Jak správně zateplit sokl?

Jak správně zateplit sokl?

Jak hluboko zateplit základy

Základy zateplujeme předně proto, aby nevznikal tepelný most. Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy. Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru.
Archiv

Jak zateplit kamenný sokl domu

Pro zateplování soklů se používají tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrénu (XPS). Výrobek je určený pro nalepení na podkladní konstrukci vyrovnanou omítkou, dle údajů výrobce má součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W/m.K a systém jako celek splňuje požadavky ETICS.

Proč se zatepluje sokl

U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru. Neboť v místě soklu a první vrstvy zdicích prvků s vysokou tepelnou vodivostí může vzniknout tepelný most.

Jak se lepí Soklový polystyren

Pro celoplošná lepení se používají např. lepidla na bázi asfaltu, nebo asfaltocementové bázi neobsahující rozpouštědla. – POZOR: Bez tohoto pojištění hrozí, že při sedání zásypové půdy vzniknou v izolaci smyková pnutí, která ji mohou poškodit.
Archiv

Proč zateplovat základy

Každý dům potřebuje zateplit takříkajíc od podlahy. Proto je potřeba zajistit kvalitní izolaci základů, aby do domu nepronikala zemní vlhkost. Správné zateplení váš dům ochrání nejen před úniky tepla, plísněmi nebo vlhkými zdmi.

Co dát na sokl domu

Ideálním řešením pro obložení soklu domu je marmolit – dekorativní omítka, která působí vzhledově jako kámen a vyrábí se z přírodního mramoru. Vlastnosti marmolitu jsou ideální pro obklad soklu.

Jak zateplit starý kamenný dům

Výborné řešení na zateplení kamenného zdiva je použít paropropustnou tepelněizolační omítku v kombinaci s ochranným nátěrem, který dokáže celý dům chránit zvenku před vodou (nepropustí vodu ani vlhkost do zdiva), ale zároveň je paropropustný a z vnitřní strany dokáže ze zdiva vytáhnout přebytečnou vlhkost.

Čím natřít sokl

Dobrý den, pro nátěr můžete použít silikonovou (BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018) nebo akrylátovou (BARLET AKRYLÁT BARVA FASÁDNÍ V4013) fasádní barvu. Další možností ne natažení mozaikové omítky Barlet mozaiková omítka.

Jakou Tloustku Sokloveho polystyrenu

Tepelná izolace soklu z Perimetru by měla zasahovat cca 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Tloušťka této izolace se navrhuje zpravidla o 2 až 3 cm menší, než je síla horního zateplovacího systému. Neměla by však být menší než 10 cm.

Jak správně izolovat základy

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Čím natřít sokl domu

Odpověď: Dobrý den, pro nátěr můžete použít silikonovou (BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018) nebo akrylátovou (BARLET AKRYLÁT BARVA FASÁDNÍ V4013) fasádní barvu. Další možností ne natažení mozaikové omítky Barlet mozaiková omítka.

Jakou barvu na sokl

Odpověď: Pro omyvatelné nátěry soklů na stěnách se běžně používají syntetické emaily jako jsou S2013 Industrol univerzál, U2029 Industrol profi a pod.

Jak postupovat při zateplení domu

V tomto článku vás krok po kroku provedeme celou realizací zateplení, tak jak na sebe jednotlivé práce navazují.Příprava podkladu.Založení zateplovacího systému.Lepení fasádního polystyrenu.Zápustné kotvení izolantu talířovou hmoždinkou.Přebroušení polystyrenu a vypěnění spár izolační pěnou.

Jak správně zateplit

Kontaktní zateplení fasády

Izolantem je v tomto případě minerální vata anebo pěnový polystyren. Vybraný materiál je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V současné době se k zateplení fasády používá mnohem více fasádní polystyren než minerální vata. Důvodem je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost.

Jak vyrovnat sokl

Pokud se jedná o sokl, který je velmi nerovný a hrbolatý, bude jej třeba vyrovnat pomocí malty. Využít můžete vápenocementovou omítku (jádrová omítka). Na takto vyrovnaný podklad se tepelná izolace montuje snáze a nedochází k nedokonalostem vedoucím ke vzniku tepelných mostů.

Jak na sokl domu

V zásadě by měla být tepelná izolace soklu domu provedena cirka 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Její tloušťka bývá zhruba o 2 až 3 centimetry menší, než je tloušťka horního zateplení, čili zateplení obvodového zdiva. Nikdy by však neměla být menší jak 10 cm.

Jak izolovat dům proti vlhkosti

V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak izolace domu ve svahu

Odpověď: Dobrý den, pro izolaci svislé stěny, která bude vystavena hydrofyzikálnímu namáhání prosáknutou, stékající nebo tlakovou vodou je vhodná fólie Fatrafol 803. V případě, že stávající izolace je provedena v asfaltu, nedoporučuji přecházet na jiný druh izolace (PVC fólii).

Co použít na sokl domu

Ideálním řešením pro obložení soklu domu je marmolit – dekorativní omítka, která působí vzhledově jako kámen a vyrábí se z přírodního mramoru. Vlastnosti marmolitu jsou ideální pro obklad soklu.

Jak vysoký má být sokl

Výška soklu je minimálně 30 cm

Norma uvádí výšku zateplení soklu minimálně 30 centimetrů nad budoucí okolní terén. Do této výšky bychom měli použít nejen soklový polystyren, ale také svislou hydroizolaci kolem stavby.

Jak se zatepluje

Nejběžnější založení zateplovacího systému je s použitím hliníkové zakládácí LOS lišty. Tloušťka lišty je daná tloušťkou polystyrenu. Lišta se na zdivo montuje s pomocí natloukacích hmoždinek. Založení musí být perfektně vodorovné a v perfektní rovině vůči podkladovému zdivu.

Jak izolovat vlhkou zeď

Mezi nejčastější metody patří mechanické odstranění vlhké omítky, prořezání spár a aplikace injektážní malty nebo krému do vyvrtaných otvorů. Injektáží vyplníte póry zdiva a zvýšíte tak jeho vodoodpudivost. Pro sanaci vlhkého zdiva se vám bude hodit sanační jádrová omítková směs.

Jak izolovat zeď ve svahu

Důležitý je nejen kvalitní materiál, ale také správný způsob jeho aplikace. Na svislé základové zdi se má pás natavovat a přitlačovat ve směru zdola nahoru. Dodatečně se natavují okraje pásu – svislý spoj i vodorovný spoj hydroizolace. Hydroizolace se aplikuje vždy náročněji na svislé zdi základů.

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Co nasaje vlhkost

Vaření, sušení prádla nebo koupání, to všechno je vlhkost, která vzniká běžným provozem domu. Ve starých domech vlhkost unikala například netěstnostmi kolem oken, moderní domy mají ale vzduchotěsná okna a dveře. Zároveň se v domácnosti vyprodukuje daleko více vlhkosti než dříve.