Jak poznat taxi?

Jak poznat taxi?

Jak poznat volne taxi

Vždy sledujte světelnou ceduli na střeše taxi vozu, kde je uvedeno evidenční číslo a nápis “OFF DUTY”.VOLNÉ TAXI – svítí pouze číslo.OBSAZENÉ TAXI – celá světelná cedule je zhasnutáTAXI MIMO SLUŽBU – vždy svítí nápis OFF DUTY.
Archiv

Jak funguje taxi služba

Doprava je nabízena buď na vyznačených nebo neoficiálních taxistanovištích, nebo jízdou vozidel po ulicích tak, aby zájemce o přepravu mohl vozidlo například pokynem ruky stopnout, na telefonickou objednávku, nebo přes mobilní aplikace. Jízdné se platí přímo řidiči vozidla, zpravidla při skončení jízdy.

Co je to taxi

Taxislužba (taxi) je způsob veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava (zpravidla osobními automobily) po trase podle individuálního přání zákazníka.

Kdy sviti taxi

Při objednání taxi přímo na ulici nebo telefonicky budou moci zákazníky svézt stále pouze taxikáři s taxametrem a svítilnou. Současně zůstává možnost objednat si přepravu a sjednat její podmínky v písemné smlouvě. „Taková smlouva musí obsahovat údaje o trase, datu přepravy, cestujících a ceně.
Archiv

Jak jezdit taxíkem

Než se řidič rozjede, musí zapnout taxametr, na kterém zřetelně uvidíte, kolik jste ujeli kilometrů a jak naskakuje cena. Hlídejte, jestli běží normálně a přiměřeně. Turbo na taxametru patří k obvyklým fíglům, jak cenu vyšponovat. Kdo má šikovnou aplikaci, může údaje z taxametru porovnat s realitou změřenou aplikací.

Co musí mít taxikář u sebe

U klasické taxislužby zůstává povinnost používat vozidlo vybavené taxametrem a označené střešní svítilnou. Cena za přepravu je určena na základě měření taxametrem a dopravce má povinnost uchovávat záznamy o přepravě (stvrzenky z taxametru) po dobu tří let a na žádost cestujícího vydat doklad o přepravě.

Kdo muze delat taxi

Popis služby. Vykonávat práci řidiče taxislužby je možné pouze jako držitel oprávnění řidiče taxislužby. Držitelem oprávnění řidiče taxislužby může být každý starší 21 let, kdo splní podmínku spolehlivosti. Spolehlivost je základní podmínka pro udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Jak vznikl název taxi

Zkrácením z francouzského taximètre, kde přes latinu ze starořeckého τάξις a μέτρον.

Kdo kontroluje taxi

To zůstává výslovně jen dopravci s velkými vozidly. Toto kontrolují policisté, celníci a dopravní úřady.

Kdo kontroluje taxikáře

To zůstává výslovně jen dopravci s velkými vozidly. Toto kontrolují policisté, celníci a dopravní úřady.

Co musí mít řidič taxi

U klasické taxislužby zůstává povinnost používat vozidlo vybavené taxametrem a označené střešní svítilnou. Cena za přepravu je určena na základě měření taxametrem a dopravce má povinnost uchovávat záznamy o přepravě (stvrzenky z taxametru) po dobu tří let a na žádost cestujícího vydat doklad o přepravě.