Jak se vyrábí vodík pro auta?

Jak se vyrábí vodík pro auta?

Jak se vyrábí vodík

Vodík se ve velkém průmyslově vyrábí termickým rozkladem methanu (zemního plynu) při 1000 °C (tzv. parním reformingem zemního plynu). Tato technologie je nejlevnější, reaguje směs metanu a vodní páry za vzniku vodíku a CO2.

Jak se vyrábí elektřina z vodíku

Protony vodíku procházejí membránou palivového článku a elektrony musí „drátem“ okolo – tedy konají elektrickou práci. Pro pokrytí výkyvů odběru je systém vybaven vlastní vysokonapěťovou baterií. Vodík je uložen v tlakových zásobnících a kyslík se získává ze vzduchu v okolí. Výstupem je elektrická a tepelná energie.

Kde se nachází vodík

Vodík je základním stavebním prvkem celého vesmíru, vyskytuje se jak ve všech svítících hvězdách, tak v mezigalaktickém prostoru. Podle současných měření se podílí ze 75 % na hmotě a dokonce z 90 % na počtu atomů přítomných ve vesmíru.
Archiv

Jak se vyrábí zelený vodík

Zelený vodík se vyrábí elektrolytickým štěpením molekul vody na jednotlivé prvky. Během tohoto procesu vzniká pouze vodík a kyslík. Kyslík může být bezpečně vypouštěn do atmosféry jako vedlejší produkt.

Jak funguje motor na vodík

Vodíkový spalovací motor pracuje stejně jako benzínový nebo naftový motor. U zážehového typu motoru se vodíkové palivo vstřikuje do sání nebo do spalovacího prostoru a zažehne zapalovací svíčkou. U vznětového motoru se vodíkové palivo vstřikuje pod vysokým tlakem do spalovacího prostoru.

Jak oddělit vodík od vody

Elektrolýza je v současné době považována za nejslibnější metodu výroby vodíku rozkladem vody, a to zejména díky vysoké efektivitě konverze, intenzitě a technologické jednoduchosti procesu v porovnání s alternativními způsoby (termochemickými procesy či fotokatalýzou).

Jak si doma vyrobit vodík

Při elektrolýze vody se průchodem elektrického proudu roztokem štěpí vazby mezi vodíkem a kyslíkem a voda se tak rozkládá na tyto dva plyny. Celková účinnost tohoto procesu se pohybuje okolo 55–60 %. Na výrobu 1 kg vodíku elektrolýzou je zapotřebí 9 l vody a 60 kWh elektrické energie.

Proč nejsou auta na vodík

Je to dáno tím, že u vodíkového vozu je prostorově náročný pohonný systém. S tím souvisí i další nevýhoda, kterou je vyšší hmotnost vozu ve srovnání s komerčními vozy. Dalším velkým a poměrně významným mínusem vodíkových vozů je jejich vysoká pořizovací cena, která se pohybuje okolo dvou milionů korun. Tip!

Co se tankuje do Vodikoveho auta

Vozidla převádějí chemickou energii vodíku na energii mechanickou a to buď přímým spalováním vodíku v pístovém či rotačním spalovacím motoru nebo reakcí vodíku s kyslíkem v palivovém článku a výrobou elektřiny pro pohon elektromotoru vozidla.

Jak se přepravuje vodík

V současné době se vodík nejčastěji přepravuje jako stlačený plyn v tlakových nádobách vyrobených z kompozitních uhlíkových vláken. Běžný tlak v takových nádobách dosahoval do nedávné doby hodnoty 200 bar.

Jak funguje pohon na vodík

Vodíkový automobil je takový automobil, který využívá pro svůj pohon vodík. Vozidla převádějí chemickou energii vodíku na energii mechanickou a to buď přímým spalováním vodíku v pístovém či rotačním spalovacím motoru nebo reakcí vodíku s kyslíkem v palivovém článku a výrobou elektřiny pro pohon elektromotoru vozidla.

