Jak poznat špatné vstřikovací čerpadlo?

Jak poznat špatné vstřikovací čerpadlo?

Jak funguje vstřikovací čerpadlo

Spočívá ve stlačení dávkovače paliva přes malý otvor – trysku vstřikovače do prostoru motoru: sacího potrubí, sacího kanálu, komůrky, válce nebo spalovací komory. Palivo je před tryskou stlačeno na výrazně vyšší tlak, než je tlak v prostoru, do kterého se vstřikuje.

Jak funguje Vstrikovac common rail

Vstřikovače jsou napojeny na rail, ve kterém je nafta neustále pod tlakem. Podle provozního režimu se tlak pohybuje mezi 150 bar (start motoru) až 2 200 bar (plná zátěž). Vysokým tlakem se dosahuje velmi jemného rozprášení paliva, což má za následek menší tvorbu sazí.

Co je palivove cerpadlo

Palivové čerpadlo nebo palivové dopravní čerpadlo je součástka v palivovém okruhu motoru, která dopravuje palivo z nádrže do dalších částí okruhu. Tou je dnes většinou vstřikovací čerpadlo, ale dřív to byl karburátor nebo přímo vstřikovač u pneumatického vstřikování.

Co to znamená common rail

Common Rail je celosvětově nejrozšířenější systém přímého vysokotlakého vstřikování nafty u vznětových motorů. Vstřiknuté palivo do válce pod vysokým tlakem vytváří lepší směs pro hoření, což se u těchto motorů projevuje nejen vyšším výkonem.

Jak funguje řadové vstřikovací čerpadlo

Řadová čerpadla

Pístek se vrací zpět pomocí pístové pružiny. Čerpadla s vlastním pohonem mají vačkovou hřídel umístěnou ve spodní části čerpadla. Čerpadla s cizím pohonem jsou poháněna vačkovou hřídelí motoru. Vstřikovací tlaky jsou cca 100–130 MPa.

Jak poznat common rail

Jak poznat nefunkční vstřikovač Common RailZvýšená kouřivosti motoru (černý kouř z výfuku),pokles výkonu motoru,zvýšená spotřeba paliva (vlivem protékání vstřikovače),nerovnoměrný chod motoru na volnoběh (špatné kalibrační nastavení vstřikovačů),zvýšená hlučnost motoru,obtížné studené starty,

Jak repasovat Vstriky

„Proces repase vstřikovače Common Rail probíhá v několika fázích. Začíná kompletní demontáží a rozdělením všech součástek. Pak se musí vybrat ty, které již nejsou vhodné pro další použití. Poté následuje mytí, který je rovněž několikanásobné a končí docílením odpovídajícího povrchu vstřikovače shodného se standardem.

Jak je poháněno vysokotlaké palivové čerpadlo

Vysokotlaké palivové čerpadlo bývá poháněno zpravidla rozvodovým mechanismem motoru. Dopravu paliva z nádrže k vysokotlakému čerpadlu zajišťuje elektrické palivové čerpadlo nebo zubové čerpadlo, případně je použita kombinace obou čerpadel.

Jaké hlavní částí má řadové palivové čerpadlo

Palivo do čerpadla dodává křídlové čerpadlo. Čerpadlo má vačkový kruh a 2 – 4 radiální písty,které vytvářejí vysoký tlak. Vstřikované množství paliva dávkuje vysokotlaký elektromagnetický ventil. Začátek dodávky paliva se nastavuje pootočením vačkového kruhu,prostřednictvím přesuvnou vstřiku.

Jak je ovládána jehla vstřikovače Common Rail

V zásobníku (railu) je palivo připraveno k vstřikování, to řídí elektronická řídící jednotka. Ta vypočítává okamžik vstřiku a vstřikované množství,které je dáno jeho tlakem a dobou otevření vstřikovací trysky. Trysky jsou ovládány elektrohydraulicky pomocí elektromagnetických ventilů.

Co je vícebodové vstřikování

Zkratka MPI (Multi Point Injection) označuje benzínové motory s vícebodovým sekvenčním vstřikováním paliva. Palivo je v tomto případě vstřikováno třesně před začátkem sání přímo do jednotlivých sacích kanálů pro každý jednotlivý válec zvlášť.

Jak otestovat vstřiky

Přestože nejlepším způsobem jejich diagnostiky je měření osciloskopem, lze velmi snadno odhalit jejich problém i za pomoci základních znalostí o spalovacích motorech. Závadu vstřikovačů je možné zpozorovat už pouhým sledováním razantního zvýšení spotřeby paliva.

