Jak udělat kačírek kolem domu?

Jak udělat kačírek kolem domu?

Jaký štěrk kolem domu

Střední frakce kačírku 8/16 a velká 16/32 společně plní úkol odvodňovacích drenáží kolem budov – tzv. okapových chodníčků. Tyto větší valounky vypadají krásně i jako pokryvná plocha v zahradách, kde jsou prakticky bezúdržbové a zachovávají vlhkost v půdě.
Archiv

Jaký chodník kolem domu

Pro obytné zahrady se doporučuje šířka chodníků pro vstupy do domu a hlavní chodníky 120 – 150 cm. Málo frekventovaným cestičkám a stezkám postačí, když na ně uložíme nášlapné prvky, například dřevěné nebo kamenné plochy o šířce 40 cm.

Jak se dělá kačírek

Podklad kačírku v zahradě

Nejlepším řešením je geotextílie, kterou položíte do vykopané jámy. Přesah musí mít minimálně 5 cm. V místech, kde zasadíte stromy nebo okrasné rostliny, rozstřihněte geotextílii do písmene X a doprostřed malý kruh pro kmen stromu.

Jak nejlépe udělat okapový chodník

Svrchní vrstva okapního chodníku může být buď představována jemnou kamennou vymývanou drtí. Ta vypadá moc hezky v kontrastu s okolní zelení. Pokud ale budete vědět, že okolo domu budete často chodit, pak je ideální zámková dlažba. Takovýto okapový chodník by měl být ale alespoň jeden metr široký.

Jak zhutnit kačírek

Doporučuje se rozhrnout 20 až 25 cm vysokou vrstvu hrubého štěrku a důkladně ji zhutnit. Kačírek, který na ni nasypete, je pak pohodlně pochozí při vrstvě 3 až 5 cm. Jestliže jsou desky nebo kameny použité ve spojení s kačírkem vyšší než 5 cm, je třeba mocnost podkladu navýšit.

Co zasadit do kačírku

Na štěrkových záhonech ale nejlépe porostou trvalé, především šedolisté rostliny, například pelyněk (Artemisia), čistec (Stachys lanata), levandule (Lavandula angustifolia), svatolina (Santolina chamaecyparis), starček (Senecio maritima), máčka (Eryngium), šanta (Nepeta), hvozdíky (Dianthus) a také různé druhy pryšců ( …

Jak udělat chodník k domu

Chodník kolem domu můžeme směle vytvořit z dřevěné kulatiny, smrkové či borové. Vybíráme ale jen malý průměr kulatiny (10 až 20 centimetrů). Odkopejte 10 cm zeminy a vysypeme pískem. Na obě strany cesty upevníme lištu a vrstvu písku zhutníme.

Jak udělat zpevněnou plochu

Nejprve strhneme ornici a uložíme na vhodném místě, poté hlušinu. Podklad je vhodné utužit, poté opatříme plochu obrubníky, aby se nám na ni nesesouvala okolní zemina a položíme geotextilii. Geotextilie oddělí podkladní materiál od štěrku, který na ni nasypeme a zároveň podklad zpevní na celé ploše.

Co se dává pod kačírek

Geotextilie pod kačírek

Ten se na záhonech používá nejen jako mulčovací vrstva, ale také jako dekorační prvek. V těchto případech se pokládá geotextilie pod kačírek. Díky geotextilii nedochází k mísení zeminy s kamenivem, což by vám mohlo zkomplikovat výsadbu nových rostlin. Kromě toho omezuje růst plevele.

Jak vypadá kačírek

Kačírek je přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku, který je těžen z nánosů v pískovnách nebo bagrován z říčního dna. Jedná se o drobné oblázky různé velikosti. Nejvíce využívaná velikost má rozměr 2 až 9 cm. Jednotlivá zrna kačírku mají ohlazené hrany a nízký tvarový index.

Jakou dlažbu kolem domu

Pokud má dlažba v okolí vašeho domu dlouhodobě sloužit, dbejte na její základní vlastnosti. Měla by být mrazuvzdorná, odolná proti oděru, protiskluzná, nenasákavá a odolná vůči UV záření. Betonové dlažby jsou známé svou pevností, trvanlivostí, odolávají povětrnostním vlivům a posypovým solím.

Jak položit dlažbu kolem domu

Kladení dlažby na připravené podloží

Začínáme vždy směrem proti spádu chodníku. Spáry mezi dlaždicemi by měly být 3 – 5 milimetrů. Dlaždice upevníme na místě jemným poklepem gumovou palicí. Během pokládky je vhodné kontrolovat rovinu kladené dlažby.

Co se dává pod Kačírek

Geotextilie pod kačírek

Ten se na záhonech používá nejen jako mulčovací vrstva, ale také jako dekorační prvek. V těchto případech se pokládá geotextilie pod kačírek. Díky geotextilii nedochází k mísení zeminy s kamenivem, což by vám mohlo zkomplikovat výsadbu nových rostlin. Kromě toho omezuje růst plevele.