Kdo vyrábí auta na vodík

Toyota zatím jako jediná vyrábí a prodává osobní vodíková auta koncovým zákazníkům a na vývoji osobních vozů na vodík nadále pracují také BMW a Hyundai.

Jak funguje auto na vodík

Vodíkový spalovací motor pracuje stejně jako benzínový nebo naftový motor. U zážehového typu motoru se vodíkové palivo vstřikuje do sání nebo do spalovacího prostoru a zažehne zapalovací svíčkou. U vznětového motoru se vodíkové palivo vstřikuje pod vysokým tlakem do spalovacího prostoru.

Kde v ČR tankovat vodík

V Praze se konalo otevření první samoobslužné tankovací stanice v síti ORLEN Benzina na pražském Barrandově. Nyní využívá jednu z desítky vozů například Výzkumné energetické centrum (VEC) při Vysoké škole báňské v Ostravě nebo přímo společnost Orlen. Polský tankovací gigant jich má v současnosti v ČR nejvíc.

V čem se přepravuje vodík

Vodík. Pro skladování a přepravu vodíku se používají tlakové láhve vyrobené z legovaných chrom-molybdenových ocelí. Při plnícím tlaku 20 MPa lze v tlakové lahvi s vodním objemem 50 litrů uskladnit 8,9 m3. Pro větších odběry lze láhve dodávat ve svazcích.

Jak často pít vodíkovou vodu

Vodíková voda je čistá, bez chuti a zápachu, pouze s malými bublinkami plynu. Doporučujeme pít ji denně. Je vhodná i pro děti, starší lidi, těhotné a kojící ženy. Dosud nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.

Jak se tankuje vodík

Vodík se následně musí pro účely tankování na čerpacích stanicích stlačit předepsaným tlakem, protože se do vozidel s palivovými články vstřikuje ve formě stlačeného plynu. Mezi klíčové prvky vybavení tankovacích stanic na H2 tak patří kompresní jednotka.

Proč pít vodíkovou vodu

Její antioxidační schopnosti jsou mimořádně vysoké, jedná se o jeden z nejúčinnějších antioxidantů vůbec a je o 176x silnější než vitamin C a 863x silnější než koenzym Q10. Pravidelné pití vodíkové vody snižuje únavu, zrychluje regeneraci po nemoci nebo sportu a má na náš organismus řadu dalších pozitivních účinků.

Co je to Hydrogen

Hydrogen. Vodík je nejlehčí ze všech plynů. Běžně se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách s jinými prvky; jedná se o nejhojnější se vyskytující prvek ve vesmíru. Vodík je složkou vody, minerálů a kyselin, stejně jako základní součástí všech uhlovodíků a v podstatě všech organických sloučenin.

Jak vyrobit vodík z vody

Při elektrolýze vody se průchodem elektrického proudu roztokem štěpí vazby mezi vodíkem a kyslíkem a voda se tak rozkládá na tyto dva plyny. Celková účinnost tohoto procesu se pohybuje okolo 55–60 %. Na výrobu 1 kg vodíku elektrolýzou je zapotřebí 9 l vody a 60 kWh elektrické energie.

Jaká je teplota varu vodíku

-252,9 °CVodík / Bod varu

Jak ukládat vodík

Standardní a zároveň nejsnadnější způsob ukládání je metoda pouťového balónku, kdy pod tlakem v řádu stovek barů vodík naženeme do tlakové nádoby. Tyto zásobníky jsou díky desítkám let vývoje technologicky velmi vyspělé a v praxi nejsnáze použitelné.

Jaká je budoucnost vodíkového paliva

Vodík (H) v současné době vede v porovnání s ostatními alternativními palivy. Jeho využití lze hledat nejen v městské hromadné dopravě, ale také jako zdroj napájení mobilních telefonů. Vodíkové hospodářství je značně rozvětvené a zasahuje do mnoha technologických odvětví.