Jak se počítá kladkostroj?

Jak se počítá kladkostroj?

Jak udělat kladkostroj

V případu volné kladly musíme působit silou ve směru přemisťování, ale stačí vyvinout poloviční sílu, než je tíha nákladu. Pokud spojíme více volných a pevných kladek dohromady, získáme kladkostroj. Pomocí něj můžeme zvednout mnohem větší náklad.
Archiv

Jak funguje pevná kladka

Pevná kladka

Pracuje na principu rovnoramenné páky a používá se ke zvedání břemen. Pevná kladka je v rovnováze, když na obou koncích lana působí stejné síly. Kladka nám práci neušetří, ale velmi usnadní – je snazší tahat provaz dolů než něco zvedat nahoru.

Jaké jsou druhy kladek

Rozlišujeme dva typy, a to kladku pevnou a kladku volnou. Výhoda pevné kladky spočívá pouze v tom, že mění směr síly, kterou břemeno zvedáme. Táhnout provaz směrem dolů je jednodušší než táhnout těleso vzhůru. Na volné kladce se už síla, jakou břemeno zvedáme, rovná polovině tíhy břemene.

Proč je jednodušší zvedat těleso Kladkostrojem než pevnou kladkou

1 Práce při zvedání tělesa kladkami

Jsou to jednoduché stroje. Při použití pevné kladky musíme sice zvedat těleso stejnou silou jako bez kladky, ale je výhodné, že táhneme směrem dolů. Při zdvihání tělesa na volné kladce nebo kladkostroji stačí působit menší silou než bez nich.

Jak funguje řetězový kladkostroj

Oblibě se těší řetězový kladkostroj, který mívá jednoduchou a odolnou konstrukci a je vybaven automatickou brzdou. Samozřejmostí jsou také dva háky s pojistkou: za horní hák připevníte kladkostroj nad břemeno a na druhý hák pak pověsíte zvedaný předmět.

Čím je tvořena kladka

Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz. Funkcí kladky není přenos kroutícího momentu, ale změna směru síly ohebného tělesa, které je přes kladku vedeno. Vedení tělesa mohou být nejrůznější druhy lan a řetězů, pásy, dráty, struny a podobně.

Co to je volná kladka

Volná kladka je druh kladky, kdy je upevněný jeden konec provazu, na provaze se pohybuje kolečko, na jehož ose je zavěšeno těleso (břemeno), na druhý konec provazu působí síla člověka nebo stroje. Volná kladka ušetří asi polovinu síly.

Co je to pevná kladka

a) Pevná kladka – kotouč otáčivý kolem pevné vodorovné osy, na obvodě má žlábek pro lano. Odvození: pomocí momentu sil, neboť ty musí být stejně velké. Výhoda pevné kladky je pouze v tom, že usnadňuje manipulaci s břemenem – táhnout za provaz směrem dolů je snazší než zvedat břemeno přímo vzhůru.

Kde se používá kladkostroj

V technické praxi se kladky používají u nejrůznějších mechanismů, od zavěšení hodinového závaží až po velká zdvihadla, stavební, důlní a těžební stroje, dále pro napínání drátů elektrického vedení, vypínání plachtoví na jachtách, při stavbách drátěných ohrad či plotů apod.

Co to je kladkostroj

Kladkostroj je napínací systém složený z několika kladek (pevných a volných), lana, lanové brzdy, blokantu a spojovacích komponent. Jeho výhoda spočívá kromě velké účinnosti také ve velké variabilitě. Jednotlivé prvky se dají různě kombinovat.

Co je to kladkostroje

Kladkostroj je napínací systém složený z několika kladek (pevných a volných), lana, lanové brzdy, blokantu a spojovacích komponent. Jeho výhoda spočívá kromě velké účinnosti také ve velké variabilitě. Jednotlivé prvky se dají různě kombinovat. Na lajnu si tak můžeš vzít vždy jen nezbytně nutné množství materiálu.

Kde se používají kladkostroje

V technické praxi se kladky používají u nejrůznějších mechanismů, od zavěšení hodinového závaží až po velká zdvihadla, stavební, důlní a těžební stroje, dále pro napínání drátů elektrického vedení, vypínání plachtoví na jachtách, při stavbách drátěných ohrad či plotů apod.