Jak udělat strop z betonu?

Jak udělat strop z betonu?

Jaký beton použít na strop

Pro zmonolitnění stropu musí být použit beton třídy C 20/25 dostatečně měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1. Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra, tak i ztužující věnec s betonovou vrstvou 40 až 80 mm nad vložkami KMB MIAKO dle statického výpočtu.
Archiv

Jaká je tloušťka stropu

Tloušťka stropu se pohybuje od 190 do 300 mm podle výšky tvarovky a vybetonované monolitické vrstvy. Vzhledem k zatížení a tloušťce stropu je možné navrhnout stropy do rozpětí 7,5 m, což je vhodné zejména pro výstavbu rodinných a bytových domů. Prefabrikované monolitické železobetonové stropy deskové.

Jak se dělá strop

Dřevěné stropy se nejčastěji staví jako takzvané fošinkové konstrukce z hustého sledu fošinek. Přitom se používají nosníky ve tvaru ´I´ z dřevěných profilů nebo ze sbíjených nosníků z několika menších desek. Záklop čili rovinu stropu nakonec uděláme jako desku z prken či hmot vyrobených na bázi dřeva.
Archiv

Kdy můžu sundat bednění z betonu

Bednění je možné odstranit, jakmile beton dostatečně ztuhne – zpravidla již druhý nebo třetí den, ale bočnice pilířů a sloupů až po deseti dnech. Menší množství betonu připravíme a namícháme i ručně, ale práci výrazně usnadní míchačka.

Jak dlouho zraje betonový strop

Beton zraje celkem 28 dní, po kterých získává 100 % uváděné pevnosti. Při betonování podlah, nebo základové desky však není třeba čekat tak dlouho. Beton je po cca 2 dnech pochozí a lze jej mírně zatížit a po 7 dnech získává až 70 % své pevnosti.

Jak namíchat beton bez štěrku

Pokud zvolíte pouze kombinaci cementu, písku a vody, pak se standardně používá 1 díl cementu, 3 až 4 díly písku a 0,75 až 1 díl vody. V praxi to tedy znamená, že použijete například 1 kyblík cementu, který smícháte s 3 až 4 kyblíky písku a přidáte k tomu třičtvrtě až jeden kyblík vody.

Jak zateplit betonový strop

Na vyklizený a zametený strop položíte po celé ploše stavební folii 50mikro a přelepíte spoje lepicí páskou. Na folii začnete pokládat desky polystyrenu po celé ploše tak, aby se jednotlivé vrstvy překrývaly nad spárami. Ideální celková tloušťka je minimálně 20cm polystyrenu v alespoň dvou vrstvách.

Jaké trámy na strop

Na stropní trámy se nejčastěji používalo smrkové, jedlové a modřínové dřevo. Ve starších budovách se, pokud šlo o malé rozpětí a velké zatížení stropu, používaly i dubové trámy. Šířka trámů se obvykle volí v rozmezí 80 až 200 mm, výška 120 až 300 mm v závislosti na zatížení a rozpětí stropu.

Co pouzit na strop

Kdo by naopak nechtěl napínaný strop přiznat, může sáhnout po matné nebo saténové fólii, kterou nerozezná od štuku nebo sádrokartonu ani oko odborníka. Povrch stropu je navíc ideálně rovný. A pokud vás vytopí sousedi, nemusíte se bát, barva vydrží a nebude zapotřebí strop jakkoli opravovat.

Jak dlouho se musí kropit beton

Minimální délka ošetřování betonu je 12 hodin, běžně však spíše 3–7 dní. Ale v závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku to může být až tři týdny.

Jak dlouho schne 5cm betonu

Tloušťka vyrovnávacího potěru Doporučený čas schnutí
< 4 cm 1 týden na cm
5 cm 6 týdnů
6 cm 8 týdnů
> 6 cm + 4 týdny na každý cm navíc

Proč Netvrdne beton

V mrazu tedy beton netvrdne a voda krystalizuje na led, který roztrhá jeho strukturu. Proto se do betonu, který se bude používat v riskantních teplotách, přidávají speciální přísady.

