilo, že nebude docházet k praskání tyčí v průběhu jejich instalace. Pokud jsou tyče opatřeny závity, musí být tyto závity hladké a plně provedené.

Jak zatlouct Zemnici tyč

Samotnou tyč lze velmi jednoduše zatlouct kladivem (za použití speciální zatloukací hlavy) a poté připojit na pásek. Je-li třeba použít hloubkové zemniče, je systém těchto tyčí na takovou eventualitu velmi dobře připraven – jednoduše se sesazují do sebe.

Jak umístit zemnicí tyč

Zemnicí tyče

U tyčí opatřených na povrchu povlakem, musí tento povlak přesahovat přes závity. Pro usnadnění zarážení tyčí do země se doporučuje na nich vytvořit zaváděcí úkos nebo hrot.