Jak se dobrovolně přihlásit k DPH?

Jak se dobrovolně přihlásit k DPH?

Co napsat do důvodu dobrovolně registrace k DPH

Dobrovolný plátce DPH je podnikatel, který podle zákona DPH platit nemusí, ale přihlásí se k ní dobrovolně. Hlavním důvodem pro takovéto rozhodnutí je, že většina obchodních partnerů, s nimiž dosud neplátce DPH obchodoval, jsou plátci DPH.
Archiv

Jak se přihlásit k identifikované osobě

IO se jako podnikatel a neplátce DPH stáváte automaticky po splnění podmínek, tedy po prodeji služeb do zahraničí nebo nákupu služeb či zboží ze zahraničí nad určený limit. Jako IO se musíte registrovat do 15 kalendářních dní od doby, kdy vám vznikla tato povinnost. Zaregistrovat se ale můžete i dobrovolně předem.
Archiv

Jak podat přihlášku k registraci DPH

Registrace plátce DPH – přihláška

To uděláte elektronicky prostřednictvím přihlášky k registraci plátce DPH na daňovém portálu: v elektronických formulářích vyberte možnost Registrace, klikněte na odkaz „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015“ a formulář vyplňte.
Archiv

Jak dlouho trvá registrace identifikované osoby

Přihláška k registraci u povinných registrací identifikované osoby: Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou (§ 97 ZDPH). S účinností od 1. ledna 2015 je umožněna dobrovolná registrace identifikované osoby.
Archiv

Jak dlouho trvá dobrovolná registrace k DPH

Na rozdíl od povinného přihlášení k DPH můžete dobrovolnou registraci provést kdykoliv. Správce daně má následně 30 dní na vyjádření. Tato lhůta se však může prodloužit, pokud se Vás bude úřad doptávat na další detaily. Jestliže Vaši žádost schválí, plátcem DPH se stáváte následující den po oznámení rozhodnutí.

Jak se vyhnout placení DPH

Neplátce tak musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet. DPH se rovněž vyhnou subjekty vykonávající činnosti, které jsou od DPH osvobozeny.

Kdy platí identifikovaná osoba DPH

Povinnosti identifikované osoby k DPH

Jestliže něco ze seznamu výše využíváte pro podnikatelské účely, musíte se registrovat jako identifikovaná osoba. To se Vás týká, pouze když nejste plátcem DPH. Plátcem se stanete až tehdy, kdy za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhnete obrat 2 000 000 Kč.

Jak se stát dobrovolným plátcem DPH

Pokud se subjekt rozhodne k dobrovolné registraci k plátcovství DPH, je potřeba vyplnit žádost k registraci plátce DPH a následně ji podat na finanční správu na registr plátců DPH. Registrační formulář je možné podat pouze elektronicky, a to online přes aplikaci finanční správy EPO nebo prostřednictvím datové schránky.

Kdy je nutná registrace k DPH

Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat2 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč.

Kdy se přihlásit k DPH

1 zákona o DPH je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila obrat (tj. za období končící listopadem 2022 je to do 15. 12. 2022).

Kdy může plátce DPH vystavit fakturu bez DPH

Pokud celková částka za plnění nepřesahuje 10 000 Kč včetně DPH, nemusíte vystavovat kompletní fakturu a vystačíte si pouze se zjednodušeným daňovým dokladem. U něj stačí uvést pouze označení osoby, jednotkovou cenu a základ a výši daně.

Kdy se vyplatí dobrovolná registrace k DPH

Plátcovství se vyplatí zejména v situaci, kdy obchodujete s dalšími plátci DPH nebo když se na Vaše výstupy uplatňuje nižší sazba DPH než na přijaté a použité vstupy. Kromě toho firma stoupne v očích odběratelů, obzvláště těch zahraničních. Vaše zboží pro ně totiž bude v porovnání s dodavateli-neplátci levnější.

Proč se stát dobrovolným plátcem DPH

Obecně se dá říct, že status dobrovolného plátce DPH se vyplatí každému, kdo provádí transakce se zahraničím, respektive nakupuje zboží v cizině (a to nejen v Evropské unii). Ze „třetích zemí“ totiž nakupuje bez daně, respektive si ji na vstupu může odečíst. Totéž platí u transakcí s plátci DPH, kteří mají sídlo v EU.

