Jak se vypočítává výtlak u lodi?

Jak se vypočítává výtlak u lodi?

Co je to Výtlak lodi

Výtlak je celková hmotnost lodi a všeho na palubě, včetně nákladu, paliva a pasažérů.
Archiv

Jak spočítat ponor lodi

Jestliže jsi z hloubky ponoru 1,9 m vypočítal hmotnost prázdné lodi, tak když budeš postupovat opačně, tak z hmotnosti lodi vypočítáš hloubku ponoru. Akorát teď budeš místo hmotnosti prázdn lodi dosazovat hmotnost plné lodi (= prázdná + hmotnost písku).

Jak rychle pluje nákladní loď

Velké nákladní lodi a tankery dosahují rychlosti 25–28 km/h, válečné lodi a ponorky až 60 km/h. S rostoucí rychlostí ovšem prudce roste odpor vody, a tedy i nároky na výkon.

Co znamená výtlak

Výtlak v mechanice tekutin je vytlačení, nahrazení tekutiny nějakým tělesem. U lodí se podle množství vytlačené vody určuje hmotnost plavidel.

Jak funguje loď

Loď je dopravní prostředek, který k pohybu po vodní hladině používá různé druhy pohonu – vítr, páru, elektromotor, které předávají energii plachtám, lopatkovým kolesům nebo lodnímu šroubu. Zdrojem energie exponátu je energie pružnosti uchovaná v gumičce.

Co je to výtlak čerpadla

Výtlak (dopravní výška čerpadla) udává, do jaké vzálenosti dokáže čerpadlo dopravovat kapalinu. Výrobci bežně uvádějí tzv. maximální výtlak čerpadla (H – v metrech), ten ale není směrodatný.

Jak to že loď plave

Velká část podpalubí lodi je ovšem vyplněná vzduchem, který má hustotu řádově 1000krát nižší, než je hustota vody. Proto je PRŮMĚRNÁ hustota celé lodi menší než hustota vody, a loď může na hladině vody plavat.

Na co jezdí lodě

Většina nákladních lodí, zejména tankery a ostatní lodě pro přepravu velkých množství surovin používají vznětové motory, které jsou schopny spalovat celé spektrum ropných destilátů – zemní plyn, alkoholy, benzín, dřevní plyn, topné oleje, motorovou naftu a dokonce i zbytková paliva.

Co pohání loď

Lodní šroub je součást lodí, která svým rotačním pohybem vytváří sílu, která loď pohání.

Co je výtlačná výška čerpadla

Jednoduše řečeno, výtlačná výška je výška, na kterou může čerpadlo zvyšovat hladinu kapaliny a měří se v metrech nebo stopách. Používáme ji při určování odstředivých čerpadel, protože jejich charakteristiky čerpání jsou obvykle nezávislé na měrné hustotě kapaliny, často označované jako relativní hustota.

Co znamená výtlak u čerpadla

Výtlak (dopravní výška čerpadla) udává, do jaké vzálenosti dokáže čerpadlo dopravovat kapalinu. Výrobci bežně uvádějí tzv. maximální výtlak čerpadla (H – v metrech), ten ale není směrodatný.

Jak funguje záchod na lodi

Záchod na lodi je řešený podobně jako na pevnině – je splachovací a funguje prakticky totožně. Rozdíl je v tom, že splachování se děje nikoliv z nádržky, ale pumpováním ruční pumpou, která zároveň vyčerpává obsah mísy.

Jak se vyhýbají lodě

Vyhýbání motorových lodí

Motorové lodě se vždy vyhýbají vpravo a míjejí levobokem. Při křižování, nebo plavbě na souběžném směru, má přednost loď plující vpravo. Buďte ohleduplní a neberte vítr plachetnici plující pod plachtami.

Jaké čerpadlo do studně

Pro kopané studny jsou vhodná čerpadla o větším průměru, která se díky svým rozměrům i lépe chladí. V případě hlubokých studní či vrtů pak zvolte ponorné čerpadlo s menším průměrem, přičemž je vždy třeba započíst i určitou rezervu oproti průměru vrtu, která by měla být alespoň jeden centimetr.

