Jak se dělá graf v tabulce?

Jak se dělá graf v tabulce?

Jak udělat z tabulky graf ve Wordu

Pokud chcete ve Wordu vytvořit jednoduchý graf od začátku, klikněte na > graf a vyberte graf, který chcete.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Jak udělat graf ze dvou tabulek

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak zadat data do grafu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Jak udělat Vysecovy graf

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Jak si vytvořit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak psát do grafu v Excelu

Vložení textového pole do grafuKlikněte na graf, do kterého chcete přidat textové pole.Na kartě Formát klikněte na Vložitobrazce a potom klikněte na ikonu Textové pole .V grafu klikněte na místo, kde chcete začít s rohem textového pole, a potom táhněte myší, dokud textové pole nebude mít velikost, kterou chcete.

Jak se dělá graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Co to je graf

Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Skládá se z vrcholů a hran. Vrcholy často reprezentují reálné objekty a obvykle je kreslíme jako tečky nebo kolečka. Hrany představují vztahy mezi vrcholy, na obrázku obvykle vypadají jako čáry mezi vrcholy.

Kde vytvořit graf

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jak přidat popisek do grafu

Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Klikněte na Přidat prvek grafu , vyberte Popisky dat a pak vyberte umístění pro možnost popisku dat. Poznámka: Možnosti se budou lišit v závislosti na typu grafu. Pokud chcete popisek dat zobrazit uvnitř bublinového obrazce s textem, klikněte na Popisek dat.

Jak vytvořit paprskový graf

Vložit Paprskový graf

Vložení grafu je jednoduché, označíme připravenou tabulku a z karty Vložení ze skupiny Grafy vybereme Další grafy a poté si můžeme vybrat: Paprskový Paprskový se značkami. Paprskový s výplni.

Jak udělat graf v Power Pointu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf. V dialogovém okně Vložit graf kliknutím na šipky procházejte typy grafů. Vyberte požadovaný typ grafu a potom klikněte na OK.

Jak vytvořit bodový graf v Excelu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový. Tip: Pokud chcete zobrazit jeho název, můžete myš na libovolném typu grafu.

Jak vytvořit graf online

Potřebujete rychle vytvořit graf z několika čísel a nechce se vám spouštět tabulkový editor Existují i webové aplikace, pomocí kterých to lze provést velmi jednoduše. Prostě zadáte čísla a popisky, vyberete typ grafu a je hotovo. Jedním z takových nástrojů je třeba https://www.onlinecharttool.com/graph.

Jak vložit text do grafu

Vložení textového pole do grafuKlikněte na graf, do kterého chcete přidat textové pole.Na kartě Formát klikněte na Vložitobrazce a potom klikněte na ikonu Textové pole .V grafu klikněte na místo, kde chcete začít s rohem textového pole, a potom táhněte myší, dokud textové pole nebude mít velikost, kterou chcete.

Jak udělat z grafu obrazek

Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku podvložit a vyberte Vložit jinak. V dialogovém okně Vložit jinak vyberte mezi možnostmi Vložit jako obrázek nebo Vložit obrázek jako odkaz podle toho, jak chcete obrázek vložit, a pak v části Jako vyberte Obrázek (Rozšířený metasoubor)a klikněte na OK.

Jak změnit popisky grafu

Pravým tlačítkem klikněte na popisky kategorií, které chcete změnit, a klikněte na Vybrat data. V poli Popisky vodorovné osy (kategorie) klikněte na Úpravy. Do pole Oblast popisku osy napište popisky, které chcete použít, a oddělte je čárkami.

Jak se dělá Seznam grafu

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Co je legenda v grafu

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

Jak vložit titulek ke grafu Word

Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V dialogovém okně Titulky klikněte na Automatické vložení a zaškrtněte políčka u položek, ke kterým má Word automaticky přidávat titulky.

Jak správně citovat obrázky

Obecná struktura:Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika].Znak benediktinského řádu [fotografie]. In: JIRÁSKO, L.ENDER, J. N. Portrét neznámé dámy v bílých šatech a v bílém klobouku [olejomalba]. In: SOBKOVÁ, Helena.

Jak změnit pořadí v grafu

V části Nástroje grafu klikněte na kartě Návrh ve skupině Data na Vybrat data. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klikněte v poli Položky legendy (řady) na datovou řadu, u které chcete změnit pořadí. Kliknutím na šipku Nahoru nebo Přesunout dolů přesuňte datová řada na požadovanou pozici.

Jak přidat nadpis do grafu

Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

Jak se dělá Seznam grafů

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Jak vložit titulek do tabulky

Přidání titulkůVyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek.Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek.V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.