Jak přichytit Palubku?

Jak přichytit Palubku?

Čím přibít palubky

Latě kotvíme zpravidla na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Dnes je možné k ukotvení použít i montážní lepidlo („tekuté hřebíky“). Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat. Nejen že se vám budou palubky snadněji montovat, ale také výsledný estetický efekt bude výrazně lepší.
Archiv

Jak udělat podhled z palubek

Výhodné je začít s montáží palubek, které vedou podél krokví – rovnoběžně s okapem. Palubky připevněte ke kouskům střešní latě, kterou si nařežete a připevníte na konce krokví. První a poslední trám krovu si spojte provázkem – získáte tak rovinu, k níž budete následně připevňovat latě.
Archiv

Jaké sponky na palubky

Sponky pro obkladové palubky jsou vyráběny z pevného ocelového plechu. Hlavní výhodou sponek je rychlá a snadná montáž na palubky. Díky sponkám nemusíte palubky předvrtávat, nepraskají pera a není vidět žádný spojovací materiál. Sponky velikosti 6 mm jsou vhodné pro palubky o tloušťce 19 mm.
Archiv

Jak přidělat palubky na fasádu

Palubky nemontujte přímo na stěnu. Šroubují se na rošt vytvořený tak, aby za dřevěnou fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a nahoře unikat. Když nosné latě montujete vodorovně, je třeba přes ně namontovat ještě svislé kontralatě. Vzdálenost mezi jednotlivými hranoly roštu musí být přiměřená tloušťce palubky.
Archiv

Jaké hřebíky do palubek

Kolářské hřebíky mají malou hlavičku, někdy bývají označovány jako vágnerky. Jsou určeny pro přibíjení palubek a podlahovek do pera. Pokud použijete důlčík, schovají se kolářské hřebíky zcela do dřeva.

Jak pracovat s palubkami

Palubky nikdy nepřirážejte silou k sobě a ničím je nestahujte. Pero a drážka slouží mimo jiné k tomu, aby mohly zachytit rozpínání a smršťování dřeva. Snažte se proto palubky sesazovat tak, aby byla v peru a drážce vůle zhruba 1 mm. Když se palubkám zvýší vlhkost, mezera se zatáhne.

Jak se pokládají palubky

Pokládání probíhá jako v nekonečném pásu, jednotlivá prkna se přiráží k sobě dřevěným prkýnkem a kladívkem. K roštu se přibíjejí pomocí kolářských hřebíků, zatloukají se šikmo do pera. Jiným způsobem je montáž pomocí vrutů. Ať podlahové palubky už kotvíte hřebíky nebo vruty, přikotvěte je vždy do každé latě roštu.

Jak se měří palubka

Nejběžnější délky palubek jsou 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m a 4 m. Délku volíme tak, aby se rovnala násobku výšky obkladu. Při měření šířky palubek vždy měříme šířku bez pera, které je schované v další palubce. K celkovému potřebnému počtu připočteme podle složitosti obkladu vhodnou rezervu pro prořez.

Jakou tloušťku palubek

Správná volba tloušťky palubek

Pro obklady vnitřních stěn a stropů zvolte tloušťku palubky 12 – 15 mm. Pro obklady ve venkovním prostředí, například odvětrávané fasády, vám doporučujeme palubky s tloušťkou minimálně 19 mm a na podhledy střech 15 mm. Menší tloušťka palubek je pro použití v exteriéru nevhodná.

Jak silné palubky na podbití

Dřevěné palubky

Palubky mají perodrážku, což usnadňuje jejich montáž. Nejlépe se na podbití střechy bude hodit evropský nebo sibiřský modřín a evropský nebo severský smrk. Použijte palubky o tloušťce 16-19 mm, ne slabší.