Jak napojit kouřovod do komína?

Jak napojit kouřovod do komína?

Jak napojit kouřovod na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.
Archiv

Jak spojit Kourovod

Směr kouřovodů je takový, že zúženým hrdlem míří kouřovody směrem dolů – ke kamnům. Problém je v tom, že u drtivé většiny kamen a krbů jsou jejich příruby pro kouřovody udělány postaru, to znamená, že do nich nelze zastrčit kouřovod dovnitř. Potom je nutné kouřovody otočit a udělat druhé zapojení – po kouři.
Archiv

Jak správně sestavit kouřovod

A pro sestavení kouřovodu použijeme (směrem od hrdla vložky): trubku 1000 mm, koleno 90° (s čistícím otvorem), redukci průměru 150 mm / 180 mm a nakonec přechodku na komín (vnější) 180 mm / 180 mm (průměr sopouchu máme 180 mm). Trubky budeme částečně krátit, spoje dotěsníme kamnářským tmelem.
Archiv

Jak napojit kotel na komín

Obecně platí, že spalinová cesta (kouřovod+průduch komína) se nikde nesmí zužovat. Je tu jediná vyjímka: redukci/zúžení kouřovodu lze dát hned na kouřovou přírubu na kamnech/krbu. Ovšem doporučujeme maximálně redukovat o jeden rozměrový stupeň, tzn. například ze 180 na 150 ano, ale ne ze 180 na 130 a podobně.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jak vysoko musí být kouřovod

Výšku komínového připojení doporučujeme na střed cca 85 cm od čisté podlahy a v případě, že požadujete připojení externích vzduchů do spalovací komory, pak je přívod o průměru 100mm umístěn v ose komína směrem dolů v rozteči obou středů 47,1 cm.

Jak zakrýt kouřovod

Rozhodně by jste měl použít vatu na izolaci kouřovodů, nejlépe sibralovou. Pak by měl být kouřovod těsný a v případě potřeby přístupný a kontrolovatelný. Nejlépe probrat s kominíkem s kulatým razítkem.

Jak daleko mají být krbová kamna od zdi

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jaký komín pro plynový kondenzační kotel

Stavebnicové tvárnicové komíny

Jedná se o speciální materiály vhodné pro kondenzační kotle. Tyto spotřebiče se vyznačují nízkou teplotou spalin, vyšší tlakem při odtahu spalin a větší vlhkostí. Pro plynové kondenzační kotle také stačí podstatně menší vnitřní průměry odtahového potrubí (60-80 mm).

Jaký zvolit průměr komína

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.

Co dát kolem komína

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie. Dobrý den , zateplení okolo komína není žádný problém , stejně tak provedení parozábran. Zateplení může jít až ke komínu a parozábrany se připevní k omítnutému komínovému tělesu speciální folií (dle výrobce parozábrany ).

Jaký průměr komínu pro krbová kamna

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Co dát na zeď za kamna

Pro izolaci použijte nehořlavé izolační desky typu: Varmsen, Thermax, Skamotec, Promasil, Silca apod. Stavebně izolační desky určené speciálně pro stavbu a izolaci krbů a mají odolnost až do 1000 °C. Snadno lepí a šroubují, navíc jsou samonosné a můžete je obkládat. V jednom kroku tak krb od stěny snadno odizolujete.

Jak daleko od krbu muze být nábytek

Minimální odstupy od kamen jsou určeny normou ČSN 06 1008/1997. Ta udává, že minimální vzdálenost od jakýchkoli předmětů musí z přední strany, tedy z té, kde se nacházejí dvířka, činit minimálně 80 cm. To platí nejen pro příčky, ale i pro nábytek či hořlavé podlahové krytiny.

Jak vysoko kouřovod

Zaústění kouřovodu do komína v nevhodné výšce

Pokud je nehybný kotel položen přímo na podlaze místnosti, má být výška zaústění 1,6 až 2,1 metru nad zemí, u závěsného kotle 2,1 až 2,4 metru, v případě krbu a krbové vložky 1,8 až 2,4 metru. Přesnou výšku napojení nám vždy sdělí výrobce či prodejce daného spotřebiče.

Jak velký plech pod krbová kamna

Podstavné sklo chrání majetek i zdraví

V případě otevřeného krbu musí ochranná podložka přesahovat půdorys nejméně o 800mm před topeništěm a 400mm na ostatních stranách. V případě krbových kamen je to 300mm před přikládací a popelníkovou stranou a 100mm na zbývajících stranách.

Jak vysoký komín pro kondenzační kotel

Odvod musí mít tlakovou ztrátu velikosti nejméně dvojnásobku maximálního přetlaku ve spalinové cestě. Výška vyústění musí být minimálně 0,5 m nad rovinu šikmé střechy, nebo nad atiku střechy rovné. Spotřebič musí být schopen zajistit přetlak na ústí min. 25 Pa.

Kdy je potřeba vyvložkovat komín

Kdy je třeba komín vyvložkovat

Když je tah komína špatný. Když je v místnostech cítit zápach spalin. Když je komínový průduch ve špatném technickém stavu, který neodpovídá předpisům. Když je původní komínový průduch a nebo vložka na konci své životnosti.

Jak zvýšit komín

Jak zvýšit tah komínu Pokud komín z jakékoli příčiny ztratí tah, je možné jej účinně zvýšit instalací komínového ventilátoru. Komínové ventilátory se standardně instalují dvěma způsoby: komínový ventilátor je umístěn na spodním okraji komínu u sopouchu a v komínu tak vyvozuje přetlak.

Jak zkrátit kouřovod

Při napojení kamen na kouřovod je tak nutné vždy použít kouřovod o stejném průměru. Pokud potřebujete tento průměr redukovat kvůli otvoru do komínového tělesa, speciální redukci aplikujete vždy až v otvoru komínového tělesa. Redukce průměru nesmí být nikdy přímo na hrdle spotřebiče nebo mezi otvorem a spotřebičem.

Jak zateplit stávající komín

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Jak obezdít komín

Minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm. V půdních prostorách se navíc doporučuje komín obezdít maloformátovými plnými či dutinkovými cihlami určenými k výstavbě příček. Mezi komínem a stěnou či obezdívkou musí být v půdních prostorách mezera široká alespoň 5 mm.

Jak hluboké základy na komín

Pokud se rozhodujete pro stavebnicový komínový systém (nejčastěji ve složení tvárnice+izolace+vložka), je pod tento nutné připravit základ o rozměru 500x500mm, do zámrzné hloubky. Pokud stavíte komín dvouprůduchový, rozměr základu by měl být alespoň 500x1000mm.

Jak silné sklo pod kamna

Pro většinu krbových kamen stačí sklo šesti milimetrové, avšak podkladovým sklem o síle osmi milimetrů nic nezkazíte. I když je 8mm sklo silnější pouze o 2mm, působí mnohem robustněji a efektivněji. Podkladové sklo o síle 10mm má nosnost až 500kg a je určené pro opravdové fajnšmekry.