Jak poznat šroub?

Jak poznat šroub?

Jaký je rozdíl mezi vrutem a šroubem

Vrut je druh samořezného šroubu, určený k vytváření rozebíratelných spojů především měkkých materiálů (dřevo, plast, sádrokarton). Na rozdíl od šroubu si při montáži vrut sám vyřezává, či spíše vytlačuje, závit v materiálu působením tlaku při otáčení.

Z jakého kovu jsou šrouby

Podle účelu použití se šrouby a matice vyrábějí z různých materiálů. Jedny z nejběžnějších jsou šrouby z uhlíkových nebo legovaných ocelí v pevnostních třídách 4.6, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9.

Jak se pozná velikost šroubu

Stačí změřit průměr a délku závitu. Ale pro šrouby se zápustnou hlavou, šrouby s plochou hlavou,tento typ měření délky šroubu se liší od ostatních šroubů. Je speciální a jeho standardem délky měření je průměr včetně měření hlavy šroubu.

Jak zavrtat šroub do dřeva

Zatímco do měkkého dřeva o tloušťce asi do 20 mm není nutné předvrtávat otvor vůbec (vrut stačí jen zlehka přiklepnout kladívkem a vrtačkou došroubovat), u tvrdého dřeva, překližky a dřevotřísky se doporučuje vyvrtat v celé délce vrutu otvor o průměru tzv. malého průměru vrutu.

Co je dřík vrutu

Každý vrut se skládá ze tří částí – hlavy s drážkou, dříku a závitu. Hlavním viditelným rozdílem mezi jednotlivými typy vrutů je provedení hlavy. Může mít různý tvar a rozličnou drážku, která umožňuje snadné našroubování pomocí vhodného šroubováku. Na hlavu navazuje dřík, tedy kulatá část od špičky až po hlavu.

Jak poznat vrut

Nejjednodušší dělení vrutů je na vruty se zápustnou hlavou a vruty s nezápustnou hlavou. Rozdíl lze poznat hned na první pohled. U zápustných vrutů se hlavička ukryje do vrtaného otvoru díky kónické spodní části. Naopak u vrutů s nezápustnou hlavou zůstane vrchní část vrutu viditelná.

Na jakou stranu se utahuje šroub

Šroub nože se povoluje vždy proti (zpět) směru otáčení nože sekačky. Ve směru otáček nože při sečení se musí nožem vždy šroub utahovat! Tj. točí-li se po směru hodinových ručiček povoluje se směrem proti a opačně.

Co znamená 88 na šroubu

Značení 8.8 znamená, že šroub má pevnost v tahu 800Mpa a smluvní mez kluzu 640Mpa (8×8). Při pevnosti 10.9 je pevnost v tahu 1000Mpa a smluvní mez kluzu 900Mpa (10×9).

Jaké použít vruty do dřeva

Pro spojování dřeva se běžně používají vruty z pozinkované oceli. Ty poskytují určitou ochranu proti korozi. Nejsou ale trvale odolné proti vlhkosti v místnostech a povětrnostním vlivům, na rozdíl od vrutů z ušlechtilé (nerezové) oceli. Ovšem ušlechtilá (nerezová) ocel je opět měkčí než běžná ocel.

Jak spojit latě

Pokud potřebujeme vytvořit trvalý lepený spoj na namáhané části dřeva, je nutné vyfrézovat nebo dlátem vyhloubit drážku, do které vložíme druhý díl dřeva. Obě spojované plochy musí být potřeny dostatečnou vrstvou lepidla. Používáme pouze lepidlo k tomu určené.

Jak zapustit hlavu šroubu

Záhlubník je nástrčný nástroj pro zahloubení díry v obrobku, a to se provádí proto, aby bylo možné zapustit hlavu šroubu do obrobku zárovno s povrchem obrobku. Otvor se zvětšuje takovým záhlubníkem, který má stejný úhel jako šroub.

Jak určit délku vrutu

Také délka vrutu by měla být optimální. Alespoň dvakrát až třikrát delší, než je tloušťka spojovaného materiálu. Příklad: tloušťka dřevotřískové desky je 16 mm. Zvolíme průměr vrutu (ne hlavičky) 2,5-3,5 mm a délku 35-45 mm.