Jak vyprat Kačírek

Pokud nemáte techniku, vezměte si jednoduše kbelík s vlažnou vodou, přidejte trochu saponátu a kartáčem kameny vyčistěte. Bude to sice pracné a namáhavé, ale kameny budou spolehlivě čisté. Nechcete-li používat saponát, můžete zakoupit v obchodě speciální přípravek na odstranění mechů.

Jak vytvořit štěrkový záhon

Pokud se rozhodnete založit štěrkový záhon, zvolte pro něj lehčí propustnou půdu, která vyhovuje většině rostlin. Záhon vyplejte, poté nasázejte vybrané druhy květin, menší keře nebo barevné trávy. O tom, které druhy travin jsou vhodné do zahrad, jsme psali zde. Nakonec celý záhon rovnoměrně pokryjte štěrkem.

Jak Mulcovat Sterkem

Trvanlivý štěrk

Štěrk je vhodné pokládat po výsadbě rostlin na drenážované záhony ve výšce alespoň 6 cm. Mezi štěrk a propustný substrát můžeme položit vrstvu netkané textilie, pak se pěstované rostliny nemohou samy rozrůstat, ale šanci nemá ani plevel.

Jak na obrubník kolem domu

Pod obrubníky je vhodné nasypat malou vrstvu štěrku, který následně dobře zhutníme. Obrubníky by se měli pokládat do betonové lože s výškou 80 – 100 mm. Vnitřní opěrná část by mít cca 1/3 výšky obrubníku. Přitom vzdálenost mezi jednotlivými by měla být 1 – 2 mm.

Jak vybetonovat plochu

Nejprve strhneme ornici a uložíme na vhodném místě, poté hlušinu. Podklad je vhodné utužit, poté opatříme plochu obrubníky, aby se nám na ni nesesouvala okolní zemina a položíme geotextilii. Geotextilie oddělí podkladní materiál od štěrku, který na ni nasypeme a zároveň podklad zpevní na celé ploše.

Jak zpevnit parkovací stání

Na pojezdové cesty nebo stání je možné použít různé druhy štěrku, drtí, kamenu nebo betonu. Asi nejméně nákladné řešení je štěrková cesta nebo stání. V takovém případě stačí pouze vykopat vrstvu země a místo ní navézt štěrk. Na štěrk je dále vhodné navézt ještě vrstvu jemné drti, optimálně z místního lomu.

Co pouzit místo geotextilie

Nechcete v zahradě doplňovat mulčovací vrstvu (štěpka, tráva apod.) Využijte ekotextilie z biomasy, které podobně jako klasické textilie zajišťují 100% pokrytí záhonu nebo svahu. Jedná se o dočasnou ochranu proti plevelu, která se během pár let zcela rozloží v půdě.

Jaký kačírek použít na střechu

Při realizaci přitěžovaných střech se obvykle jako přitížení používá kačírek tloušťky 50 mm. Jeho spotřeba činí při 50 mm tloušťce násypu okolo 80 kg/m2. Při jeho rozprostření je potřeba respektovat jednotlivé střešní zóny, protože největší sání je v rozích střechy, nejnižší ve vnitřní ploše střechy.

Co místo zámkové dlažby

Při standardizovaném řešení zpevňování těchto ploch realizátoři volí mezi betonovými dlaždicemi, zámkovou dlažbou a zatravňovacími dlaždicemi. Právě zatravňovací panely jsou na první pohled cenově nevýhodné, nicméně v konečném výsledku je všechno jinak a zatravňovačky vítězí na plné čáře.

Jak vyčistit přírodní kámen

Základním a nejjednodušším způsobem čištění přírodního kamene je zametání a vysávání suchých nečistot, stejně jako stírání mokrých nečistot vlhkým hadrem, což je díky impregnaci kamene snadné. Použít též lze houbičku, vodu a trochu mýdla či obyčejného saponátu. Odstraníme tak nejběžnější skvrny.

Jak vytvořit trvalkový záhon

Při skladbě rostlin myslete na všechna tři výsadbová patra — stromové, keřové a nejnižší trvalkové. Rostliny k sobě plánujte tak, jak je vidíte v přírodě — k břízám dejte traviny, ke kosodřevinám vřesy. Nevybírejte trvalky jen podle barvy květu. Kombinujte i podle tvaru, velikosti a různých odstínů listů.

Co pouzit místo mulčovací kůry

Kromě mulčovací kůry lze použít také dřevní drť a nebo štěpku, případně drť či štěpku ze dřeva i kůry, ale i barevnou mulčovací štěpku v barvách červené, žluté a světle nebo tmavě hnědé.