Jak se stát krizovým Interventem?

Jak se stát krizovým Interventem?

Kdo může dělat křížovou intervenci

Obvykle je to psycholog, lékař – zejména psychiatr, pedagog či sociální pracovník, který absolvoval odborný výcvik v krizové intervenci, taktéž se může jednat o studenta pomáhající profese s náležitým výcvikem.
Archiv

Kdo je křížový Intervent

Asi nejjednodušší by bylo napsat, že jde o ženu či muže pracující/sloužící u složek IZS se specializací na pomoc obětem trestných činů, pozůstalým nebo případně rodině obětí trestných činů.

Jaké jsou formy křížové intervence

Odbornou krizovou intervenci můžeme rozdělit na prezenční a distanční neboli na krizovou intervenci tváří v tvář a telefonickou krizovou intervenci. Sociální služba krizové pomoci je poskytována formou terénní, ambulantní nebo pobytové služby, poskytuje se bezúplatně.

Na co se zaměřují Křížová centra

Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných (fyzicky a psychicky), zneužívaných (sexuální týrání, sexuální experimentování), zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a …

Jak se stát Interventem

Chcete se stát krizovým interventem Realizujeme akreditované kurzy i laické školení ve kterých si osaháte specifika práce s člověkem v krizi. Máme bohaté zkušenosti s zážitkovou metodikou výuky a náš cíl je kurz maximálně podřídit realitě a praxi. Chcete poptat kurz, nebo se na něco zeptat

Co je to linka důvěry

Linka důvěry nebo krizová linka je pracoviště pro telefonickou anonymní pomoc v naléhavých krizových situacích. Bezplatnou službu poskytují jak státní, tak neziskové organizace, některé i po internetu, buď v určitých hodinách, nebo i nonstop.

Co je to krize

Etymologie slova krize: krinó (řec.) = oddělit, vybrat, volit, dále krisis (řec.) = rozhodnutí, rozsouzení, čehož předpokladem je rozlišování mezi podstatným a nepodstatným. Krize je časový a dynamický pojem, ale i stav, určité vyvrcholení děje, který dospěl do rozhodující chvíle obratu.

Jaké formy psychologické pomocí zahrnuje krizová intervence

Formy krizové intervence jsou prezenční, distanční forma pomoci, tváří v tvář, telefonická, internetová a terénní krizová intervence.

Kam se obrátit o pomoc

TELEFONICKÁ POMOCLinka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA.Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA.Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA.Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA.

Kdy jít do křížového centra

Nejčastěji jsou to klienti, kteří se ocitli v nějaké životní krizi, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout (ztráta zaměstnání, rozchod, úmrtí v rodině, apod.). Krizové centrum vyhledávají i příbuzní a známí, kteří mají v blízkosti někoho s duševní poruchou a potřebují se jen poradit.

Kde se anonymně svěřit

Jakákoli snaha problém řešit se cení a často přinese zlepšení a velkou úlevu. Může to být svěření se někomu blízkému, návštěva psychologa nebo poradny na internetu. Doporučit můžeme například stránky Neprohraju.cz, kde se nemusíte bát se svěřit, vše se totiž odehrává v naprosté anonymitě.

Jak pracovat na Lince bezpečí

Linka důvěry RIAPS pracuje nonstop. Zájemce o práci musí mít minimálně středoškolské vzdělání. Podmínkou pro přijetí pracovníka linky důvěry je absolvování výcviku telefonické krizové intervence. Ten provádí například sdružení Remedium.

Jak překonat životní kříži

Aktivní snaha dosáhnout duševní rovnováhy má pozitivní vliv na překonávání životních krizí, a současně posiluje naši sebedůvěru a sebeúctu, že jsme překonali nelehké překážky. Nové zkušenosti, ke kterým jsme bolestně dospěli, pak můžeme začlenit do našeho života a zužitkovat je.

Jak prekonat osobni kříži

Jak překonat osobní krizi, vyjít z ní ještě silnější a vrátit se co nejdříve zpět k práciNeztrácejte z dohledu své dlouhodobé plány.Věřte sobě i svým dovednostem.Nebojte se přiznat okolí, že se něco děje.Pokud je to nutné, vyhledejte odbornou pomoc.Nepřestávejte pracovat.Dělejte věci, které vás baví

Jak vyhledat psychiatrickou pomoc

Hledáte pomocLinka bezpečí (pro děti, mládež a studující do 26 let) 116 111 linkabezpeci.cz.Linka pro rodinu a školu. (pro dospělé, kteří mají starost o dítě) 116 000 linkaztracenedite.cz.Linka první psychické pomoci. (pro dospělé od 18 let) 116 123 linkapsychickepomoci.cz.

Co dělá Linka bezpečí

Na Lince bezpečí pomáháme dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady. Jsme dostupní pro klienty z celé České republiky, nonstop na telefonním čísle 116 111, ale i na chatu a v e-mailové poradně.

Kdy můžu zavolat na Linku bezpečí

Je to třeba v případě ohrožení života či zdraví dítěte (sebevražedné jednání, přiotrávení léky). Nebo tehdy, když nám dítě sdělí své osobní údaje a zároveň mluví třeba o týrání nebo trvajícím pohlavním zneužívání.

Jak se dostat z krize

Jak na krizi ve vztahu v 7 krocíchZačněte u sebe. Mohu obviňovat partnera, ale tím většinou jen přilévám olej do ohně a nic tím nezměním.Zažeňte domněnky – neustále se poznávejte.Nenechte působit strach.Zvolte pozitivnější perspektivu.Přijímejte partnerův vliv.Rozkryjte patové situace.Hledejte společný smysl.

Jak zvládnout náročné období

Meditace, relaxace, seberegulační cvičení, pohyb – každá z těchto aktivit Vám pomůže zklidnit se a budete se cítit lépe. Vedle toho Vás tyto aktivity vedou k vědomějšímu životu. Vědomé prožívání Vám pomůže zvládat stres, zlepší kvalitu spánku, sniží úzkost a dodá Vám jasnost pro další kroky.

Jak nastartovat psychiku

Nápor na naši psychiku se neustále stupňuje, máme příliš práce a málo času. Přesto zkuste každý den se alespoň chvíli věnovat své oblíbené činnosti. Čtěte knížky, běžte do přírody, vyrazte si za kulturou, na večírek s přáteli. „Nezapomeňte také dostatečně a pravidelně spát.

Jak se psychicky srovnat

Pomáhá rozptýlení

„Jedním z důvodů, proč se člověk dostane do emocionální krize, je fakt, že se ocitne ve stavu, kdy nemůže věci kontrolovat. Rozptýlení činností, kterou běžně nedělá, je tak skvělým nápadem, jak opět dostat věci pod kontrolu.

Jak se projevuje psychické zhroucení

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Kdy mám jít k psychiatrovi

U těžkých a chronických stavů, při halucinacích; je-li člověk nebezpečný sám sobě nebo svému okolí; anebo tehdy, když cítí, že daný problém sám nervově bez léků nezvládne, je na místě navštívit psychiatra.

Co delat kdyz mám kříži

Partnerské a rodinné vztahy, osobní krize, trauma

Telefonická pomoc: linky důvěry – lze vystupovat anonymně, některé jsou bezplatné. Linka první psychické pomoci: tel.: 116 123, v provozu nonstop.

Jak překonat vnitřní strach

Zvládání strachu

Po překonání prvotní reakce, která nás nutí utíkat, chránit se nebo třeba zaútočit je teprve čas zpracovat událost v hlavě, zklidněním mysli a tělesných pocitů. „Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit.