Jak se počítá povrch krychle a kvádru?

Jak se počítá povrch krychle a kvádru?

Jak se počítá povrch krychle

Vzorce pro výpočet povrchu krychle

Obsah jedné stěny tj. jednoho čtverce vypočítáme jednoduše podle vzorce [S] = a × a. Výsledek následně vynásobíme šesti a tak získáme povrch krychle. Zjednodušení výpočtového vzorce: [S] = 6 × a × a => 6 × a2.
Archiv

Jak zjistit povrch kvádru

Plocha tělesa je součet obsahů všech stěn (nebo spíš jejich povrchů) na prostorových objektech. Kvádr má 6 obdélníkový stěn. Pokud chceme najít povrch kvádru, můžeme sečíst všech 6 stěn. Nebo můžeme označit délku (l), šířku (š) a výšku (h) hranolu a k vypočítání plochy použít vzorec: S=2lš+2lh+2hš.

Jak se pocita Kvadr

U kvádru můžou být všechny tři rozměry různé (délka, šířka a výška), proto těmto rozměrům obecně přiřazujeme tři různá písmenka – „a, b, c“. Objem kvádru vypočítáme tak, že spočteme obsah podstavy (obdélník – S=a.b), kterou dále vynásobíme výškou kvádru (c). Výsledná hodnota je v objemových jednotkách.
Archiv

Jak se pocita krychle

Krychle má šest stěn a všechny jsou tvořeny stejným čtvercem => je složena ze 6 čtverců. Každý z těchto čtverců má obsah S = a², proto lze vyjádřit obsah krychle vzorcem: S = 6 . a².
Archiv

Jak se značí povrch

Povrch se značí písmenem S (počáteční písmeno latinského slova superficie znamenající právě povrch/obsah).

Jaký je vzorec pro objem kvádru

Kvádr a krychle jsou speciální případy hranolu, jejich podstava je obdélník (čtverec) a výška je zbývající hrana. Objem kvádru je tedy součin délek jeho hran: V = a b c V = abc V=abc.

Jak se počítá povrch

Povrch tělesa je součet obsahů všech ploch, které těleso ohraničují.

Jak se počítá obsah kvádr

Pro výpočet obsahu kvádru stačí znát délky tří jeho stran. Do kalkulačky tedy zadejte šířku kvádru a, délku kvádru b a výšku kvádru c. Obsah kvádru se počítá jako délka hrany [a] x délka hrany [b] x délka hrany [c].

Co je to povrch kvádru

Stěny kvádru jsou obdélníky, přičemž vždy dvě jsou stejně velké. Povrch tedy vypočítáme jako S = 2 ( a b + a c + b c ) S = 2(ab+ac+bc) S=2(ab+ac+bc).

Jak se vypočítá obsah kvádru

Obsah kvádru se počítá jako délka hrany [a] x délka hrany [b] x délka hrany [c].

Jak se počítá objem u krychle

U krychle jsou všechny tři rozměry stejné (délka, šířka a i výška), proto všem rozměrům u tohoto tělesa obecně přiřazujeme jedno písmenko – „a“. Objem krychle vypočítáme tak, že spočteme obsah podstavy (čtverec – S=a.a), kterou dále vynásobíme výškou krychle (a). Výsledná hodnota je v objemových jednotkách.

Co je povrch kvádru

Stěny kvádru jsou obdélníky, přičemž vždy dvě jsou stejně velké. Povrch tedy vypočítáme jako S = 2 ( a b + a c + b c ) S = 2(ab+ac+bc) S=2(ab+ac+bc).

Jak vypočítat objem krychle a kvádru

Objem kvádru je tedy součin délek jeho hran: V = a b c V = abc V=abc. Objem krychle vypočítáme stejným způsobem. Protože v krychli jsou všechny hrany stejně dlouhé, výraz se zjednoduší na V = a 3 V = a^3 V=a3.

Jak se počítá objem a povrch krychle

Objem krychle je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou samotná krychle zabírá. Objem krychle vypočítáme jako třetí mocninu délky strany krychle. Povrch krychle vypočítáme jako součin 6 a druhé mocniny délky strany.