Jak se čtou roky v němčině?

Jak se čtou roky v němčině?

Jak se čtou číslovky v němčině

0 null
2 zwei acht
3 drei neun
4 vier zehn
5 fünf elf

Archiv

Jak říct datum německy

tedy „6. Januar 1990′′ čteme „der sechste Januar, neunzehn Hundert neunzig“, nebo „den 6. Januar 1990“ čteme „den sechsten Januar neunzehn Hundert neunzig“.
Archiv

Jak se řekne německy 12

Základní číslovky

1 eins /aɪ̯ns/
10 zehn /t͡seːn/
11 elf /ɛlf/
12 zwölf /t͡svœlf/
13 dreizehn /ˈdʁaɪ̯t͡seːn/

Jak se rychle naučit německy

Zde je několik tipů, jak začít.Projděte si pár základních lekcíPoslouchejte německé rádio a podcasty.Sledujte německé TV seriály.Sejděte se s rodilými mluvčími online.Naplánujte si virtuální cestu do Německa.

Jak se rekne nemecky 20

lehké

20 zwanzig
40 vierzig
5 fünf
6 sechs
60 sechzig

Jak se píšou čísla v němčině

Základní číslovky0 – 12 : null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf.13 – 19 : dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn.20 – 90 : zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig.

Jak se tvoří věty v němčině

Podmět –> (část) přísudek –> příslovečné určení (času, místa), předmět apod. Ich lebe in Prag. Deine Eltern sind wirklich sehr nett.

Jak jdou měsíce po sobě německy

měsíce česky německy
1. měsíc leden jänner
2. měsíc únor februar
3. měsíc březen märz
4. měsíc duben april

Jak se řekne německy 40

lehké

20 zwanzig
3 drei
4 vier
40 vierzig
5 fünf

Jak se počítá německy do 10

Základní číslovky0 – 12 : null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf.13 – 19 : dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn.20 – 90 : zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig.

Jak dlouho trvá naučit se německy

Normální člověk se může naučit slušně mluvit cizím jazykem za šest až dvanáct měsíců.

Jak začít v Německu od nuly

Ať se můžete rozhodnout, jestli se chcete stěhovat nebo radši pendlovat. ✔ Poradíme vám, co dělat, když nejde vše podle plánu – aneb jak funguje nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti. ✔ A přidáme další desítky tipů, které vám usnadní začátky v nové zemi. Celkem odpovíme na 100+1 otázek o práci a životě v Německu.

Jak se řekne německy 100

Číslovky hundert, tausend se užívají také jako podstatná jména: das Hundert – stovka, sto, das Tausend – tisíc: Číslovky die Million, die Milliarde, die Billion se skloňují jako podstatná jména.

Jak se tvoří minulý čas v němčině

Perfektum se vždy skládá ze dvou částí – pomocného slovesa haben nebo sein ve tvaru určitém a příčestí minulého plnovýznamového slovesa (gesagt, abgefahren, gekommen). Ich habe es dir gestern gesagt. (Včera jsem ti to řekl.)

Jak se tvoří budoucí čas v němčině

Budoucí čas v němčině Futur I se tvoří pomocí pomocného slovesa werden v přítomném čase a pomocí infinitivu. Pokud nám mezitím do toho nic nepřijde, o víkendu pojedeme na tůru na kole. Překlad v němčině zní: Wenn nichts dazwischenkommt, werden wir am Wochenende eine Fahrradtour machen.

Jak se řekne německy prosinec

der DezemberNarodil se v prosinci.

Jak se rekne nemecky leden

Januar leden(5138)
januars leden(AT:67258)

Jak mluvit plynule německy

Naučte se mluvit německy plynule u vás doma1Nastavte si němčinu v přístrojích. Obklopit se jazykem je myšleno doslovně.2Sledujte dění ve světě Zajímejte se o situaci v zemi, kterou chcete navštívit.3Snažte se co nejvíce mluvit.4Kartičky se slovíčky mějte vždy s sebou.5Zaznamenávejte si do deníku.6Zábavnou formou.

Jak dlouho mohu pracovat v Německu

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu EU , na jehož základě mohou po dobu až 90 dní ze 180 pobývat v jiném členském státu EU .

Jak začít pracovat v Německu

Pro práci v Německu nejsou potřeba žádné speciální dokumenty. Díky členství České republiky v Evropské unii stačí pro práci v Německu občanský průkaz, pracovní povolení není nutné. Jedinou povinností je přihlášení německého bydliště na místním obecním úřadu do 14 dnů od příjezdu.

Co je perfektum v němčině

Perfektum (německy das Perfekt) je složený minulý čas, který se používá k vyjádření děje v minulosti, jenž má vztah k přítomnosti. Často se označuje jako “čas dialogu”. Vyjadřují se jím informace v běžném rozhovoru a konstatují fakta. Může však vyjadřovat i uzavřenou minulost stejně jako préteritum.

Co je to perfektum

Perfektum je druhem minulého času, který se používá především v mluvené řeči. Je složeno z pomocného slovesa haben/sein a příčestí minulého plnovýznamového slovesa. Při použití perfekta se skloňují pouze pomocná slovesa sein/haben, příčestí minulé se neskloňuje.

Jak se tvoří rozkazovací způsob v němčině

Rozkazovací způsob se v němčině tvoří pro:osobu jednotného čísla – du (geh(e)! – jdi!)osobu množného čísla – ihr – v případě, že celé skupině osob tykáme (geht! – jděte)pro 1. osobu množného čísla – wir (gehen wir! – jděme!) a.pro 3. osobu množného čísla – Sie – v případě vykání (gehen Sie! – jděte!)

Kdy se používá Plusquamperfekt

Pokud chceme vyjádřit, že se stal nějaký děj v minulosti ještě před nějakým jiným dějem v minulosti, používá se plusquamperfektum. Proto se nazývá předminulý čas = VOR-Vergangenheit. Jak se Plusquamperfektum tvoří Plusquamperfektum se tvoří podobně jako perfektum.

Jak se řekne německy léto

Sommer léto(1515)
türsummer dveře léto(AT:45790)
spätsommer pozdní léto(AT:55767)
sommergedicht léto báseň(AT:60206)