Jak povolit silně utažený šroub

Velké příliš utažené šrouby můžeme zkusit povolit pomocí šroubováku a kleští, kterými vytvoříme páku – s ní je nápor na závit větší. Vždy vyberte šroubovák, který přesně pasuje na hlavičku šroubu, v tomto případě raději delší. Nasaďte ho na šroub pěkně kolmo a klepněte do něj kladivem – to pomůže uvolnit závity.

Co dělat když nejde povolit šroub

Pokud šroub stále nejde povolit poklepejte několikrát kladivem na hlavu šroubu. Poklepání pomáhá k uvolnění a rozpohybování zarezlých závitů. V případě neúspěchu, znovu promazejte a nechte působit o něco déle.

Co je pevnostní šroub

Pevnostní šrouby se vyznačují vyšší pevností s označením 10.9 a více. V této kategorii jsou dostupné šrouby se šestihrannou hlavou s tělem, závitem k hlavě, jemným závitem nebo integrovanou podložkou.

Co je dřík vrutů

Každý vrut se skládá ze tří částí – hlavy s drážkou, dříku a závitu. Hlavním viditelným rozdílem mezi jednotlivými typy vrutů je provedení hlavy. Může mít různý tvar a rozličnou drážku, která umožňuje snadné našroubování pomocí vhodného šroubováku. Na hlavu navazuje dřík, tedy kulatá část od špičky až po hlavu.

Jak spojit trámy k sobe

Ozuby nebo zapuštěním se trámy oslabují, a proto jsou lepší příložky nasazené (zvláště s dřevěnými hmoždinkami). Hmoždinky způsobují větší tuhost spoje a pomáhají proti usmyknutí a otlačení.

Jak spojit dvě latě

Pokud potřebujeme vytvořit trvalý lepený spoj na namáhané části dřeva, je nutné vyfrézovat nebo dlátem vyhloubit drážku, do které vložíme druhý díl dřeva. Obě spojované plochy musí být potřeny dostatečnou vrstvou lepidla. Používáme pouze lepidlo k tomu určené.

Jak povolit Trhaci srouby

Pro lepší manipulaci vyjmeme spínací skříňku. Zezadu na jejím držáku je tzv. trhací šroub bez hlavy. Pro povolení je dobré plátkem do pilky na železo vyříznout do tohoto šroubu drážku a ten následovně povolíme pomocí šroubováku.

Jak spojit dvě prkna

Od nejjednoduššího zatloukání hřebíky, až po náročnější lepení a spojování pomocí kolíků. I při tom nejjednodušším způsobu – sešroubování – je nutné dodržovat správný postup. Pomocí vrutů můžete k sobě upevnit jednotlivé díly poličky, skříňky nebo třeba šuplíky.

Jak dostat ven zalomený šroub

Vytahovače (extraktory) dokáží takovou situaci snadno vyřešit. Zalomený šroub předvrtáme doporučeným průměrem vrtáku, vytahovák zasadíme do předvrtané díry a vratidlem povolíme. K dostání jsou sady i jednotlivé extraktory pro různé velikosti šroubů.

Jak vyvrtat šroub

Do pahýlu šroubu zkuste vyrazit drážku, pokud nebudete úspěšní, musíte si vzít na pomoc „sofistikovanější“ nářadí. A tím je takzvaný vytahovák (vyvrtávák). Nejprve vyvrtáte do ulomeného šroubu pomocí klasického vrtáku na železo otvor, do vrtačky upevníte vytahovák, nasadíte do vyvrtaného otvoru a spustíte.

Na jakou stranu se šroubuje

Směr otáčení pro povolování závitových spojů je proti směru hodinových ručiček.

Co to je mez kluzu

Pevnost kluzu v tahu či mez pevnosti kluzu v tahu je nejmenší napětí, při němž se zkušební těleso začne výrazně prodlužovat, aniž by stoupala zatěžující síla, nebo při němž nastává prodlužování doprovázené poklesem zatěžující síly. Dochází k tečení materiálu a mění se jeho fyzikální vlastnosti.

Jak určit délku vrutů

Také délka vrutu by měla být optimální. Alespoň dvakrát až třikrát delší, než je tloušťka spojovaného materiálu. Příklad: tloušťka dřevotřískové desky je 16 mm. Zvolíme průměr vrutu (ne hlavičky) 2,5-3,5 mm a délku 35-45 mm.