Jak se hraje Kanasta pravidla?

Jak se hraje Kanasta pravidla?

Jak hrát kanastu

Každý hráč táhne ve svém tahu dvě karty z balíku (odhazuje jen jednu). Dvojice nemůže ukončit kolo, dokud každý její člen neodehrál aspoň jednu kartu z druhé ruky a všechny trojky nebyly odloženy. Počet kanast nutných k uzavření kola se liší. Mohou to být dvě červené a tři černé, nebo dvě černé a tři červené.

Jak se počítá Kanasta

Hráči sečtou body za vyložené karty (spoluhráči hrají na jeden účet) a vytvořené kanasty, za uzavření hry je 100 bodů a za uzavření pomocí černých trojek je bodů 300. Od bodů za vyložené karty se odečte hodnota karet v ruce.
ArchivPodobné

Jaká jsou pravidla hry Prší

Jak se hraje :

Hráč, který je na tahu smí odhodit buď kartu vyložené barvy nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůže-li nebo nechce-li hráč odhodit kartu, musí vzít kartu z talónu. Shodí-li hráč poslední kartu ohlásí prší nebo mau-mau a ukončí tak hru.

Jak se hraje hra autobus

Smyslem hry je se všech karet zbavit jejich vyložením na hrací desku. Vykládat lze trojice či maximálně čtveřice stejných figur různých barev (např. čtyři dámy), nebo postupky ze tří a více navazujících karet stejné barvy (např. 3-2-A-K-Q).

Co se dá hrát s kartami

Karetní hryPrší V rozdávání karet se hráči pravidelně střídají.Dudák. Ideální počet hráčů pro tuto hru jsou čtyři.Rychlík. Počet hráčů pro tuto hru je 2 a více.Oko. Počet hráčů 2 a více.Ospalec. Karty se rovnoměrně rozdají mezi hráče.Kent. Požadovaný počet hráčů je 4.Autobus.Tarotové karty-asi nejvíce používané.

Jak se počítá žolík

Hodnota karet

K prvnímu vyložení je třeba mít 42 či 51 bodů. Hodnoty karet: A – K – Q – J je za 10 bodů, karty 2–10 ve výši za 2–10 bodů, žolík je za 50 bodů, ale 50 bodů má až po zavření, kdy někomu zůstane v ruce.

Co se dá hrát s jednim Balickem karet

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18.

Kdo snímá v Zolikach

ZAČÁTEK HRY A ROZDÁVÁNÍ

však 3 z vrchu a hledá žolíka do 3 karet ze spodu snímnutých.Pro vysvětlení-snímá karty a může se podívat na další 3, kde může být žolík. Pokud si našel žolíka, nechá si ho pro hru a karta, která byla před nebo za žolíkem bude viditelná pro všechny a balíček karet na ni bude položen.

Jak vyhrát v prší

Vítězem se stává hráč s nejvíce kartami. Pokud mají více hráčů stejný počet karet, vítězí ten, kdo má nejvíce karet z jedné kategorie. Pokud je i toto stejné, vyhrává hráč s první kartou vzhůru..

Jak se hraje 7

Jak hrát karetní hru Sedma

Úkolem je přebít vyhozené karty a získat vyhozené karty. Vždy po vyhození karty si hráči táhnou z hromádky kartu aby měli stejný počet karet na ruce jako na začátku. První hráč může položit jakoukoli kartu na stůl, přičemž ostatní hráči musí položit na ni kartu stejného symbolu.

Jak se hraje Amerika

Hra je určena pro 2 až 10 hráčů s použitím žolíkových karet. Rozdá se mezi hráče dohodnutý počet karet (obvykle 4), zbytek se nechá na hromádce obrázky dolů. Smyslem hry je se všech karet zbavit jejich vyložením na hrací desku.

Jak se hraje hra kent

Na stůl se položí 4 karty z balíčku, které si vyměňujete za ty, co držíte v ruce. Smyslem je nasbírat 4 stejné karty, dát spoluhráči signál a on musí říct „kent“. Tím dvojice získává bod. Když protihráči vytuší, že máte kent a zvolají „stopkent“ dřív, získají bod oni.