Co znamená že nejsem plátce DPH

Neplátce – podnikatel či firma, která má obrat nižší než 1 000 000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Nemá povinnost odvádět DPH a nemá nárok na odpočet. Plátce je osobou registrovanou k dani. Musí odvádět daně ze všech svých zdanitelných plnění a má nárok na odpočet.

Jak dlouho trvá vyřízení registrace k DPH

Správce daně má následně 30 dní na vyjádření. Tato lhůta se však může prodloužit, pokud se Vás bude úřad doptávat na další detaily. Jestliže Vaši žádost schválí, plátcem DPH se stáváte následující den po oznámení rozhodnutí.

Kdo je osobou identifikovanou k dani

Identifikovanou osobou jsou:

Podnikatelé (osoby), kterým vznikne povinnost přiznat DPH (např. při přeshraničním plnění) s místem plnění v jiném členském státě, nemusejí být kvůli tomu registrováni jako „plnohodnotní“ plátci. U přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku musí identifikovaná osoba přiznat DPH.

Jak vystavit fakturu když nejsem plátce DPH

Faktura pro neplátce DPH má podobné náležitosti jako faktura pro plátce DPH. Je tedy nutné uvést: identifikaci odběratele a dodavatele, označení faktury a její číslo, jednotlivé fakturované položky včetně jejich počtu a ceny, způsob úhrady, datum vystavení a splatnosti.

Co znamená když někdo není plátce DPH

Neplátce – podnikatel či firma, která má obrat nižší než 1 000 000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Nemá povinnost odvádět DPH a nemá nárok na odpočet. Plátce je osobou registrovanou k dani. Musí odvádět daně ze všech svých zdanitelných plnění a má nárok na odpočet.

Kdy je dobré být plátcem DPH

Zda je výhodnější být, či nebýt plátcem DPH se odvíjí od Vaší pozice na trhu podnikání. Pokud jsou Vaši zákazníci plátci DPH, nebo Vy sami nakupujete od firmy, která plátcem DPH je, je pro Vás výhodnější registrovat se k plátcovství DPH a to i přesto, že Váš roční obrat nepřesahuje 2 000 000 Kč.

Kdy je povinnost podat Souhrnné hlášení

Jak často a kdy musíte souhrnné hlášení podat

Souhrnné hlášení typicky podáváte za každý kalendářní měsíc do 25 dní po jeho skončení. Pamatujte, že souhrnné hlášení podáváte pouze v případě, že k němu máte důvod – nikdy se tedy nepodává nulové.

Jak vystavit fakturu zdarma

Software zdarma: šetřete čas při vystavování fakturSúčto.cz – freeware 60 dokladůFakturoid.cz – freeware pro pět odběratelůBillapp.cz – freeware.Idoklad.cz – freeware pro pět odběratelůFakturaonline.cz – týden zdarma.Vyfakturuj.cz – freeware pro pět odběratelůFakturyonline.eu – freeware.Profit 2017 – freeware.

Proč nebýt plátce DPH

Nebýt plátcem DPH se dále vyplatí například v situacích, kdy: Vašimi zákazníky jsou spotřebitelé – ti totiž téměř vždy DPH neplatí, a tudíž by bylo zbytečné, abyste Vy plátci DPH byli. Na zboží zakoupené od dodavatele se uplatňuje nižší sazba DPH než na zboží, které prodáváte zákazníkům.

Co nepatří do souhrnného hlášení

Plátce nebo identifikovaná osoba neuvádí do souhrnného hlášení služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně (§ 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Jedná se např. o finanční a pojišťovací služby.

Co se vykazuje v souhrnném hlášení

V souhrnném hlášení se vykazuje dodání zboží do jiného členského státu, které je skutečně dopraveno do jiného členského státu a dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě. V souhrnném hlášení se dále vykazují služby poskytnuté osobě registrované k dani v jiném členském státě.

V čem dělat faktury

Dalším programem, ve kterém můžete své faktury tvořit, je Excel. Předepíšete si jednotlivé kolonky a uděláte si vzor. Z něj pak vytvoříte kopii a doplníte do ní údaje konkrétního zákazníka. Pokud ve svém počítači nemáte Excel, můžete využít bezplatné Google Tabulky.