Jak rychle letí airbag?

Jak rychle letí airbag?

Jak dlouho vydrží airbag

Životnost airbagu je delší než 10 let

V době zavádění prvních airbagů doporučovaly některé automobilky (konkrétně třeba Mercedes-Benz) jejich preventivní výměnu po uplynutí deseti let.
Archiv

V jaké rychlosti se aktivuje airbag

Airbag vystřelí pouze v případě, že je rychlost vozidla v době kolize rovna nebo vyšší než 20 km/h. Tímto způsobem se snižuje riziko zranění při menších kolizích v rámci silničního provozu. Elektronická řídicí jednotka může být naprogramována s odlišnými algoritmy nafouknutí airbagů.

Jak rychle se nafoukne airbag

Funkce airbagu

Během velmi krátké doby (cca 40 ms) se do té doby složený vzduchový vak nafoukne a vytvoří tak před pasažérem ochranný prostor, který zbrzdí pasažérův náraz. Velmi krátce po aktivaci (pod 1 sekundu) se však airbag automaticky vyfoukne; pasažér tak zpravidla zaregistruje až vyfouknutý airbag.

Jak vystřelit airbag

Jak airbag funguje

Nárazový senzor spolupracující s řídící jednotkou, samotný vak a plynový generátor. To je kombinace, která poslouží jako pasivní bezpečnostní prvek. Airbag vystřelí neuvěřitelnou rychlostí. Mluvíme o milisekundách, kdy je airbag naplněn.
Archiv

Čím se plní airbag

Každý airbag je složen z vaku z polyamidové tkaniny, inflátoru (plynového generátoru, který produkuje plyn pro naplnění vaku) a řídicí jednotky se senzory zrychlení. Řídicí jednotka aktivuje jednotlivé airbagy na základě vyhodnocování signálů od snímačů zrychlení, resp. zpomalení pro každý směr.

Co aktivuje airbag

Airbag je bezpečnostní systém, který se aktivuje v případě náhlého nárazu. Během nárazu dochází k aktivaci čidla, které vyvolá detonaci malého pyrotechnického článku. Ten vystřelí nafukovací vak s plynem, který se nafoukne do kapsy například ve dveřích, na volantu nebo v palubce.

Kdy funguje airbag

Airbag je bezpečnostní systém, který se aktivuje v případě náhlého nárazu. Během nárazu dochází k aktivaci čidla, které vyvolá detonaci malého pyrotechnického článku. Ten vystřelí nafukovací vak s plynem, který se nafoukne do kapsy například ve dveřích, na volantu nebo v palubce.

Jak funguje boční airbag

při čistě bočním nárazu aktivují oba čelní airbagy. V okamžiku nárazu, kdy snímače zrychlení naměří hraniční hodnoty, vyšle řídicí jednotka signál do příslušných airbagů, respektive inflátorů. Tablety pro tvorbu plynu v inflátoru jsou zapáleny elektrickým můstkovým zapalovačem s roznětkou v tělese inflátoru.

Kde jsou v autě airbag

Jeden pro řidiče je instalován pod volantem a pro spolujezdce je instalován pod odkládací přihrádkou. Závěsový typ. Podle modelu a výbavy auta může být tento airbag instalován v přední nebo zadní části stropu auta, nebo mezi sloupky.

Kde jsou v autě airbagy

Moderní auta mají dva přední airbagy – pro řidiče (instalován ve volantu) a pro spolujezdce (instalován ve vrchní části předního panelu). Airbagy, které se nafukují ve dvou nebo více fázích, podle síly nárazu, se nazývají adaptivní airbagy. Ve většině případů je možné přední airbag spolujezdce deaktivovat.

Jaký plyn je v airbagu

K nafouknutí airbagů se využívá azidu sodného, jehož přesná dávka je při nárazu elektricky odpálena a následně se ve vaku airbagu rozkládá. Airbag je naplněn dusíkem a kovový sodík je mezitím přeměněn reakcí s dusičnanem draselným o oxidem křemičitým na bezpečné silikátové sklo.

Jaký plyn je v airbagů

K nafouknutí airbagů se využívá azidu sodného, jehož přesná dávka je při nárazu elektricky odpálena a následně se ve vaku airbagu rozkládá. Airbag je naplněn dusíkem a kovový sodík je mezitím přeměněn reakcí s dusičnanem draselným o oxidem křemičitým na bezpečné silikátové sklo.