Jak pokládat samolepící asfaltové pásy?

Jak pokládat samolepící asfaltové pásy?

Jak pokladat asfaltový pás

Pokládka asfaltových pásů podle druhu izolace

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Jak se poklada hydroizolace

Nejprve balík s pásem srovnejte tak, aby byl rovnoběžný se stěnou. Pak přilepte jeho začátek, následně balík rozbalujte a současně pomocí hořáku nahřívejte a lepte k podkladu. Pásy se musí překrývat minimálně o 10 cm. A to nejen jednotlivé vrstvy mezi sebou, ale i u stěn, kde leží původní hydroizolace zdiva.

Jak se správně aplikují asfaltové pásy na svislé stěny pod terénem

Na svislých plochách doporučujeme samolepicí pásy vždy mechanicky stabilizovat bodovým (min. 3Ks/m2) či liniovým kotvením. Samolepicí asfaltové pásy aplikované ve výšce nad 25 m nad terénem je nutné z důvodu vysokého zatížení sání větru mechanicky přikotvit dle kotevního plánu.

Jaká je míň teplota pro pokládání jak asfaltových pásů tak fólii

Velkou roli hraje při montáži asfaltových pásů teplota a obecně počasí. Odborníci doporučují pokládání modifikovaných asfaltových pásů při teplotě minimálně +5 °C. Při montáži oxidovaných asfaltových pásů je pak doporučená minimální teplota + 10 °C.
Archiv

Jakou stranou se pokládá IPA

Při pokládce by se měly jednotlivé pásy překrývat po spádu, tak aby voda volně stékala přes spoje. V případě pokládky ve sklonu do 5° se doporučuje klást asfaltové pásy rovnoběžně s okapem. Při sklonu nad 5° by se měly pásy pokládat směrem kolmo na okap a zabezpečit proti posunu vhodným připojením k podkladu.

Jak položit asfaltovou střešní krytinu

Pokládka samotné krytiny

Samotné šindele se pokládají po řadách od spodní části nahoru, tedy od okapu k hřebeni. Pro startovací řadu můžeme použít prakticky libovolný šindel. Spodní část řady podlepíme bitumenovým tmelem. Startovací řada se přibije rovně na okraj střechy – nejlépe přes oplechování.

Jak správně izolovat základy

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Jak hluboko hydroizolace

Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy. Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru. Tepelná izolace základových konstrukcí je tedy k soklové izolaci v kolmém směru.

Jak svařit asfaltové pásy

Prohřátí vrchní vrstvy asfaltového pásu musí být provedeno přiměřeně. Tak, aby byl asfalt správně roztaven, ale zároveň nebyla přehřátá vložka pásu. Při plnoplošném natavování asfaltových pásů to znamená použití hořáků o výkonu 75 kW při vzdálenosti minimálně 450 mm od role pásu.

Jak spojit hydroizolaci

Hydroizolaci připevňujeme k podkladu mechanicky (kotvou), lepením asfaltem nebo natavováním plamenem, nebo horkým vzduchem. Ihned po položení izolace je nutné izolaci chránit proti mechanickému poškození. Napojování musíme věnovat zvláštní pozornost, spoj musí být dokonale těsný.

Jak dlouho vydrží IPA na střeše

Životnost této střechy vždy závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky, zvolené konstrukci krovu a řešení odvětrání střechy. Pohybuje se od 5 do 20 let pro šindele z oxidovaných asfaltových pásů a 25 až 50 let pro modifikované asfaltové šindele.

Čím přilepit asfaltový šindel

Pokládka šindelů

Pro startovací řadu můžeme použít prakticky libovolný šindel. Spodní část této řady podlepíme bitumenovým tmelem. Startovací řada se přibije rovně na okraj střechy, nejlépe přes oplechování. Každá šablona se přibíjí nerezovými pozinkovanými nebo měděnými hřebíky s větší hlavičkou.

Jak se pokládá střecha

Tašky jsou pokládány od okapu nahoru. Pro dodatečnou stabilitu a zajištění před silným větrem, je doporučené připevňování tašek příchytkami k lati každé třetí tašky diagonálně. Přichytávat nebo připevňovat do latě např. pomocí vrutů je potřeba také okrajové tašky.

Jak hluboko izolovat základy

Hloubka zateplení, by měla být v ideálním případě 80cm pod budoucím terénem. V případě jílového podloží je vhodné zateplení provést hlouběji. Jsou naopak místa, kde z důvodu terénu nebo okolní zástavby není možné zateplení provést tak hluboko a zateplení provádíme do maximální hloubky, kterou nám taková stavba dovolí.

Jak zateplit základy

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Proč se zatepluje sokl

U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru. Neboť v místě soklu a první vrstvy zdicích prvků s vysokou tepelnou vodivostí může vzniknout tepelný most.

Kdy zateplit sokl

Kdy zateplujeme sokl a kdy základy domu

Obecně stačí 30 cm, ale v horských oblastech je vždy lepší zateplovat sokl do minimální výšky 50 cm, a to z důvodu větší pravděpodobnosti vlhkosti v této výšce, protože na horách bývá větší sněhová pokrývka.

Jak správně řezat asfaltové pásy

Nůž na řezání asfaltových pásů a lepenek je speciální nůž.

Na trhu naleznete modely s pevnou čepelí i s čepelemi výměnnými, které lze pomocí jednoduchého mechanismu měnit podobně, jako se mění čepele na tzv. „zalamovacích nožích“. Z bezpečnostních důvodů bývají čepele nožů na asfaltové lepenky také vysouvací.

Čím lepení XPS na asfaltový pás

Lepení desek

V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla. – POZOR: V místech obkladů keramickými pásky se doporučuje plochu lepidla zvýšit ze 40 % na 60 % povrchu desky nebo lepit celoplošně.

Jak se pokládá IPA

Při pokládce by se měly jednotlivé pásy překrývat po spádu, tak aby voda volně stékala přes spoje. V případě pokládky ve sklonu do 5° se doporučuje klást asfaltové pásy rovnoběžně s okapem. Při sklonu nad 5° by se měly pásy pokládat směrem kolmo na okap a zabezpečit proti posunu vhodným připojením k podkladu.

Jak položit asfaltový pás na střechu

Odborník radí: V úžlabí se podkladní pás instaluje svisle, v normální ploše střechy vodorovně. U sklonů střech pod 20° je nutné mít vyšší přesah pásu, a to až 50 %. U sklonů nad 20° stačí přesah pásu 8 až 10 cm, u sklonů nad 85° není nutné podkladní pásy používat.

Co pod asfaltový pás

Betonový povrch je vždy vhodné použít penetrační nátěry pod asfaltové pásy. Ty při správné aplikaci zajistí maximální přilnavost pásu k betonovému podkladu. Na polystyrenový podklad nelze s ohledem na poškození polystyrenu podkladové pásy natavovat, proto je ideální použití samolepicích asfaltových pásů.

Jaký podklad pod šindel

Pod střešní šindele charBIT používejte vždy jako podkladový asfaltový pás typ charBIT V13, charBIT R13 VLIES nebo charBIT TEX BASE. Mají nosnou vložku ze skelné rohože (popř. polyesterové rouno), která je nenasákává a zajišťuje tak celému střešnímu plášti dlouhodobou životnost.

Jak se chodí po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jak spravne zateplit sokl

Optimální řešení soklu domu v praxi

Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do výšky až 1,2 v případě domu bytového a 0,6 m u domu rodinného. Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt.