Jak se má chovat recepční?

Jak se má chovat recepční?

Co musí umět recepční

Popis pozice. Pracovní náplní recepční je vítání a ohlašování návštěv, vedení knihy návštěv a vydávání návštěvnické propustky. Dále přepojuje a vyřizuje telefonáty a poskytuje všeobecné informace o společnosti. Zodpovídá za chod recepce.
Archiv

Co obnáší práce recepční v hotelu

Do recepčních služeb patří rezervace pokojů, příjem hostů, přidělování pokojů, registrace hostů, směnárenská činnost, inkaso za ubytování, vydávání klíčů od pokojů, předávání pošty, vyřizování vzkazů, zajišťování služeb v hotelu, zajišťování požadavků mimo hotel.

Co to je recepce

přijímací kancelář nebo pult v hotelu, penzionu, hostelu, motelu, na vysokoškolských kolejích, v kancelářských objektech, zdravotnických zařízeních apod.

Jak má vypadat recepční

Zcela nevhodné jsou křiklavé barvy, flitry nebo divoké vzory, a proto profesionální recepční sázejí hlavně na zemité a tlumené barvy jako bílou, smetanovou, béžovou, černou, tmavě hnědou, tmavě zelenou nebo tmavě modrou. Profesionální recepční si ale dávají pozor i na další věci.

Co je recepční zákon

Recepční zákon je zákon, kterým nový stát přebírá (recipuje) část nebo celý dosavadní právní řád, který na daném území platil. V českém právním řádu jsou významné zejména tyto: Zákon o zřízení samostatného státu československého, č. 11/1918 Sb.

Jak se obléci na recepci

Vycházkový oblek a krátké šaty volíme v poledne a odpoledne. Večer je vhodný tmavý oblek a krátké šaty. Pokud by se jednalo o mimořádnou recepci (přijetí významné osobnosti) pak je třeba „black tie″ tedy smoking.

Co je večerní recepce

– Večerní recepce jsou vyhrazeny pro nejvýznamnější události. Pozdní večerní recepce (pořádaná až kolem 22 hodiny) obvykle navazuje na banket s omezeným počtem pozvaných hostů. Tato forma je co do doby konání velmi krátká, ovšem stanovený program je obvykle velmi slavnostní.