Jak napsat nacionále?

Jak napsat nacionále?

Co je to nacionále

Iniciály jsou první písmena jména a příjmení. V literatuře se pak můžete setkat s umělecky provedeným prvním písmenem, iniciálou. Nacionále jsou pak tím pravým slovem, tím, co se po vás často žádá, tedy osobní údaje… a těch ze dvou písmen skutečně nikdo moc nevyčte.
Archiv

Jak spravne napsat Inicialy

Tvoření iniciálových zkratek

Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) a bez teček podobně jako značky, protože nabývají značkového charakteru (viz Značky, čísla a číslice).

Jak se píše ČR

Oficiální politické názvy současných států bývají víceslovné a velké písmeno se píše většinou jen u prvního slova: Česká republika (o názvu Česko viz Česko), Slovenská republika, Spojené státy americké, Dánské království, Pobřeží slonoviny.

Co je to řempo

Velká písmena píšeme u vlastních názvů, např. Čedok (= Československá dopravní kancelář), Drutěva (= Družstvo tělesně vadných), Řempo (= Řemeslnické potřeby), Technomat (složeno ze slov „technický“ a „materiál“), Semafor (vytvořeno ze spojení „sedm malých forem“).

Jak psát názvy krajů

podle internetové Jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR se u názvu krajů píše velké písmeno pouze u přídavného jména, a to i při obráceném slovosledu, tzn. Středočeský kraj (kraj Středočeský), Královéhradecký kraj (kraj Královéhradecký), Olomoucký kraj (kraj Olomoucký) atp.

Jak se píše Pardubický kraj

Příklad: kraje Pardubický, Moravskoslezský, Vysočina atd.

Co to je njn

Mezi nejpoužívanější patří JJ (jojo), NN, případně EE (nene), MMNT (moment – počkej chvilku), NJN (no jo no), O5 (opět), Z5 (zpět), TTJ (tak to jo), TTPJ (tak to potom jo), PP (pápá), NZ (není zač) a trochu vulgární VOE a KUA (ty myslím vysvětlení nepotřebují).

Co to je CD

České dráhy jsou národní železniční společnost v České republice. Skupina České dráhy zahrnuje České dráhy, a. s. (VKM: ČD), železničního dopravce v osobní dopravě a její dceřiné společnosti včetně železničního nákladní dopravce ČD Cargo, a. s. (VKM: ČDC).

Jak se správně píše Kraj Vysočina

Jedná se o Kraj Vysočina (slovo kraj jhe součástí oficiálního názvu, proto ho píšeme s velkým písmen) a hlavní město Praha. Pamatujte si tedy, že ve všech názvech krajů píšeme velké písmeno je v přídavných jménech, slovo kraj v těchto spojeních hraje roli obecného názvu.

Jak se píše v České republice

Česká republika je mým domovem. Na Slovensku i v České republice se lidem žije dobře. Česká republika – název našeho státu píšeme s velkým Č a malým R.

Jak se píše kraj

Názvy krajů

Velké písmeno se píše pouze u přídavného jména, a to i při obráceném slovosledu: Středočeský kraj (kraj Středočeský), Královéhradecký kraj (kraj Královéhradecký), Olomoucký kraj (kraj Olomoucký) atp.

Co to je lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co to je Dtf

DTF (Direct To Film) je nová tisková technologie, ve které se fólie pro přenos tepla používá k dekoraci tkanin, jako jsou trička, tašky, čepice, boty a mnoho dalšího. DTF kombinuje zářivý, plnobarevný digitální tisk s ekologickým inkoustem a vytváří digitální hybridní přenos s neomezenými možnostmi.

Co je to IC vlak

InterCity (zkratka IC) je v České republice a některých dalších zemích druh expresního vlaku pro cestující, který jezdí na vnitrostátních trasách a jsou obdobou mezinárodních vlaků EuroCity. Z hlediska dopravních předpisů Českých drah je vlakem kategorie InterCity i vlak s obchodním označením SuperCity.

Co znamená EC u vlaku

Pohodlné a rychlé cestování na dlouhé vzdálenosti po České republice nabízejí vlaky InterCity (IC) a do zahraničí vlaky EuroCity (EC). Propojují celou Evropu a zastavují pouze v nejvýznamnějších stanicích.

Jak se píše Karlovarský kraj

Všechny kraje se píšou s malým písmenem.

Jak se píše Středočeský kraj

spojení jižní Čechy (případně západní, severní či východní) nejsou oficiálními názvy nějakého konkrétního území, píšeme tedy malé počáteční písmeno. Jinak je tomu například o oficiálních názvů krajů jako Středočeský kraj, Plzeňská kraj apod.

Kdy psát velké písmena

Mezi 3 základní pravidla pro psaní velkých písmen patří následující:Vlastní jména (jména osob, měst, řek, států, organizací apod.)Vyjádření zvláštního vztahu k osobě či věci (v dopisech apod.)Začátek větného úseku (včetně nadpisů a titulků)

Jak napsat Středočeský kraj

Názvy krajů

Velké písmeno se píše pouze u přídavného jména, a to i při obráceném slovosledu: Středočeský kraj (kraj Středočeský), Královéhradecký kraj (kraj Královéhradecký), Olomoucký kraj (kraj Olomoucký) atp.

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Co znamená u vlaku Sp

Spěšný vlak (Sp) zastavuje pouze ve významnějších stanicích a zastávkách. Zpravidla nabízejí pouze 2. třídu ve velkoprostorovém uspořádání a není možné v nich rezervovat místo k sezení.

Co to je místenka

Co je místenka

Místenka je doklad, díky kterému si rezervujete konkrétní sedadlo ve vlaku. S běžnou jízdenkou můžete nastoupit do kteréhokoliv vlaku na vaší trase, avšak s místenkou získáváte navíc garanci konkrétního místa v konkrétním voze vlaku, kterým cestujete.

Kde platí PID

Chcete využít pražské hromadné dopravy a zajímá vás, jakou jízdenku si koupit a kde ji získat Všechny níže uvedené jízdenky platí na všech linkách PID v Praze, což zahrnuje: metro, tramvaje, autobusy (kromě linky AE), lanovku na Petřín, přívozy a integrované osobní vlaky (linky S).

Jak se píše Zlínský kraj

Všechny kraje se píšou s malým písmenem.