V jakém poměru se dělá beton

Nejčastější otázky při míchání betonu

Při míchání betonu na podlahu je standardem poměr cementu a písku 1:3:4 (1 lopata cementu, 3 lopaty písku a 4 lopaty štěrku). Zvolte písek s frakcí 0/4 mm, případně štěrk 4/8 mm. Na 25 kg cementu potřebujete cca 15 l vody.

Jak namíchat beton z cementu

Namíchání betonu

Po zamísení cementu postupně přidávejte štěrk, dokud nebude mít beton požadovanou konzistenci. Míchejte příbližně 3 – 5 minut. Vodu dávkujte přiměřeně; přebytečná voda snižuje pevnost betonu a jeho životnost. Vezměte v úvahu, že v kamenivu je běžně obsaženo asi 5 – 15 % vlhkosti.

Jakou izolaci na strop

Vhodné jsou desky z minerální vaty, například Isover UNI nebo Isover ORSTROP, které navíc splňují i ty nejnáročnější požadavky kladené na požární bezpečnost. Pokud nemáte možnost zateplit strop skrze půdu nad vámi, izolace se umístí do podhledu pod stropem.

Jak se zatepluje strop

Stropní konstrukci je možné zateplovat i vnitřním způsobem. Jednou z možností je umístění izolace do podhledu pod stropem. Druhá a častější metoda pro vnitřní zateplení stropu je nalepením izolantu kontaktním způsobem na dostatečně rovinný a únosný podklad.

Jak daleko od sebe trámy

Stropní trámy se kladly v osové vzdálenosti až do 900 mm od sebe, polštáře průřezu nejčastěji 80/120 mm byly vždy kolmo na směr trámů ve vzdálenostech 900 mm od sebe.

Jak udělat levný strop

Hojně se využívají betonové stropní skládané panely obecně označované zkratkou BSSP. Jsou natolik univerzální, že nacházejí uplatnění ve všech typech staveb. Bývají součástí rodinných i bytových domů, továren, škol a dalších staveb občanské vybavenosti.

Jakou tloušťku izolace na strop

„Ideální tloušťka tepelné izolace pro zateplení stropu v domě je 200–240 mm v závislosti na typu a kvalitě izolačního materiálu. “ Promyšlená izolace podlahy a stropu tvoří nedílnou součást domu. Neměla by se v projektu zanedbat, neboť pozdější oprava izolací těchto prostor není jednoduchá.

Proč praská čerstvý beton

Nejčastější příčiny vzniku prasklin v betonu jsou: Rychlý proces zrání betonu, který je způsoben vysokou teplotou vzduchu v okolí nebo nízkou vlhkostí okolí. Tím dochází k rychlému odpařování vody z betonu, což způsobí smršťování betonu, následkem kterého vznikají praskliny v betonu.

Proč polévat beton

Proč je nutné základovou desku kropit

Kropení základové desky je důležité z hlediska vysychání betonu. Při příliš rychlém vysychání, zejména v teplém nebo větrném počasí, by totiž mohlo dojít ke vzniku nežádoucích trhlin a tím ke snížení pevnosti konstrukce základové desky.

Kdy pokladat podlahu na beton

Kdy je možné položit vrchní krytinu Dlažbu je možné pokládat ihned jak je betonová podlaha pochozí, což obvykle bývá po 48 hodinách po dokončení betonářských prací. Načasování položení ostatních krytin si musí určit sám podlahář. Běžná doba vysychání a zrání betonu je cca 28 dní.

Jak udělat rovný beton

Zhutněný beton je poté možné „strhnout“ pomocí srovnávací hliníkové latě vedené po ocelových trubkách. Tam, kde beton chybí, se betonová směs dohodí lopatou, nebo zednickou lžící a povrch se znovu strhne. Na závěr se povrch betonové podlahy zahladí ocelovým hladítkem, aby byl dokonale rovný.

Jak dlouho nesmi pršet na beton

Beton potřebuje vodu a tvrdne ca měsíc, během tvrdnutí by neměl vyschnout.

Jaký štěrk do betonu

Do betonu se však používá štěrk s frakcí 4-16 mm, někdy je doporučován jemnější štěrk s frakcí 4-8 mm. Tyto vlastnosti jsou závislé především na tom, pro jaké účely má být beton použit. Nejideálnější volbou štěrku do betonu je pak obecně štěrk s frakcí 8/16.