Jak je možné že se loď nepotopí

Loď se nepotopí, protože obsahuje dutiny vyplněné vzduchem, jehož hustota je velmi malá, takže průměrná hustota tělesa je pak menší než vody. Charakteristickou vlastností lodí je nosnost. Udává se jako hmotnost přípustného lodního nákladu při plném ponoru lodi.

Kdy těleso plave

Plování těles je jev, kdy vztlaková síla působící na těleso plně ponořené do kapaliny je větší než tíhová síla přitahující těleso k Zemi. Těleso tedy podle Archimédova zákona stoupá směrem k hladině, část z něj se vynoří nad hladinu, čímž se vztlaková síla zmenší tak, že se vyrovná s tíhovou silou.

Jak se hrají lodě

Cílem hry je odstřelit a potopit všechny soupeřovy lodě. Lodě jsou velmi nenáročná hra. Vše co potřebujte je čtverečkový papír a tužka. Každý hráč si na svůj papír vyznačí dvě hrací pole (10 × 10 čtverečků), které opatří souřadným systémem (řádky označí písmenky, sloupce čísly).

Jak to že loď pluje

Vzhledem k velkému vytlačenému objemu vody a menší průměrné hustotě lodi zůstává značná část konstrukce lodi pod hladinou. Loď se nepotopí, protože obsahuje dutiny vyplněné vzduchem, jehož hustota je velmi malá, takže průměrná hustota tělesa je pak menší než vody. Charakteristickou vlastností lodí je nosnost.

Kdo vymyslel lodě

První ručně poháněné šrouby pro pohon své ponorky "Želva" použil již v roce 1775 David Bushnell. Pohon lodě pomocí parního stroje a šroubu vlastní konstrukce si nechal patentovat český vynálezce Josef Ressel v roce 1827.

Co je to Vytlacna vyska

Jednoduše řečeno, výtlačná výška je výška, na kterou může čerpadlo zvyšovat hladinu kapaliny a měří se v metrech nebo stopách. Používáme ji při určování odstředivých čerpadel, protože jejich charakteristiky čerpání jsou obvykle nezávislé na měrné hustotě kapaliny, často označované jako relativní hustota.

Jak zjistit výkon čerpadla

Výkon tepelného čerpadla při -7°C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla. Pro určení provozní špičky počítejte vyšší hodnotu ze vzorců: „vytápění + VZT“ nebo „příprava teplé vody + 0,7 x vytápění + VZT“.

Jak se chovat na lodi

Vyhýbání motorových lodí

Motorové lodě se vždy vyhýbají vpravo a míjejí levobokem. Při křižování, nebo plavbě na souběžném směru, má přednost loď plující vpravo. Buďte ohleduplní a neberte vítr plachetnici plující pod plachtami. Dejte ji přednost.

Kdo má prednost na moři

Základní pravidla pro plachetnice

Plachetnice, která má vítr zprava, má přednost! Plachetnice, která má vítr zleva, se musí vyhýbat! Pokud všechny lodě jedou na zadní vítr, na motýla nebo se spinakerem, pak právo plavby (vítr zprava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta na levoboku má přednost).

Jak čerpat vodu ze studně

U vrtaných studní se dává ponorné čerpadlo do vrtu, a to do hloubky zhruba deset metrů pod ustálenou hladinou vody, k čerpání vody z kopané studny je rozhodující hloubka sání. U vrtaných studní a většině nových studní se dnes dává ponorné čerpadlo do vrtu, a to do hloubky zhruba deset metrů pod ustálenou hladinou vody.

Na co plují lodě

Většina nákladních lodí, zejména tankery a ostatní lodě pro přepravu velkých množství surovin používají vznětové motory, které jsou schopny spalovat celé spektrum ropných destilátů – zemní plyn, alkoholy, benzín, dřevní plyn, topné oleje, motorovou naftu a dokonce i zbytková paliva.