Jak se hraje rychlík

Jak se hraje :

Bankéř rozdá všem po jedné kartě, sobě naposled. Vyzve k uzavření sázek a rozdá po dvou kartách ještě jednou dokola. Potom všichni otočí svůj list. Vyhrává vyšší bodová hodnota.

Co se dá hrat s jednim Balickem karet

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18.

Co je Spinava postupka

Postupka špinavá – tzv. vedlejší postupka: znamená, že musíte mít nejméně 3 karty stejné hodnoty, ne však stejné barvy. Příklad: 3x král-srdce,kříže,listy nebo 4x král-srdce,káry,kříže,listy(nelze mít král-srdce,srdce,listy,listy atd.)

Co je to žolík

Žolík je hrací karta s vyobrazeným šaškem, která se nachází ve většině moderních karetních sad, kde doplňuje čtyři standardní karetní barvy. Žolík má původ ve Spojených státech amerických v době občanské války (60. léta 19. století).

Jak si Namichat karty

Dva nejběžnější způsoby jak zamíchat karty je takzvané farao, při němž se balíček rozdělí na dvě poloviny a ty se pak vsunou do sebe; a běžné výměnné míchání, při kterém se „porce“ karet vytahují náhodně z balíčku a opět náhodně se do něj vkládají.

Co znamená Pikove eso

Pikové eso: oznamuje dopis, zprávu z daleka, dědictví, nebo návštěvu. Pikový král: tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže úředníka, vyššího postavení.

Jak se hraje kozel

Základním pravidlem hry je ctění barvy vynášené, tj. protihráči musí zareagovat na první vyloženou kartu vynášejícího přihozením karty stejné barvy, s hodnotou nižší nebo vyšší dle uvážení hráče. Štych je pak „sebrán“ hráčem, jenž umístil kartu vynesené barvy s nejvyšší nominální hodnotou.

Jak se hraje oko

Cílem hry je dosáhnout nebo se co nejvíce přiblížit součtu jednadvacet neboli oka. Hráč si může vyptat libovolný počet karet, dokud není se svým součtem spokojen. Pokud již nechce dál riskovat přetáhnutí – ohlásí „dost“, „stop“ nebo jen „dobrý“ a položí karty ke své sázce.

Jak se hraje dudák

Každému hráči se rozdají dvě karty, hráč po levici vynáší jako první. Další musí přebít, když nemá, líže tak dlouho z balíku (talonu), než kartu k přebití získá. Kdykoli ve hře může hráč vyhlásit a zahrát trumfovou barvu. Nelze zvolit barvu, kterou již předtím za trumfovou vyhlásil jiný hráč.

Jak se hraje americký žolík

Hra je určena pro 2 až 10 hráčů s použitím žolíkových karet. Rozdá se mezi hráče dohodnutý počet karet (obvykle 4), zbytek se nechá na hromádce obrázky dolů. Smyslem hry je se všech karet zbavit jejich vyložením na hrací desku.

Jak se hraje hra vole lehni

Cílem hry je, aby hráč nasbíral kompletní řadu jedné barvy. Hra probíhá tak, že hráč vždy jednu ze svých karet pošle sousedovi po levici a takto se dále hráči střídají dokola. Ten, kdo nasbírá ucelenou řadu karet od jedné barvy, může karty položit na stůl a hlásit "vole lehni (vole padni)".

Jak se hraje Přebíjená

Všichni hráči najednou obrátí první kartu ze své hromádky. Ten hráč, který má na své obrácené kartě největší zvíře, vyhrává všechny obrácené karty. Pokud se stane, že hráči obrátí karty se zvířaty stejné velikosti, řeknou "bitva" a potáhnou si ze své hromádky ještě po jedné kartě, tentokrát ji ale neobrátí.

Co se dá hrat s kartami

Karetní hry se dělí do mnoha kategorií. Snad v každé kategorii jsou zastoupeny hry pro všechny věkové skupiny hráčů. Klasické – tyto hry jsou známé všem. Mezi klasiku patří Kvarteto, Pexeso, Mariáš, Kanasta, Černý Petr, Bridž, Poker nebo Vykládací karty.