Jak vyčistit vstřikovače

K čištění vstřikovačů se již léta používá ultrazvuková čistička. Vstřikovač se demontuje z motoru, vloží do čističky a už se čistí. Ultrazvukové čištění využívá jevu zvaného „kavitace“, při němž dochází ke strhávání usazenin a nečistot z čištěného povrchu. Dle typu čističky trvá ultrazvukové čištění až několik minut.

Jak se projevuje vadný vstřik

Klasickým projevem jsou obtížné studené starty, nebo klepavý zvuk při nižších otáčkách, což znamená, že tryska špatně rozprašuje palivo. Ve většině případů je takový zvuk doprovázen snížením výkonu a vyšší spotřebou. Vadné vstřikovače mohou mít za následek také snížený výkon motoru ve vyšších otáčkách.

Jak je ovládána jehla vstřikovače common rail

V zásobníku (railu) je palivo připraveno k vstřikování, to řídí elektronická řídící jednotka. Ta vypočítává okamžik vstřiku a vstřikované množství,které je dáno jeho tlakem a dobou otevření vstřikovací trysky. Trysky jsou ovládány elektrohydraulicky pomocí elektromagnetických ventilů.

Jak povolit vstřiky

Vytažení vstřikovačů provádíme přímo na vozidle speciálními přípravky určenými přímo k vytažení vstřikovačů. Demontáž vstřikovačů provádíme buď mechanicky nebo hydraulicky. Kromě demontáže drobných dílů (palivové trubky) není nutno do motoru nijak zasahovat (např. demontovat hlavu).

Jak poznat přímé vstřikování

V první řadě je potřeba stanovit, čím se vůbec liší přímé a nepřímé vstřikování. Zcela jednoduše řečeno: přímé vstřikování využívá vysokotlakých vstřikovačů, ústících přímo do spalovací prostor. To nepřímé využívá běžných vstřikovačů, vstřikujících palivo do sacího traktu před sací ventily.

Jak funguje Neprime vstřikování

I u nepřímého vstřikování lze dosáhnout efektu snížení teploty spalovacího prostoru a tedy zvýšit kompresní poměr motoru. Za tímto účelem je benzin vstřikován do sání již během sacího zdvihu pístu. Smyslem je, aby benzin přešel z kapalného do plynného skupenství (odpařil se) nikoliv už v sání, ale až ve válci.

Jak dlouho vydrží vstřiky

Životnost vstřikovačů závisí zejména na kvalitě spalované nafty – a ta je v Česku mnohdy nevalná. Jemné injektory se soustavou úzkých trysek se postupně zanášejí nečistotami. Za nějakých 100-150 000 km mají vstřikovače dost.

Jak doma vyčistit vstřiky

Jednoduchá cesta k vyčištění vstřikovačů vede skrze ultrazvukovou čističku. Demontovaný vstřikovač se do ní vloží a okamžitě dojde ke strhávání usazenin a nečistot. Celý proces trvá jen několik minut (podle typu čističky). Po jeho skončení však nedostanete žádné informace o stavu součástky.

Jak prodloužit životnost vstřikovačů

Pro udržení činnosti těchto součástí je tedy nutné udržovat čistotu v celém palivovém systému. Proto je velmi důležité jezdit na pravidelný servis a případně aditivování paliva. Výrazně se tím prodlouží životnost vstřikovacího čerpadla i motoru.

Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým vstřikováním

V první řadě je potřeba stanovit, čím se vůbec liší přímé a nepřímé vstřikování. Zcela jednoduše řečeno: přímé vstřikování využívá vysokotlakých vstřikovačů, ústících přímo do spalovací prostor. To nepřímé využívá běžných vstřikovačů, vstřikujících palivo do sacího traktu před sací ventily.

Co znamená iu motoru

Nejčastější jsou dnes motory řadové, tedy ty s válci uspořádanými v jedné přímce. Tyto motory se nejčastěji označují jako „I“ (z amerického inline) nebo „R“ (z německého Reihe). Číslo za písmenem pak prozrazuje počet válců.

Jak se čistí vstřiky

K čištění vstřikovačů se již léta používá ultrazvuková čistička. Vstřikovač se demontuje z motoru, vloží do čističky a už se čistí. Ultrazvukové čištění využívá jevu zvaného „kavitace“, při němž dochází ke strhávání usazenin a nečistot z čištěného povrchu. Dle typu čističky trvá ultrazvukové čištění až několik minut.

Jak vyndat vstřikovače

Vytažení vstřikovačů provádíme přímo na vozidle speciálními přípravky určenými přímo k vytažení vstřikovačů. Demontáž vstřikovačů provádíme buď mechanicky nebo hydraulicky. Kromě demontáže drobných dílů (palivové trubky) není nutno do motoru nijak zasahovat (např. demontovat hlavu).